มงคลชีวิต ๓๘ ประการ (ฉบับย่อ)

Oracle

(๐๐) มงคลชีวิตสร้าง... ความเจริญ
(๐๐) สามสิบแปดประการเชิญ... ปฏิบัติพร้อม (๐๑) ไม่คบพวกพาลเพลิน... หาผิด (๐๒) คบแต่บัณฑิตน้อม... จิตให้หาผล (๐๓) บูชาคุณผู้ซึ่ง... ทรงธรรม (๐๔) พึงอยู่ถิ่นอันนำ... สงบได้ (๐๕) บำเพ็ญกุศลกรรม... ปางก่อน (๐๖) ตั้งอัตตภาพจิตไว้... ชอบแล้วเป็นมงคล (๐๗) เป็นพหูสูตรอบรู้... เกินประมาณ (๐๘) เป็นช่างศิลป์วิทยาการ... ประดิษฐ์สร้าง (๐๙) ลึกซึ้งแก่นวินัยพิสดาร... ปฏิบัติ (๑๐) วจีเช่นสุภาษิตอ้าง... เอ่ยเอื้อนคำขาน (๑๑) บำรุงพ่อแม่ผู้... มีคุณ (๑๒) สงเคราะห์บุตรเป็นบุญ... แน่แท้ (๑๓) สงเคราะห์คู่ครองหนุน... เสริมสิริ (๑๔) งานไม่คั่งค้างแก้... เสร็จด้วยความเพียร (๑๕) ให้ทานเผื่อแผ่เกื้อ... กูลกัน (๑๖) ประพฤติธรรมสุจริตอัน... ผ่องแผ้ว (๑๗) สงเคราะห์ต่อญาติพลัน... พูนสุข (๑๘) งานไม่มีโทษแล้ว... ประกอบเลี้ยงชีพเสมอ (๑๙) งดเว้นบาปหยาบช้า... มัวหมอง (๒๐) ของเสพติดอย่าลอง... หลีกเว้น (๒๑) ไม่ประมาทธรรมครอง... สติมั่น (๒๒) รู้จักสัมมาคารวะเน้น... ประดับไว้เป็นนิสัย (๒๓) เป็นผู้โอนอ่อนน้อม... ถ่อมตน (๒๔) สันโดษไม่ดิ้นรน... อยากได้ (๒๕) กตัญญูตอบคุณคน... อุปการะ (๒๖) พึงสดับธรรมจำไว้... เมื่อพร้อมตามกาล (๒๗) อดทนต่อทุกข์ทั้ง... ใจกาย (๒๘) ว่าง่ายสั่งสอนสบาย... อย่างนี้ (๒๙) พบพระสมณะ หาย-... ห่างกิเลส (๓๐) สนทนาเรื่องธรรมชี้... แจ่มแจ้งทางสวรรค์ (๓๑) บำเพ็ญตบะละกิเลสให้... เบาบาง (๓๒) ประพฤติพรหมจรรย์ละวาง... หมดแล้ว (๓๓) เห็นอริยสัจมุ่งสู่ทาง... อันประเสริฐ (๓๔) พระนิพพานพิสุทธิ์แผ้ว... แจ่มแจ้งสว่างใจ (๓๕) จิตไม่ไหวหวั่นด้วย... โลกธรรม (๓๖) จิตไม่เศร้าโศกระกำ... หม่นไหม้ (๓๗) จิตปราศจากธุลีนำ... ผุดผ่อง (๓๘) จิตที่เกษมอริยะได้... สุขแท้อันนิรันดร์.
Update : เข้ามาแก้ไขเนื้อหานิดหน่อย 
ไม่ได้กลับมาที่ thaipoem.com น่าจะเกือบ 15 ปี
คิดถึงเพื่อนๆ ในช่วงนั้นทุกคนครับ
.
มหันต์
comments powered by Disqus
 • dark side of mind

  20 มีนาคม 2548 04:16 น. - comment id 441660

  เขียนได้ดีมากครับ...
  
