กลอน - กลอนกวนๆ

กลอน โคลง กาพย์ยานี

กลอนดีๆนับแสนกลอนจากนักเขียนมากมาย ผู้ถ่ายทอดเรื่องราวความสุข เศร้า เหงา รัก จากคมความคิดสู่คมอักษร

โปร่งใส

กวี ซีม่า

สักวา คนตรง ต้องโปร่งใส
มองด้านไหน แสนสะอาด เพราะปราศสี
บริสุทธิ์ สวยสง่า ไร้ราคี
ดุจมณี น้ำหนึ่ง ตรึงกมล

เปรียบคนที่ มีธรรม ประจำจิต
สุจริต จริงใจ ไม่หมองหม่น
ประพฤติชอบ ประกอบการ สร้างสรรค์ตน
เรียกว่าคน โปร่งใส...คบได้เอย				
 736    0    0    
>