กลอน - กลอนกวนๆ

กลอน โคลง กาพย์ยานี

กลอนดีๆนับแสนกลอนจากนักเขียนมากมาย ผู้ถ่ายทอดเรื่องราวความสุข เศร้า เหงา รัก จากคมความคิดสู่คมอักษร

ยอมไม่เป็น เย็นไม่ได้

ไรไก่

ยอม     ลดตนเป็นคนแพ้    บางเถิด

ไม่      เกิดประโยชน์ชูเชิด  เช่นใด

เป็น     บ่อเกิดผิดละเมิด    ศิลธรรม

เย็น     เยือกชุ่มชื่นในใจ    คลายเศร้า

ไม่      เกิดพิษแต่ชี้นำ      ทางสว่าง

ได้      หนทางสุขพลัน      แล นา				
 977    6    0    
>