๓๑ กรกฎาคม..วันอาสาฬหบูชา..

พี่ดอกแก้ว

 จตุรงค์ปฐมบรมวาร 
พุทธกาลบังเกิดพระศาสนา 
ครั้งเดือนแปดแวดล้อมพระศาสดา 
สี่เหตุการณ์มีค่าคราวันเพ็ญ 
พระมหากรุณามิสิ้นสุด 
ทรงเร่งรุดโปรดวัคคีย์หนีทุกข์เข็ญ 
ธัมมจักกัปปะให้ความเย็น 
ทรงหมุนจักรบำเพ็ญ ปฐมเทศนา 
ทางสายกลางห่างโศกไร้โรคหมอง 
ทรงให้ตรองอริยสัจจ์ตัดตัณหา 
ครบรอบสามอาการสิบสองของภาวนา 
เปิดดวงตา. .ปฐมสาวกสิ้นรกมาร 
 ปฐมสงฆ์ องค์แรกในโลกหล้า 
บังเกิดมา ณ อิสิปปตนสถาน
พระไตรรัตน์ครบองค์ ปฐมวาร 
ในเบื้องกาลอาสาฬหบูรณมี 
กงล้อธรรมนำสุขปลุกชีพชื่น 
ให้ชนตื่นเบิกบานสานสุขี 
ขบวนสงฆ์ลั่นธรรมเภรี 
สานไมตรีพระมหากรุณาคุณ. 				
comments powered by Disqus
 • เมกกะ

  30 กรกฎาคม 2547 21:16 น. - comment id 303068

  อาสาฬหบูชา
  
  วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันเพ็ญ เดือน 8 ก่อนวันเข้าพรรษา 1 วัน เป็นวันที่พุทธศาสนิกชน
  แสดงความเคารพต่อพระสงฆ์ 
  อาสาฬหเป็นชื่อเดือน ๘ อาสาฬหบูชาย่อมาจากคำว่าอาสาฬหบูรณ มีบูชา แปลว่า การบูชาพระ
  ในวันเพ็ญเดือน ๘ ถ้าปีใดมีเดือน ๘ สองครั้ง ก็จะ เลื่อนไปเป็นวันขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๘ หลัง 
  หลังจาก สมเด็จพระพุทธองค์ ได้ตรัสรู้ในวันเพ็ญ เดือน 6 แล้ว ได้ทรงใช้เวลาทบทวนสัจ
  ธรรมและทรงคำนึงว่าธรรมะที่พระองค์ตรัสรู้นี้ลึกซึ้งมาก ยากที่ผู้อื่นจะรู้ตาม แต่อาศัยพระ
  กรุณานี้เป็นที่ตั้ง จึงทรงพิจารณาแบ่งบุคคลออกเป็น 4 ประเภท(บัว 4 เหล่า) คือ 
  
  ๑. อุคฆฏิตัญญู ดอกบัวที่อยู่พ้นน้ำ 
  ๒. วิปัจจิตัญญู ดอกบัวที่อยู่ปริ่มน้ำ
  ๓. เนยยะ ดอกบัวที่อยู่ใต้น้ำ 
  ๔. ปทปรมะ ดอกบัวที่จมอยู่กับโคลนตม
  
  จึงทรงมีพระกรุณาธิคุณ ระลึกอาฬารดาบสและอุททกดาบสว่า มีกิเลสเบาบางสามารถตรัสรู้ได้
  ทันที แต่ท่านทั้ง 2 ได้ตายแล้ว จึงทรงระลึกถึงปัญจวัคคีย์ ได้ทรงแสดงพระธรรมเทศนาแก่
  ปัญจวัคคีย์ ทั้ง 5 คือ โกณฑัญญะ วัปปะ ภัททิยะ มหานามะ และอัสชิ ซึ่งล้วนแล้วแต่ เป็นผู้
  อุปฐากพระพุทธเจ้าเมื่อครั้งยังทรงบำเพ็ญทุกข์กิริยาอยู่ พระธรรมที่ พระพุทธองค์ทรงเทศนา
  ในครั้งนี้มี ชื่อ ธรรมจักกัปปวัตนสูตร ซึ่งมี อริยสัจ ๔ หรือความจริงอันประเสริฐ ๔ ประการ
  ได้แก่
  ๑. ทุกข์ ความไม่สบายกาย ไม่สบายใจ 
  ๒. สมุทัย เหตุให้เกิดทุกข์ 
  ๓. นิโรธ ความดับทุกข์ 
  ๔. มรรค ข้อปฎิบัติให้ถึงความดับทุกข์ 
  
  และหลังจากแสดงพระธรรมเทศนาแล้ว ท่านโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรม 
  เป็นคนแรก ได้กราบฑูลขอบวชและพระพุทธองค์ก็ทรงอนุญาต โดยทรงทำการอุปสมบทให้แบบ เอหิภิกขุอุปสัมปทา นับเป็นปฐมสาวก ของพระพุทธเจ้า 
  