  มาทักทายแล้วขอราตรีสวัสดิ์เลยครับ...อิอิ..ความจริงป่านนี้ คร่อกฟี้ ไปแล้วครับ เผลอไปดื่มกาแฟตอนหัวค่ำเข้า...เลยตาแข็ง แต่ใจอ่อนไหวน่ะ จึงเขียนโคลงซะเลยครับ...
 • ต้นรัก กลางหทัย

  20 มีนาคม 2548 04:26 น. - comment id 441661

  เห็นด้วยกับ dark side of mind ครับ
  และขอราตรีสวัสดิ์ด้วยเช่นกัน
  
  
  ขอสวัสดิมงคลจงมีแด่ทุกท่านน่ะครับ..
  
 • พุด

  20 มีนาคม 2548 08:22 น. - comment id 441665

  อรุณวดีคลี่รักอีกคราแล้วค่ะ- Oracle
  พุด...
  ถูกปลุกจากนกเขาไพร
  นกในดวงใจรายรอบบ้านวิมานดิน
  ตื่นมารับแสงอาทิตย์พรายแพรว
  พร้อมพรแก้วน้ำค้างฝัน
  มงคลชีวิต ๓๘ ประการ
  
  ให้ชีวิตดั่งบัวบาน
  รับอรุณรุ่งแสนงามในนาทีนี้เลยค่ะ 
  ขอบคุณที่นำสาระใจดีดีมาสอนมาให้ทบทวน
  เมื่อวาน
  เข้าเมืองเรืองรุ่งไปทำธุระโรงแรมหรุค่ะ
  ขณะอยู่บนทางด่วนให้หวนไห้คิดถึง
  ยามลอยตัวกับเครื่องบินเหนือพสุธา
  ว่า...
  ชีวาชีวิตเรานี่หนา
  ช่างนิดน้อยเสียเหลือเกิน
  อย่าเพลินหลงทาง
  อ้างว้างลอยลำ*เรือใจ..เรือมนุษย์*
  อยู่อย่างไม่เห็นฝั่งพระนิพพานเลยนะคะ
  เพียรพยายามรักษาศีลบริสุทธิ์รู้รำลึกและฝึกปฎิบัติภาวนาสมาธิให้เกิดปัญญางอกงามโดยเร็ว
  ให้
  คิดถึงคำมรณานุสติไว้ทุกวัน
  และ
  ทุกวันให้คิดดี พูดดี ทำดี คบคนดี ไปสถานที่ดี
  ก็คงแคล้วคลาดจากภยันตรายใจใดใดมากรายกล้ำค่ะ
  พุด..ทึ่งบทคำมีค่าของคุณที่ฝากคอมเมนท์ให้ได้ซาบซึ้งลึกล้ำสร้างพลังใจมากค่ะ
  สำหรับหัวใจพุดพัดชา
  พุด..อยากทราบที่มานามปากกา
  แปลกดีที่ไม่เปิดพจนานุกรม
  หากเดาว่า
  คำOracle
  หากแปลเอา*ตามใจพุดคิด*
  คงหมายถึง
  
  *รัศมีแสงธรรมฉัพพรรณรังสี
  พราวสว่างพร่างเย็นพิสุทธิใส
  ที่เปล่งประกายใสสว่าง
  นำทางใจมนุษย์ในหล้าราวกาแลกซี่ใจ
  ไปตราบชั่วกาลนานนิรันดรค่ะ
  
  พุด.พัดชา.ซึ้งน้ำใจคุณนะ
  
  
  
