เรื่องสั้น นิยาย - สยองขวัญ-ลึกลับ

* แดนพิศวง ตอน ๑๐ *

แก้วประเสริฐ
            * แดนพิศวง ๑๐ *
          (เสาะค้นวิธีการแก้ไข)

     หลังจากที่หนุ่มนิรุทธ์กล่าวจบ ก็จะลุกขึ้น แต่ถูกคัดค้านจาก ดร.สุเมธ

  “จะรีบไปไหนล่ะคุณ นิรุทธ์ ตามที่คุณอธิบายมานั้นพวกผมหายข้องใจ

ต่อหนังสือและแผนที่ลายแทงนั้น แต่มีข้อหนึ่งคือว่า บริเวณหมู่เกาะแคริเบียน

นั้นเหตุใดจึงไม่ค่อยเกิดพายุทอนาโทเหมือนกับแถวอเมริกาเสียล่ะ พ่อหนุ่ม

พอจะรู้บ้างไหม??...”

  ดังนั้นชายหนุ่มก็นั่งต่อพร้อมอธิบายตามที่เขาเข้าใจ พลางเอ่ยปากขึ้นว่า

  “ตามความเห็นผมนะครับท่าน เพราะว่าเป็นดินแดนอยู่ใกล้เส้นศูนย์กลาง

ของโลก  อีกประการหนึ่งประเทศนี้สะสม				
 1009    1    0    
>