13 กันยายน 2549 13:06 น.

หยดน้ำค้าง

อ.วรศิลป์

พินิจพิศดูหยดน้ำค้าง
พราวพร่างงามงดสดชื่น
เปรียบมณีของยามค่ำคืน
หยิบยื่นชีวิตชีวา
    อนิจจาชีวิตน้ำค้าง
ชีพเจ้าช่างสั้นหนักหนา
ไม่นานที่แสงสุริยา
ส่องมาเจ้าพลันแห้งไป
    เปรียบเป็นเช่นดั่งตัวเรา
ทุกข์เศร้าลำเค็ญเพียงไหน
หรือสุขมากมายเพียงใด
ไม่นานสิ้นไปเช่นกัน
    ฉะนั้นพึงมีสติ
ดำริตริตรองให้มั่น
ชีวิตผ่านคืนเดือนวัน
จงมุ่งสร้างสรรค์ความดี
    บทเรียนน้ำค้างเตือนให้คิด
ชีวิตไม่ติดอยู่กับที่
เหลือไว้เพียงดี ไม่ดี
ร่องรอยชีวีให้อนุชน				
13 กันยายน 2549 08:32 น.

" น้ำขุ่นไว้ข้างใน น้ำใสไว้ข้างนอก "

อ.วรศิลป์

" น้ำขุ่นไว้ข้างใน น้ำใสไว้ข้างนอก "
นี่คือคำพร่ำบอกของพ่อฉัน
แม้จะเคลื่อนเลื่อนเวลามาแสนนาน
คำไขขานพ่อสอนไว้ไม่เคยจาง
   โลกวันนี้วุ่นวายไม่น่าอยู่
ฉันเรียนรู้เพื่อสู้ทนและถากถาง
เพื่อสร้างสรรค์สุขล้นคนร่วมทาง
ถือตามอย่างพ่อสอนไว้ไปจนตาย
   จะเพียรเก็บ " น้ำขุ่น " ไว้ข้างใน
และจะเอา " น้ำใส " อันเฉิดฉาย
พร้อมแววตาและร้อยยิ้มอันพริ้มพราย
ไว้นอกกายให้คนชมไม่ขมทรวง				
12 กันยายน 2549 13:49 น.

เห็นด้วยไหม

อ.วรศิลป์

เห็นด้วยไหมถ้าคนไทยทั้งประเทศ
เลิกแบ่งเพศแบ่งเชื้อชาติแบ่งศาสนา
แล้วร่วมแรงร่วมรัฐพัฒนา
สร้างเสริมค่าสมนามความเป็นไทย
   เหตุด้วยว่าวันนี้ไทยยังแตก
รอยร้าวแยกทั่วทุกหนจนสั่นไหว
อนิจจาเมื่อไรหนาประชาไทย
จะเข้าใจและรู้รักสามัคคี
   มาเถิดหนาผองเพื่อนก่อนจะสาย
มาร้อยใจผูกสัมพันธ์ขมันขมี
สนองคุณค่าล้ำความภักดี
ถวายไท้พระภูมีภูมิพล				
12 กันยายน 2549 09:33 น.

จากใจถึงใจ

อ.วรศิลป์

(กำลังใจจากคนที่ไม่คุ้นเคยสำหรับทุกผู้คน  เพื่อหยัดยืนและก้าวเดิน)

   จากใจหนึ่งถึงอีกใจให้ทั้งหมด
หวังเชยชดทุกข์หนักให้พักหาย
จิตที่ล้าเหนื่อยอ่อนได้ผ่อนคลาย
ยืนหยัดได้เพื่อสู้ต่อมิท้อใจ

   จากใจหนึ่งถึงอีกใจให้ทั้งหมด
โศกสลดโถมทับกลับสดใส
สุขภาพพลิกฟื้นคืนสู่ใจ
เริ่มวันใหม่พร้อมก้าวย่างอย่างทรนง

   จากใจหนึ่งถึงอีกใจให้ทั้งหมด
จิตประณตกราบวอนพรอานิสงส์
ด้วยศรัทธากล้าแกร่งแรงมั่นคง
วอนเบื้องบนโปรดทรงประทานพร

   จากใจหนึ่งถึงอีกใจให้ทั้งหมด
สุนทรพจน์จากใจใส่อักษร
แทนความรักห่วงหาและอาทร
ที่สะท้อนจากใจหนึ่งถึงอีกใจ				
Lovers  0 คน เลิฟอ.วรศิลป์
Lovings  อ.วรศิลป์ เลิฟ 0 คน
Lovers  0 คน เลิฟอ.วรศิลป์
Lovings  อ.วรศิลป์ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟอ.วรศิลป์
Lovings  อ.วรศิลป์ เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงอ.วรศิลป์
>