  
 • เพลงงามคำนะคะ..พุด

  20 มีนาคม 2548 08:27 น. - comment id 441666

  http://www.thaipoem.com/web/songshow.php?id=538
  ช่อทิพย์รวงทอง  
  ชรินทร์ นันทนาคร : : Key Bb 
  รุ่ง แล้ว อรุณ อุ่น ไอ แสง ส่อง
  ทั่ว ท้อง คัน นา
  อร่าม งาม ตา ช่อ ทิพย์ รวง ทอง
  ชู ช่อ เหลือง ประ เทือง งาม ผ่อง
  ดั่ง หนึ่ง น้อง พธู นารี
  โพสพ เทวี เฉิด ฉันท์
  รุ่ง ทิพย์ รวง ทอง พี่ มอง เหมือน เช่น
  ได้ เห็น อนงค์ ยืน อวด เอว
  องค์ อ่อน ช้อย ลาวัณย์
  งาม ดุจ ฟ้า เทวา มา ปั้น
  ดัง สวรรค์ ประทาน นาง มา
  เมื่อ ฟ้า สี ทอง อุทัย
  รวง ทอง ชู ต้น เหมือน คน ใจ เดียว
  รอ ฤ-ดู เก็บ เกี่ยว
  แหงน คอ รอ เคียว เกี่ยว ไป
  สาว เอย แม่ มัว เฉย เมย คอย ใคร
  ให้ พี่ เก็บ เกี่ยว เจ้า ไป
  สู่ ยุ้ง ฉาง ใน ห-ทัย รัก พี่
  ช่อ ทิพย์ รวง ทอง พี่ ปอง น้อง ยิ่ง
  กว่า หญิง ใดๆ
  จะ เก็บ เกี่ยว ไป เป็น ขวัญ ชีวี
  เป็น ช่อ ทิพย์ ใน ดวง ใจ พี่
  รวง ทอง นี้ ปราณี ให้ เคียว
  เกี่ยว น้อง ไว้ ครอง คู่ เอย
  รวง ทอง ชู ต้น เหมือน คน ใจ เดียว
  รอ ฤ-ดู เก็บ เกี่ยว
  แหงน คอ รอ เคียว เกี่ยว ไป
  สาว เอย แม่ มัว เฉย เมย คอย ใคร
  ให้ พี่ เก็บ เกี่ยว เจ้า ไป
  สู่ ยุ้ง ฉาง ใน ห-ทัย รัก พี่
  ช่อ ทิพย์ รวง ทอง พี่ ปอง น้อง ยิ่ง
  กว่า หญิง ใดๆ
  จะ เก็บ เกี่ยว ไป เป็น ขวัญ ชีวี
  เป็น ช่อ ทิพย์ ใน ดวง ใจ พี่
  รวง ทอง นี้ ปราณี ให้ เคียว
  เกี่ยว น้อง ไว้ ครอง คู่ เอย...
  
   
   
  
 • กอกก

  20 มีนาคม 2548 08:39 น. - comment id 441669

  สวัสดีค่ะคุณ Oracle...
  อ่านงานงามแต่เช้าด้วยใจสุข
  ดีใจที่คุณยังมาเยี่ยมกรายสู่
  ขอมีชีวิตที่สุขสันต์นะคะ
  คิดถึงค่ะ
  
  
 • ดาหลา & ปะการัง

  20 มีนาคม 2548 10:26 น. - comment id 441700

  ขอบคุณค่ะ สำหรับสาระ ที่ดีดี แบบนี้ ขอบคุณค่ะ
 • ทรายกะทะเล

  20 มีนาคม 2548 10:33 น. - comment id 441702

  ก็แต่งดีนะคะ มีแล้ว หนังสือ มงคลชีวิต38ประการ เป็นหนังสือที่ซื้อมา รักหนังสือเล่มนี้มาก ไปหาซื้อได้ที่ร้าน นายอินทร์ นะคะ
 • แม่จิตร

  20 มีนาคม 2548 11:27 น. - comment id 441714

  เขียนได้เยี่ยมความครับ
  
 • คนเมืองลิง

  20 มีนาคม 2548 12:01 น. - comment id 441732

  มารับสิ่งที่เป็นมงคลกับชีวิตค่ะ..
  