  ดังนั้นในวันนี้จึงเป็นวันแรกที่มี พระรัตนตรัยครบองค์สาม คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ เนื่องจากพระพุทธองค์ทรงเทศนาเป็นกัณฑ์แรก จึงเรียกเทศฯกัณฑ์นี้ว่า ปฐมเทศนา หรืออีกนัยหนึ่งอาจจะกล่าวได้ว่านับเป็นวันแรก ที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระพุทธศาสนา
  
  จะเห็นได้ว่า ปรากฏการณ์สำคัญ ๆ ในวันนี้มีถึง 4 ประการ ด้วยกันคือ 
  
  1. เป็นวันแรกที่พระพุทธองค์ทรงแสดงปฐมเทศนา 
  2. เป็นวันแรกที่พระพุทธองค์ทรงได้ปฐมสาวก 
  3. เป็นวันแรกที่พระสงฆ์เกิดขึ้นในโลก 
  4. เป็นวันแรกที่บังเกิดรัตนะครบสาม เป็นพระรัตนตรัย คือ พระพุทธรัตนะ พระธรรมรัตนะ พระสังฆรัตนะ  
  
  เมกขออนุญาตนำความสำคัญของวันอาสาฬหบูชามาร่วมลงด้วยนะครับพี่ดอกแก้ว
  
  
 • เอม อันล็อค

  30 กรกฎาคม 2547 22:26 น. - comment id 303111

  อาสาฬหะพระสงฆ์แรก
  กำเนิดแยกจากคนกิเลสหนา
  ฟังพระธรรมแล้วเกิดดวงปัญญา
  พระรัตนไตรจึงมาครบสามองค์
  
  ขอร่วมกราบเคารพพระรัตนไตรด้วยคนนะคะ
 • tiki

  31 กรกฎาคม 2547 01:40 น. - comment id 303181

  กลอนไพเราะความหมายดีเด่นค่ะ
  
  ทิกิ_tiki
 • มณี ปัทมะ ตารา

  31 กรกฎาคม 2547 09:52 น. - comment id 303221

  ธรรมะสวัสดีค่ะ คุณพี่ดอกแก้ว
  
  ขอธรรมะคุ้มครองทุกท่านค่ะ
  
  ปุ๋ย
 • Robert TingNongNoi

  31 กรกฎาคม 2547 10:37 น. - comment id 303229

  
  สั่งสอนได้ดีมากครับ  พุทธศาสนาอ้างถึงสงฆ์
  องค์แรก  แต่ทำไมคนในยุคปัจจุปันพยายาม
  กระทำการผิดจารีตศิลธรรม เพราะเพื่อมุ่งหวัง
  ให้มีสงฆ์องค์สุดท้ายหรือ...........ปุจฉา๚ะ๛
  
  size>
 • ลี่...ผู้มาเยือน

  31 กรกฎาคม 2547 12:34 น. - comment id 303280

  งามจริงๆ ค่ะ
  ....................
 • =_+ VeNuS +_=

  31 กรกฎาคม 2547 13:37 น. - comment id 303309

  สาธุ......
  
  หุหุ..
  
  วีนัสจะร่วมปลงด้วยหนึ่งนาที...
  
  อิอิ...
  
  ...
  ..
  .
  
  เย้ๆๆๆ...แวะมาทักทายพี่ดอกแก้วจ้าาา
  
  ๑^_______________^๑
  
  *-*วีนัสก่ะเจ้า*-*
 • ชัยชนะ

  2 สิงหาคม 2547 11:23 น. - comment id 304291

  ถึงจะมาช้าสักนิด คงหาเหตุผลรดติดมาอ้างจะพอไหวไหมเนี่ย
  
  ก็ได้ไปเวียนเทียนด้วยครับ ส่งกระแสจิตถึงมิตรไทยโพเอ็ม
  ทุกทุกคนให้มีความสุข
  
  ไม่ได้แต่งกลอนหลายวัน ชักจะลืม ๆ ซะแล้ว
  แวะมาคุยกันเล่น ๆ นะครับ
  
 • พี่ดอกแก้ว

  2 สิงหาคม 2547 12:43 น. - comment id 304371

  @...เมกกะ...
  
  อนุโมทนาสาธุค่ะน้องเมก
  นำเหตุการณ์สำคัญในวันนั้น
  มาขยายความให้เป็นความรู้แก่ผู้อ่าน
  ธัมมจักกัปปวัตนสูตร ....
  พระอัญญาโกณทัญญะได้ดวงตาเห็นธรรม
  อนัตตลักขณะสูตร....
  บรรลุพระอรหันต์อย่างถ้วนทั่ว
  
  ขอบคุณมากนะคะน้องเมก
  
 • พี่ดอกแก้ว

  2 สิงหาคม 2547 12:45 น. - comment id 304372

  @...เอม อันล็อค
  
  อริยสัจจธรรมนำเหตุผล
  ให้ขุดค้นรากชีวิตที่ติดแน่น
  แล้วถอนรากถอนโคนจนคลอนแคลน
  เดินบนแดนสามัคคีธรรมนำเสรี
  
  ขอบคุณค่ะน้องเอม
  
 • พี่ดอกแก้ว

  2 สิงหาคม 2547 12:46 น. - comment id 304373

  @...tiki...
  
