กลอน - กลอนอกหัก-รักหวานซึ้ง

กลอน โคลง กาพย์ยานี

กลอนดีๆนับแสนกลอนจากนักเขียนมากมาย ผู้ถ่ายทอดเรื่องราวความสุข เศร้า เหงา รัก จากคมความคิดสู่คมอักษร

อัลมิตรา

แก้วประเสริฐ       อัลมิตรา

  อัลมิตราป่วยแล้วเจ้ายอดหญิง
เธองามยิ่งอรรถรสจรดภาษา
ร้อยอักษรสำเนียงเพียงรจนา
ล้วนลักขณาหาเทียบเปรียบใดปาน

  อัลมิตรานอนเคล้าเฝ้าโดดเดี่ยว
แสนใจเปลี่ยวอดทนมิบ่นขาน
รอผ่าตัดเนื้อร้ายสลายรำคาญ
สุดทรมานปวดร้าวเผาดวงจินต์

  อัลมิตราเจ้าเอยมิเผยกล่าว
หรือบอกเล่าแก่ใครใจแทบสิ้น
หวังไทยกลอนสุขเกษมเปรมชีวิน
เพียงหวังถวิลหมู่เหล่าอย่าเศร้าใจ

  อัลมิตราผ่านพ้นอันตรายแล้ว
เธอคลาดแคล้วด้วยบุญหนุนสดใส
แม้นเสียเนื้อหน้าอกฟกช้ำหทัย
หวังมิให้ใครห่วงบ่วงไทยกลอน

  อัลมิตรานอนคิดจิตประสาน
โรงพยาบาลเลิศสินถิ่นสถาน
เป็นห่วงคนในเวปฯมิเบิกบาน
อกสะท้านแม				
 1399    63    0