กลอน - กลอนอกหัก-รักหวานซึ้ง

กลอน โคลง กาพย์ยานี

กลอนดีๆนับแสนกลอนจากนักเขียนมากมาย ผู้ถ่ายทอดเรื่องราวความสุข เศร้า เหงา รัก จากคมความคิดสู่คมอักษร

** คิดถึง..ใคร บางคน

ทิกิ_tiki

คิดถึง..ใคร บางคน

   

   คิดถึงใครบางคนบนทางผ่าน

คนเขียนงานพริ้วเสียงดนตรีไหว

คงหวนชวนคิดละมุนละไม

คนอยู่ไกลเหลือทนคนผ่านทาง


เอื้อมขวัญวันเก่าเหงามันปรอย

ใจผลอยร่วงผินบินหล่นล่าง........... 

ลิบลิบที่ใจนั้นปลิวคว้าง

แลตามทางฟ้าค่าหลุดลอย

 ทิกิ_tiki 

บอกตัวเองว่าไม่มีใคร
ไม่มีอะไร 
ไม่มีอะไรเป็นของเรา

เช้ามืดพระพุธ ที่ ๑๗ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๔๗
ขึ้น ๖ ค่ำ เดือน ๑๑
 สยาม..กรุงเทพฯ .ประเทศไทย
สงวนลิขสิทธิ์..ตามพระราชบัญญัติ พุทธศักราช ๒๕๓๗
Copyright ..All rights reserved 
    
คิดถึง..ใคร บางคน
ทิกิ_tiki
 				
 674    13    0    
>