กลอน - กลอนกวนๆ

กลอน โคลง กาพย์ยานี

กลอนดีๆนับแสนกลอนจากนักเขียนมากมาย ผู้ถ่ายทอดเรื่องราวความสุข เศร้า เหงา รัก จากคมความคิดสู่คมอักษร

Queen of My Heart ราชินีในใจฉัน

นกตะวัน


Queen of My Heart
ราชินีในใจฉัน

Westlife

So here we stand, in our secret place 
With the sound of the crowd, so far away 
And you take my hand, and it feels like home 
We both understand, it’ s where we belong 
So how do I say, do I say goodbye 
We both have our dreams, we both wanna fly 
So lets take tonight, to carry us through 
The lonely times   

เรายืน ณ ที่นี้.........................สถานที่ลับของเรา
มีเสียงผู้คนเขา.......................ดังบอกเล่าอยู่ห่างไกล

เธอนั้นจับมือฉัน.....................รู้สึกพลันบ้านอยู่ใกล้
เราสองต่างเข้าใจ....................เราอยู่ไหน				
 289    0    0    
>