5 พฤศจิกายน 2545 21:55 น.

ชีวิตนี้ยังมีหวังนะเอ๋

สายรุ้ง

อันชะตาชีวาที่เวียนวน
ที่ทุกคนต้องทนแสวงหา
ว่ามันมีสิ่งใดในโลกา
คอยบัญชาชีวาข้าเป็นไป

การหมุ่นเวียนเปลี่ยนไปของชีวิต
เมื่อคิดคิดดูแล้วเป็นเรื่องใหญ่
ว่ามันมีตัวโมหาที่พาไป
ทำให้กายวาจาใจไปด้วยกัน

ทั้งดีชั่วที่ตัวกระทำนั้น
ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงและแก้ไข
นอกเสียจากฝึกตนให้พ้นไป
จากชีวาที่เวียนว่ายในวังวน				
Lovers  0 คน เลิฟสายรุ้ง
Lovings  สายรุ้ง เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟสายรุ้ง
Lovings  สายรุ้ง เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟสายรุ้ง
Lovings  สายรุ้ง เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงสายรุ้ง
>