กลอน - กลอนให้ข้อคิด

กลอน โคลง กาพย์ยานี

กลอนดีๆนับแสนกลอนจากนักเขียนมากมาย ผู้ถ่ายทอดเรื่องราวความสุข เศร้า เหงา รัก จากคมความคิดสู่คมอักษร

คนไร้ราก

เรไร

คนไร้ราก

คนไร้รังร้างไร้ไกลจากรัก
คนไร้รากยากหยั่งถึงจุดหมาย
คนไร้รังจากจรร่อนตรมตาย
คนไร้ใจหารักจักมีวันเจอ

ถึงไร้รังความหวังไม่สูญสิ้น
ลงคลุกดินกลิ่นโคลนกระโจนฝัน
เอาความหลังสานเสริมเติมใจกัน
คงมีวันหยั่งรากลงคงสักวัน				
 1079    2    0    
>