ช่างเจียระไน

แดดเช้า

ครู ... คือช่างเจียระไน ใจพิสุทธิ์
ผู้ ... ผ่องผุด เมตตามหาศาล
สร้าง ... เพชรงามจากดินดำ เป็นตำนาน
คน ... เชี่ยวชาญสรรพวิชา ด้วยค่าครู
งานที่หนัก ใจที่รักนั้นหนักกว่า
เกลาคนโง่ด้วยปัญญาให้กล้าสู้
วาดแนวทางวางแนวคิดอุทิศชู
บารมีความหยั่งรู้ ครูย่อมมี
เพชรที่ยังไม่เคยได้เปล่งแสง
ถูกฝังแฝงลับตา ในทุกที่
ครูเป็นผู้ส่องสายตามาใยดี
ขุดถ่านดำมาหลอมตี เป็นประกาย
ครู ... คือช่างเจียระไน ใจแกร่งกล้า
คือ ... ผู้ประดับประดา ค่าความหมาย
ช่าง ... ฝีมือกล่อมเกลาความเขลาคลาย
เจียระไน ... เฉิดฉาย ความเป็นคน.
แดดเช้า ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘
comments powered by Disqus

thaipoem ที่สุดกลอนดีๆ

thaipoem บ้านกลอนไทยที่ที่สร้างแรงบันดาลใจของทุกๆคน เป็นเพื่อนเมื่อยามเหงา คอยปลอบใจเมื่อยามร้องไห้ ที่ที่อยากให้ทุกๆคนรู้ว่าสิ่งดีๆเกิดขึ้นได้ทุกวัน

>