กลอน - กลอนกวนๆ

กลอน โคลง กาพย์ยานี

กลอนดีๆนับแสนกลอนจากนักเขียนมากมาย ผู้ถ่ายทอดเรื่องราวความสุข เศร้า เหงา รัก จากคมความคิดสู่คมอักษร

๏สายเกินเดินล่วงล้ำ๏

idaho

๏สายเกินเดินล่วงล้ำ.........ลวงตา
ภาพผ่านเพียงมายา..........ยั่วเย้า
ละเมอมั่นรักมา...............หมายมุ่ง   
เฝ้าใฝ่พร่ำคำเจ้า..............จึ่งแพ้ใจเอย๚

๏หลงติดคิดไขว่คว้า..........ครอบครอง
ไหวอ่อนจิตตรึกตรอง.........แต่งแต้ม
นิทรพร่ำทำนอง................นึกเนื่อง  ถวิลแฮ
คิดอ่านเองยั่วแย้ม.............คู่เนื้อเรียมถนอม๚


				
 395    8    0    
>