กลอน - กลอนให้ข้อคิด

กลอน โคลง กาพย์ยานี

กลอนดีๆนับแสนกลอนจากนักเขียนมากมาย ผู้ถ่ายทอดเรื่องราวความสุข เศร้า เหงา รัก จากคมความคิดสู่คมอักษร

น้ำตก

ฟ้าสวย

ลำธารหลายสายไหลรวม

รวมมาสู่น้ำตกใหญ่

เวลาผ่านมาไกลแสนไกล

กว่าจะเป็นน้ำตกใหญ่ใช้เวลาหลายปี

น้ำตกแห่งนี้ใสสะอาด

ปราศจากสิ่งเจือปนจากมนุษย์

น้ำแหล่งใหญ่ที่สำคัญที่สุด

เพื่อเป็นแหล่งที่สำคัญต่อสัตว์มนุษย์ตลอดไป				
 703    4    0