  ขอบคุณมากค่ะ
 • ผู้หญิงไร้เงา

  20 มีนาคม 2548 12:06 น. - comment id 441736

  เมื่อได้อ่านความหมายบรรยายนี้
  จึงชื่นชมเหลือดีที่หลากหลาย
  แต่งเก่งจังทุกครั้งอ่านสบาย
  จึงขอบคุณมากมายที่แต่งมา
  
  *-*ชื่นชมในผลงานนะค่ะ แต่งเก่งจัง ความหมายดีมากเลยค่ะ ผู้หญิงไร้เงาว่า ผู้หญิงไร้เงาเป็นได้ไม่ทุกข้อ แต่ส่วนใหญ่ก็ทำอยู่นะค่ะ อิอิ*-*
  
 • มนต์กวี

  20 มีนาคม 2548 13:41 น. - comment id 441764

  สุดยอดครับ...จะปริ๊นท์กลอนนี้ไว้
  ติดใต้หิ้งพระครับ....เพื่อเตือนใจและเป็นศิริมงคลฯ
 • rain..

  20 มีนาคม 2548 21:48 น. - comment id 441913

  ..เรน.. ขออนุญาต ..ปริ้นเก็บ.. นะคะ..
   ไพเราะ .. และมีคุณค่า .. มากเลยนะคะ ..
  
       ...
 • ลักษมณ์

  20 มีนาคม 2548 21:51 น. - comment id 441915

  : ]
 • Oracle

  20 มีนาคม 2548 22:26 น. - comment id 441926

  คงต้องขอขอบคุณทุกๆคนอย่างมากที่ให้กำลังใจกับงานเขียนชิ้นนี้ของผม ;) หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์อยู่บ้างนะครับ ;)
  
  รหัสสมาชิก : 12207 - dark side of mind
  ดีแล้วนะครับที่หันมาหางานเขียน ดีกว่าไปพึ่งพายาเสพติดนะ ;)
  
  ต้นรัก กลางหทัย
  ด้วยความยินดีครับ ;)
  
  พุด 
  Oracle ถ้าตามพจนานุกรมก็แปลว่า เทพพยากรณ์ หรือคำทำนาย หรือไปไกลถึง คนทรงเจ้าโน่น
  แต่ในความหมายของผม มันเป็นชื่อบริษัทและก็ DBMS ระดับโลกนะครับ ;) ที่ใช้ชื่อนี้เพราะต้องเรียนต้องใช้เลยเอามาตั้งเป็นชื่อซะเลย ;)
  
  เพลงงามคำนะคะ..พุด 
  อ่านงานคุณพุดแล้วเหนื่อยครับเพราะยาว แต่ก็คุ้ม 
  
  รหัสสมาชิก : 8413 - กอกก
  สวัสดีครับพี่ ได้ข่าวว่าป่วย ตอนนี้คงหายเป็นปกติดีแล้วนะครับ ;)
  
  ดาหลา & ปะการัง 
  ด้วยความยินดีครับ ;)
  
  ทรายกะทะเล 
  หนังสือมงคลชีวิตมีหลายแบบและก็หลายคนเขียนนะครับ ไม่รู้คุณมีเล่มไหน ;)
  
  แม่จิตร 
  น่าจะเขียนได้ความเยี่ยมนะ ;)
  
  คนเมืองลิง 
  ด้วยความยินดีครับ ;)
  
  รหัสสมาชิก : 4521 - ผู้หญิงไร้เงา
  ถ้าทำได้หมดทุกข้อคงไม่มาเล่นที่ thaipoem แล้วละผมว่า ;)
  
  มนต์กวี 
  ด้วยความยินดีครับ ;)
  
  รหัสสมาชิก : 3384 - rain..
  ด้วยความยินดีครับ ;)
  
  ลักษมณ์ 
  ;)
  
