กลอน - กลอนให้ข้อคิด

กลอน โคลง กาพย์ยานี

กลอนดีๆนับแสนกลอนจากนักเขียนมากมาย ผู้ถ่ายทอดเรื่องราวความสุข เศร้า เหงา รัก จากคมความคิดสู่คมอักษร

กำลังใจ...ให้เธอ

din
    
วันที่เธอเหนื่อยยากลำบากเหลือ
ใจอาจเฝือทุกข์ทนจนตรมไหม้
หากหนาวเหน็บเจ็บช้ำระกำใจ
ฉันยังมีแรงใจมอบให้เธอ

ความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าแสนสาหัส
สารพัดอัดจนเหมือนคนเอ๋อ
แม้หนทางข้างหน้าจะพร่าเบลอ
อาจพบเจอกงกรรมที่ลำเค็ญ

แต่ทุกสิ่งย่อมมีที่ลำบาก
พบเพื่อจากทั่วไปมีให้เห็น
บางครั้งแบกรักนั้นมันยากเย็น
ลองทิ้งเป็นช่องว่างระหว่างกัน

ใช้ชีวิตแกร่งกล้า...อย่าบ้าบิ่น
น้ำตารินอ่อนเพลีย...อย่าเสียขวัญ
งานอาจสุมรุมเร้าเข้าทุกวัน
แต่นั่นมันวัดค่าราคาคน

เพราะเธอเป็นคนดีคนมีค่า
มิได้บ้าอย่างได้ให้เหตุผล
หลับตานิดพักหน่อยค่อยผ่อนปรน
ความทุกข์ทนล้าอ่อนคงผ่อนคลาย

เหมือนได้เต				
 1604    2    0    
>