กลอน - กลอนให้ข้อคิด

กลอน โคลง กาพย์ยานี

กลอนดีๆนับแสนกลอนจากนักเขียนมากมาย ผู้ถ่ายทอดเรื่องราวความสุข เศร้า เหงา รัก จากคมความคิดสู่คมอักษร

ความเอ๋ย...ความรัก

ปากกาดาว

หากความรัก...เหมือนดั่งกับยาขม
หากสายลม...เป็นเช่นขนมหวาน
หากท้องฟ้า...เป็นดั่งสุธาธาร
หากเมื่อนั้น...จะมีรักไปเพื่อใคร
หากความรัก...เป็นรักที่สุดสวย
หากสายลม...ระรวยรื่นชื่นสดใส
หากท้องฟ้า...เป็นสีฟ้าตลอดไป
หากเมื่อไหร่...เป็นอย่างนั้นจะบอกเธอ
จะบอกเธอว่ารักสักเท่าฟ้า
จะบอกเธอว่ารักเธอเสมอ
จะบอกเธอว่ารักเพียงแต่เธอ
จะบอกเธอ...ว่ารักเธอ...ตลอดไป				
 1037    2    0    
>