  
 • บินเดี่ยวหมื่นลี้

  21 มีนาคม 2548 10:38 น. - comment id 442085

  แวะมาอ่านงานครับผม
 • แก้วนีดา

  21 มีนาคม 2548 11:14 น. - comment id 442111

  มาทักทาย คนเขียนงานธรรม
  ที่งามล้ำคุณค่าน่าสรรสร้าง
  บุญใดหนอช่วยก่อเกิดงาน
  ขอบุญนั้นส่งนำให้Oracleพบสิ่งดีมีสุขใจ
  
  เพราะมากค่ะ.......งานธรรมที่งามเสมอ
  
  
 • ชัยชนะ

  21 มีนาคม 2548 22:10 น. - comment id 442515

  ต้องบอกว่าทั้งย่อ และทั้งยอดเยี่ยมจริง ๆ ครับ
  
  โคลงบทนี้มีความขลัง จริง ๆ ครับ
  
 • Oracle

  22 มีนาคม 2548 22:44 น. - comment id 442991

  รหัสสมาชิก : 9048 - บินเดี่ยวหมื่นลี้
  แวะมาบ่อยๆก็ดีนะครับ ;)
  
  รหัสสมาชิก : 6408 - แก้วนีดา
  ขอบคุณสำหรับกำลังใจและกำลังธรรมครับที่ให้กันครับ และขอแบ่งความสุขให้คุณแก้วนีดา และเพื่อนๆทุกคนครับ ;)
  
  รหัสสมาชิก : 5053 - ชัยชนะ
  ถึงขนาดขลังเลยหรือครับ อันนี้ถามจริงๆ
  แต่ก็ต้องขอขอบคุณมากครับ ;)
  
  
 • กลัลดาค่ะ..

  13 พฤษภาคม 2548 15:09 น. - comment id 466336

  ตามมาอ่านงานงามแนวธรรมะ..ล้างจิตใจค่ะ...ขอบคุณมากนะค่ะ...ขอให้คุณมีความสุขมากๆนะค่ะ..
 • sun strom

  29 สิงหาคม 2548 22:06 น. - comment id 509656

  1.gif16.gif
  หายไปไหนหรอคะ
  นานจัง
  
  แวะมาอ่านงานเพราะ ๆ มีคุณค่าเป็นรอบที่เท่าไหร่ก็ไม่ทราบค่ะ 
  
  เมื่อไหร่จะกลับไทโพมซักทีคะ
 • namsai

  5 ตุลาคม 2548 13:47 น. - comment id 523389

  6.gif6.gif
  
  หายไปไหนน๊า??
  
  นานจัง..
  
  6.gif6.gif6.gif
 • ลักษมณ์

  31 ธันวาคม 2548 19:29 น. - comment id 550477

  :] 
  
  46.gif
  HAPPY NEW YEAR
  2006
 • namsai

  4 มกราคม 2549 15:10 น. - comment id 551117

  
  
  ++
  +++
  ++++
  
  สุขสันต์วันปีใหม่จ้า..
  
  ร่ำรวยเงินทอง..สุขภาพแข็งแรง
  
  คิดถึงนะคะ..
  
  ++++++
  ++++
  ++
  
   
  46.gif
 • คุณวรรณ

  23 พฤศจิกายน 2555 20:35 น. - comment id 1251553

  ถึงจะท่านรักษามงคลของท่านไม่ได้แต่ก็ขอให้รักษาศีล5ให้ได้นะค่ะ16.gif31.gif16.gif31.gif55.gif16.gif

thaipoem ที่สุดกลอนดีๆ

thaipoem บ้านกลอนไทยที่ที่สร้างแรงบันดาลใจของทุกๆคน เป็นเพื่อนเมื่อยามเหงา คอยปลอบใจเมื่อยามร้องไห้ ที่ที่อยากให้ทุกๆคนรู้ว่าสิ่งดีๆเกิดขึ้นได้ทุกวัน

>