  ขอบคุณค่ะคุณทิกิ
  ยินดีในความสำเร็จด้วยนะคะ
  
 • พี่ดอกแก้ว

  2 สิงหาคม 2547 12:47 น. - comment id 304375

  @...มณี ปัทมะ ตารา...
  
  สวัสดีค่ะน้องปุ๋ย
  ประสบแต่ความสุขเช่นกันนะคะ
  
 • พี่ดอกแก้ว

  2 สิงหาคม 2547 12:56 น. - comment id 304383

  @...ทิงนองนอย...
  
  ???....แต่ทำไมคนในยุคปัจจุปันพยายาม
  กระทำการผิดจารีตศิลธรรม เพราะเพื่อมุ่งหวัง
  ให้มีสงฆ์องค์สุดท้ายหรือ...???
  
  คนยุคปัจจุบันไม่ได้พยายามกระทำการผิดศีลหรอกค่ะ
  แต่เพราะไม่รู้จักดีชั่ว
  และไม่ทราบถึงผลของดีชั่ว
  รวมทั้งไม่ทราบเรื่องของชีวิตที่เป็นวัฏกรรม
  เพราะประกอบไปด้วยความลุ่มหลงขาดปัญญา
  
  จึงชอบทำตามใจของตนที่มีความเคยชินอยู่ในกิเลสทั้งหลาย..ซึ่งเป็นธรรมฝ่ายชั่ว
  เราจึงได้เห็นความชั่วปรากฏมากมายในสังคม
  ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่แสดงออกมาทางการพูด การเขียน และการกระทำ
  
  เมื่อเคยชินอยู่กับกิเลสนานๆ ก็เป็นธรรมดาที่จะมีความด้านหนาต่อความดี ..ไร้ยางอายต่อตนเองและผู้อื่น...จึงไม่คิดที่จะสร้างความดี เพราะความเคยชินนั่นเองค่ะ
  
  สิ่งที่ผู้เผยแผ่ธรรมต้องยอมรับอย่างเต็มใจก็คือ ..ความเปลี่ยนแปลง..ในทุกสรรพสิ่ง ที่ธรรมะเรียกว่า พระไตรลักษณ์ไงคะ
  
  ความเกิดขึ้น..และรุ่งเรืองของพุทธศาสนากำลังจะผ่านพ้นไป ..ก็เป็นธรรมดาอีกเช่นกันที่จะเข้าสู่ยุคแห่งความเสื่อม และหมดสิ้นไปในที่สุด
  
  ระหว่างนี้...ใครจะทำตัวชั่วร้ายก็ช่างเถอะค่ะ 
  แต่เราควรจะสร้างความดีไว้เป็นเกราะป้องกันตนและเป็นเสบียงบุญที่จะอุดหนุนให้ไปอยู่ในถิ่นที่เจริญ ห่างไกลจากผู้ประพฤติผิดทั้งหลายได้มากยิ่งขึ้น
  
  พระสงฆ์องค์สุดท้ายจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นั้น..ไม่มีใครทราบได้
  แต่เราจะทราบดีว่า ..เราทำความดีบ้างแล้วหรือยัง...
  
  ขอบคุณคำปุจฉาของทิงนองนอยมากๆเลยค่ะ
  
  
 • พี่ดอกแก้ว

  2 สิงหาคม 2547 12:57 น. - comment id 304385

  @...ลี่ ผู้มาเยือน...
  
  ขอบคุณมากค่ะน้องลี่..
  
 • พี่ดอกแก้ว

  2 สิงหาคม 2547 12:59 น. - comment id 304386

  @...วีนัส...
  
  น้อยไปเปล่าหนึ่งนาทีน่ะ
  ไม่ใช่งานฌาปนกิจสักกะหน่อยเน่อ
  
  ขอบคุณก๊ะเจ้า..เช่นกันค่ะน้องวีนัส
  
 • พี่ดอกแก้ว

  2 สิงหาคม 2547 13:01 น. - comment id 304388

  @...ชัยชนะ...
  
  มารับกระแสจิตกุศลจากน้องชายชัยชนะ
  ว่าแต่ไปเวียนเทียนกับใครมาล่ะ...
  อนุโมทนากุศลด้วยนะคะ
  
  

thaipoem ที่สุดกลอนดีๆ

thaipoem บ้านกลอนไทยที่ที่สร้างแรงบันดาลใจของทุกๆคน เป็นเพื่อนเมื่อยามเหงา คอยปลอบใจเมื่อยามร้องไห้ ที่ที่อยากให้ทุกๆคนรู้ว่าสิ่งดีๆเกิดขึ้นได้ทุกวัน

>