เรื่องสั้น นิยาย - สยองขวัญ-ลึกลับ

อันที่จริง 
ข้าพเจ้าได้มีโอกาสไปสักการะเจ้าพ่อพญาแลที่ศาลเมื่อคราวมาสำรวจ

คราวนั้นข้าพเจ้าอธิษฐานให้เจ้าพ่อพญาแลช่วยคุ้มครอง
และช่วยให้โครงการนี้ลุล่วงไปด้วยดี				
 11    0    0    
>