กลอน - กลอนกวนๆ

กลอน โคลง กาพย์ยานี

กลอนดีๆนับแสนกลอนจากนักเขียนมากมาย ผู้ถ่ายทอดเรื่องราวความสุข เศร้า เหงา รัก จากคมความคิดสู่คมอักษร

ชีวิตนี้พลีแด่...กลอน

โมไนย

ขอพลีกายถวายตนเป็นคนกลอน
ระบำฟ้อนตัวหนังสือคือความหมาย
จะนั่งคิดนอนฝันจนวันตาย
จะระบายโลกนี้ด้วยศรีกานท์
อันความเศร้าเร้าใจให้คนโศก
จะเปลี่ยนโลกใบช้ำด้วยคำหวาน
หวานนิดๆไม่ต้องเพิ่มเติมน้ำตาล
พอประมาณหวานไม่เลี่ยนจนเอียนไป
อันความสุขสนุกแสนในแดนหล้า
ฤา ตลกโปกฮาพร่าโลกไหว
จงดื่มด่ำกำซาบอาบหัวใจ
ให้ฤทัยเบิกบานเพราะอ่านกลอน
(ให้คนไทยเบิกบานเพราะอ่านกลอน)				
 878    2    0    
>