25 กุมภาพันธ์ 2556 11:30 น.

เบนนาดิกขอลาวาติกัน

ฤกษ์ ชัยพฤกษ์

คริสต์จักรสั่นไหวไปทั่วโลก
นับเป็นโชคชาวคริสต์ที่คิดฝัน
เบนนาดิกอำลาวาติกัน
สละพลันตำแหน่งโป๊ปละโลภหนี

พระองค์มีเหตุผลน่าสนใจ
ปฏิบัติไม่ได้ตามหน้าที่
วัยชราพลานามัยไม่ไคร่ดี
สมควรที่จะเปลี่ยนหมุนเวียนคน

เป็นผู้นำศาสนาคริสต์ทั้งโลก
อุปโภคบริโภคมากเหลือล้น
ท่านเต็มใจสละได้ไม่ยินยล
ชาวคริสต์ร่วมสวดมนต์ถวายพระพร

ต่างชื่นชมพระเมตตาตัดสินใจ
มุ่งประโยชน์ส่วนใหญ่อุทาหรณ์
ไม่ยึดติดลาภยศหมดนิวรณ์
จึงขอกราบถวายพระพรด้วยหัวใจ				
23 กุมภาพันธ์ 2556 18:55 น.

บ๊าย บาย

ฤกษ์ ชัยพฤกษ์

เมื่อหมดรักเลิกภักดี
จึงต้องหนีพ้นหน้าเธอ
ให้ห่างไกลอย่าได้เจอ
น้ำตาเอ่อจำต้องลา

ไปอยู่ดงกลางพงไพร
ขุดดินไร่ยังดีกว่า
ไม่ต้องพบสบสายตา
ฟังเสียงฟ้าลมประชัน

เสียงหรีดหริ่งระงมร้อง
มันเสียดก้องหัวใจฉัน
เหมือนเย้ยเยาะอยู่นานครัน
หรีดหริ่งมันรู้ใจเรา

รักเขาแล้วทั้งหัวใจ
ลืมได้ไงไม่เหมือนเก่า
รู้ทั้งรู้ยอมหม่นเศร้า
เหงาแสนเหงาต้องยอมทน

ฉันหนีหน้าดีกว่านะเธอ
อย่าพบเจอเลยสักหน
ฉันรักเธอแล้วทุกข์ทน
ยอมเป็นคนรักข้างเดียว				
19 กุมภาพันธ์ 2556 17:30 น.

จำเริญเถิดพระคุณ

ฤกษ์ ชัยพฤกษ์

ต้องไถถากลากคราดจนเหงื่อหยด
ทั้งปักดำทำหมดถึงใส่ปุ๋ย
เมื่อเกี่ยวรวงย่ำนวดด้วยควายทุย
ควายเขาเกเดินลุยบนฟ่อนฟาง

เม็ดข้าวเปลือกตำฝัดขจัดฝุ่น
เป็นข้าวสารเคยคุ้นเต็มกระถาง
ข้าวสุกขาวใส่ขันยกจบวาง
รอใส่บาตรเมื่อฟ้าสางตอนพระมา

หวังเพียงลดความโลภด้วยจาคะ
อาศัยพระถึงธรรมตามศาสนา
ลืมเม็ดเหงื่อโทรมกายที่ปลายนา
ลืมกลิ่นดินกลิ่นหญ้าเมื่อรับพร

จำเริญเถิดพระคุณโยมหนุนส่ง
ปฎิบัติชอบปฎิบัติตรงเพื่อสั่งสอน
ละโลภหลงแน่ชัดตัดนิวรณ์
บรรลุธรรมทุกขั้นตอนจวบนิพาน

หมั่นยุบหนอพองหนอพอได้ปลง
อย่าไปหลงสีกาทำตาหวาน
ถวายของซองผ้าป่าอย่ามองนาน
ตอนหมอบคลานอย่าชำเลืองให้เปลืองศืล

สมนะสารูปสาธุชนเขามองเห็น
นอนห้องแอร์รถเบนศ์เรื่องเหม่หมิ่น
พระภิกษุบิณทบาตรเดินติดดิน
ฉันสองมื้อถือศิลละโลกีย์

ลาภสักการผ่านมาก็ผ่านไป
อย่ายึดติดสิ่งใดให้เสียศรี
ดุจดวงแก้วส่องสว่างกลางธุลี
โยมกราบพระแต่ละทีได้ชื่นใจ...				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟฤกษ์ ชัยพฤกษ์
Lovings  ฤกษ์ ชัยพฤกษ์ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟฤกษ์ ชัยพฤกษ์
Lovings  ฤกษ์ ชัยพฤกษ์ เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงฤกษ์ ชัยพฤกษ์
>