กลอน - กลอนให้ข้อคิด

กลอน โคลง กาพย์ยานี

กลอนดีๆนับแสนกลอนจากนักเขียนมากมาย ผู้ถ่ายทอดเรื่องราวความสุข เศร้า เหงา รัก จากคมความคิดสู่คมอักษร

ของฝากจากใจ....มอบให้ท่าน

นรศิริ

ออกพรรษาหน้าหนาวก้าวมาสู่
กาลฤดูหมุนเวียนแปรเปลี่ยนผัน
อนิจจังอนัตตาสารพัน
หายั่งยืนนีรันดร์นั้นไม่มี

วันเวลาวารีมิหยุดยั้ง
ใครจักรั้งยื้อยุดฉุดวิถี
รีบสั่งสมคุณธรรมความงามดี
ก่อนจะสายเกินที่ไร้เวลา

ทำการใดไม่ได้ทำใจก่อน
ดับรุ่มร้อนภายในไม่กังขา
ที่เร่งเร้าร้อนรนผ่อนปรนนา
เฝ้าศึกษากายาของตัวเรา

แหล่งข้อมูลความรู้อยู่ที่นี่
หากศึกษาถ้วนถี่มิอับเฉา
ศึกภายในยากนักจักบรรเทา
จึ่งต้องเฝ้าพินิจพิจารณา

ทั้งสติสมาธิจงตั้งมั่น
อย่าไหวหวั่นอื่นใดใจผวา
สงบนิ่งเยือกเย็นเน้นทุกครา
จึงก่อเกิดปัญญาปัญหาคลายกรุณาหารูปภาพเกี่ยวกับพุทธศาสนาที่ท่านชอบมาลงให้ด้วยขอบ  คุณค่ะ     ว				
 1094    8    0    
>