15 พฤศจิกายน 2554 09:42 น.

ขยายขี้เท่อ

ฤกษ์ ชัยพฤกษ์

การดำเนินการเพื่อบูรณาการช่วยเหลือประชาชนของรัฐบาล กำลังเข้มข้น
กรมทางหลวงแผ่นดิน กำลังดำเนินการกู้ถนน 340 สายบางบัวทอง สุพรรณบุรี
หลายช่วงเพื่อเตรียมรับสถานการณ์ น้ำกำลังจะท่วมถนนพระราม 2 เป็นการเตรียมการล่วงหน้าไว้ก่อน เพื่อรองรับการเดินทางและขนส่งลงภาคใต้ หากถนนพระราม 2 น้ำบ่าท่วมขณะที่ผ่านลงทะเล จนไม่สามารถสัญจรได้ การกู้ถนน 340
จะช่วยให้การคมนาคมไม่ติดขัดแม้จะต้องเดินทางอ้อมไปบ้างก็ตาม
  ไม่น่าเชื่อเลยว่า คนปากพรรค์อย่างว่า ของพรรคเก่า ยังอุตส่าห์ขยายขี้เท่อตามแบบของพรรคนี้ตั้งแต่หัวหน้าคือต้องด่าไว้ก่อนมองว่าจะมีการทุจริตตามความเคยชินของตนเองก่อน ทั้งที่บรรยากาศขนะนี้ต้องการความร่วมมือของทุกภาคส่วนเขาว่ายังไงรู้ไหม
   การกู้ถนน340 เสียค่าใช้จ่ายสูง ทำยากอาจมีการทุจริตน่าจะใช้วิธีอื่นเช่น
    กู้ถนนพระบรมราชชนนี การเดินทางสดวกกว่าตรงจากกรุงเทพฯผ่านนครชัยศรีง่ายและค่าใช้จ่ายน้อย
    กู้ถนนเพชรเกษม การเดินทางสดวกกว่า ค่าใช้จ่ายน้อย
    รักษาถนนพระราม 2 ไม่ให้น้ำท่วม ค่าใช้จ่ายอาจจะถูกว่ากู้ถนน 340
    ความ คิดเห็นได้กลั่นออกมาจากมันสมองชั้นเลิศคงจะผ่านการกลั่นกรองของระดับหัวหน้า เป็นที่น่าเชื่อถือมีผลให้มวลชนที่เคยศรัทธาพรรคนี้ต่างเห็นด้วยและมองว่ารัฐบาลทำไม่เข้าท่า ต้องสิ้นเปลืองงบประมาณอาจมีการทุจริตซ้ำซ้อนเกิดขึ้นได้
    แต่ท่านผู้อ่านที่เคารพ เมื่อได้ฟังคำชี้แจงของท่านอธิบดีกรมทางหลวงที่ชี้แจงกับสื่อที่จ้องจะจับผิดแล้วจึงเข้าใจซึ้งถึงสัจธรรมความบ้องตื้นของพรรคเก่าที่ว่านี้ ท่านบอกว่า
    การดำเนินการกู้ถนน 340 ได้ผ่านการประชุมพิจารณาอย่างรอบคอบของผู้ทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการต่าง ๆ เรื องที่คนบางคนเสนอมานั้นก็ไดก้พิจารณาแล้วเห็นว่า
    ธรรมชาติของน้ำที่จะลดลงย่อมลดจากทางเหนือคือต้นทางที่สายน้ำผ่านก่อน
จึงเลือกที่จะดำเนิการด้านเหนือก่อน
    ถนน 340 เป็นเส้นถนนจากเหนือลงใต้ไม่ขวางทางน้ำไม่ผิดธรรมชาติ
    หากดำเนินการกู้ถนนพระบรมราชชนนี ซึ่งเป็นเส้นตะวันออก ไปตะวันตก
ขวางทางน้ำผ่าน หากกู้และปิดกั้นน้ำทางเหนือก็จะถูกอั้นไม่สามารถลงใต้ได้อย่างสดวกมวลน้ำก็จะแสดงพลังจนไม่สามารถคาดคุเนความสียหายได้
    ในทำนองเดียวกัน ถนนเพชรเกษมก็เป็นเส้นขวางทางน้ำเช่นเดียวกัน หากดำเนิกการกู้ ปิดกั้นไม่ให้น้ำผ่าน ผลก็จะออกมาเช่นเดียวกันกับถนนพระบรมราชชนนี
    ถนนพระราม 2 เป็นด่านสุดท้ายที่น้ำจะผ่านลงทะเล และเป็นเส้นขวางทางน้ำทั้งเส้น หากป้องกันรักษาไว้ มวลน้ำทั้งหมดของภาคตะวันตก ก็จะเข้าถล่มการปิดกั้นจะเกิดผลอะไรบ้างคงจะมองเห็นกันอยู่แล้ว
     ที่ประชุมจึงมีความเห็นเป็นเอกฉันท์ที่สมควรกู้ถนน 340 ซึ่งกำลังดำเนินการอย่างเร่งด่วนใกล้จะเสร็จสมบูรณ์ภายในเร็ววันนี้ เป็นการทำงานของภาครัฐอย่างเหน็ดเหนื่อยทุ่มเท
     ต่างกับคนใช้ปากทำงาน ไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยอะไรด่าไว้ก่อน ขยายขี้เท่อออกมาก็ไม่มีใคว่าอะไรนอกจากปลงสังเวชเท่านั้น				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟฤกษ์ ชัยพฤกษ์
Lovings  ฤกษ์ ชัยพฤกษ์ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟฤกษ์ ชัยพฤกษ์
Lovings  ฤกษ์ ชัยพฤกษ์ เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงฤกษ์ ชัยพฤกษ์
>