กลอน - กลอนกวนๆ

กลอน โคลง กาพย์ยานี

กลอนดีๆนับแสนกลอนจากนักเขียนมากมาย ผู้ถ่ายทอดเรื่องราวความสุข เศร้า เหงา รัก จากคมความคิดสู่คมอักษร

เอื้อม

ชาวหาดวาดกวี

เอื้อม...โอบใจของเธอ
เพ้อ...ว่าเธออยู่ตรงนั้น
ฝัน...คืนวันเธอบอกความ
ถาม...ว่ารักกันหรือยัง

เอื้อมคว้า...ขอบฟ้าขอบใจ
อ่อนไหว...รอใจจากเธอ
ละเมอ...เพ้อพร่ำรำพัน
แอบฝัน...มีเพียงกันและกัน

สุดเอื้อม...สุดคว้าความหมาย
สุดปลาย...ความฝันหรือไร
สุดใจ...ในแรงถวิล
ชีวิน...ให้แล้วแก้วตา

อาจเอื้อมไขว่คว้าเพียงลม
ขื่นขมลมพัดพาไกล
ดวงแก้วยิ่งลอยลับใจ
เอื้อมไปไม่ถึงสักที.

				
 469    0    0    
>