กลอน - กลอนอกหัก-รักหวานซึ้ง

กลอน โคลง กาพย์ยานี

กลอนดีๆนับแสนกลอนจากนักเขียนมากมาย ผู้ถ่ายทอดเรื่องราวความสุข เศร้า เหงา รัก จากคมความคิดสู่คมอักษร

แด่ 'รงค์ วงษ์สวรรค์

บ้านวรรณกรรมคนตัวเล็ก

วงการกลอนอ่อนใจอาลัยรัก
แม้ตระหนักอนิจจังจิตสังหรณ์
แต่เมื่อพบการจากพรากนักกลอน
ต้องมานอนแน่ไปไร้ชีวัน

หลัง "นเรศ" จากลาสัปดาห์หนึ่ง
ก็ลุถึง “ณรงค์ วงษ์สวรรค์”
วรรณศิลป์ถิ่นไทยไห้จาบัลย์
มัจจุนั้นมาพรากกระซากชนม์

“เถ้าอารมณ์” คมคายลายถ้อยถัก
หา “ความหิวที่รัก” ยากมิสน
“หนามดอกไม้” จะปักก็จักทน
แม้  “ฝนซาฟ้าหม่น” จะด้นรัก

“ใต้ถุนป่าคอนกรีต” กรีดให้เห็น
ความจริงเป็นเช่นไรให้ตระหนัก
“อเมริกาตาย” นักต่อนัก
ก็ยังฝักใฝ่หาทุกประตู

“สนิมสร้อย" ย้อนยอก “ดอกไม้ดอลล่าร์”
ดุจดอกฟ้าสวรรค์หันหน้าสู้
จะเหนื่อยหนักบากบั่นดั้นด้นดู
แม้จะอยู่เดียวดายไกลสุดตา

จะหยุดก็ “แอลกอฮอลิเดย์				
 1283    2    0