16 มิถุนายน 2554 22:24 น.

แดงร้องศาลปกครอง

ฤกษ์ ชัยพฤกษ์

ข่าวว่าแดงจาก นี้เมืองนอกส่งภาพถ่ายบัตรเลือกตั้งที่จะใช้เลือกตั้งในประเทศไทยวันที่ 3 กค. 54มาให้พรรคพวกในเมืองไทยดู ความไม่น่าจะเป็น
  บัตรเลือกตั้งพิมพ์ตามคำสั้ง กลต.ช่องแรกเป็นช่องสัญญลักษณ์พรรค ปรากฏว่าของทุกพรรคมีรูปสัญญลักษณ์ เต็มช่องชัดเจนทุกพรรคเว้น บรรทัดแรงพรรคเพื่อไทย รูปสัญลักษณ์ตัวนิดเดียวมีคำว่าพรรคเพื่อไทยตัวเล็ก ๆ อยู่ด้วย ทั้งสัญญลักษ์พรรคและชื่อพรรคตัวเล็กมาลางเลือนมองแทบไม่เห็น มองเผิด ๆ เหมือนเป็นช่องว่าง งผู้ไม่รู้ไม่เข้าใจอาจคิดว่าเป็นช่องกาเลือกพรรคได้
   พวกแกนนำแดงหลายคนปรึกษากันว่าพรรคเพื่อไทยไม่ได้รับความเป็นธรรม
อาจถูกกลั่นแกล้งให้เป็นบัตรเสียถ้าประชาชนกาผิดช่องเพราะแบบพิมพ์ไม่ชัดเจนเหมือนพรรคอื่น
   จึงมีความเห็นให้สอบถาม กลต.ก่อน และจะร้องศาลปกครองให้การนับคะแนน
บัตรที่กาด้านหน้าช่องสัญญลักษ์พรรคไม่เป็นบัตรเสียเพราะสาเหตุบกพร่องจากการพิมพ์
    ประเทศไทย อย่างนี้ก็มีด้วย				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟฤกษ์ ชัยพฤกษ์
Lovings  ฤกษ์ ชัยพฤกษ์ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟฤกษ์ ชัยพฤกษ์
Lovings  ฤกษ์ ชัยพฤกษ์ เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงฤกษ์ ชัยพฤกษ์
>