ทรงพระเจริญ

บพิตร

 

    

บารมีพระผ่านฟ้า                   ทรงครอง

อบอุ่นใจไทยผอง                             ผ่องแผ้ว

ทรงยึดมั่นครรลอง                            ธรรมห่ม  ใจนา

องค์พ่อหลวงดวงแก้ว                        คู่ฟ้าสยามินทร์

                    ดุจอินทร์องค์ย่างเยื้อง            บาทา

โปรดเหล่าชาวประชา                        สุขล้น

รอยบาทย่ำยาตรา                            ทุกแห่ง  หนเอย

ดอยป่าทรงดั้นด้น                             ทั่วแคว้นแดนสยาม

                    พระนามพระเกียรติฟุ้ง            โลกา

เกริกกรุ่นพระบุญญา                          แผ่ก้อง

เอกองค์แห่งราชา                             ใหญ่ยิ่ง  แท้นา

เสียงร่ำลือแซ่ซ้อง                            ทั่วหล้าสรรเสริญ

                    อัญเชิญพระแผ่คุ้ม                 ทรงชัย

คุณแห่งพระรัตนตรัย                         ปกป้อง

ศักดิ์สิทธิ์สิ่งใดใด                              ปัดเป่า  ทุกข์เฮย

เสริมส่งพระเกียรติก้อง                       ทั่วหล้านิรันดร.

 

          

      

comments powered by Disqus

thaipoem ที่สุดกลอนดีๆ

thaipoem บ้านกลอนไทยที่ที่สร้างแรงบันดาลใจของทุกๆคน เป็นเพื่อนเมื่อยามเหงา คอยปลอบใจเมื่อยามร้องไห้ ที่ที่อยากให้ทุกๆคนรู้ว่าสิ่งดีๆเกิดขึ้นได้ทุกวัน

>