กลอน - กลอนกวนๆ

กลอน โคลง กาพย์ยานี

กลอนดีๆนับแสนกลอนจากนักเขียนมากมาย ผู้ถ่ายทอดเรื่องราวความสุข เศร้า เหงา รัก จากคมความคิดสู่คมอักษร

วันนี้..หัวใจไม่ว่าง

ทะเลไม่เคยหลับ

วันที่หัวใจฉันว่าง
เธอมัวเดินทางไปทางไหน
ไปไล่..ตามหาใคร
ไปสนใจใครมา

พอวันนี้..ไม่มีใจว่าง
เธอจึงย้อนกลับมาหา
สายเสียแล้วล่ะกาลเวลา
เธอ-มา-ผิด-วัน				
 431    0    0