กลอน - กลอนให้ข้อคิด

กลอน โคลง กาพย์ยานี

กลอนดีๆนับแสนกลอนจากนักเขียนมากมาย ผู้ถ่ายทอดเรื่องราวความสุข เศร้า เหงา รัก จากคมความคิดสู่คมอักษร

มนุษย์ - พระผู้สร้าง

hallelujah

   คือพระผู้นิรมิตลิขิตสวรรค์
พิมานพรรณล้ำเลิศประเสริฐศรี
เป็นดินแดนแห่งพระไตรรัตนทวี
คุณความดีที่รวมไว้ในไตรกาล
   คือพระผู้นิรมิตลิขิตโลก
พิมานโศก สุขขะ วัฏฏะสังสาร
เป็นรอยเชื่อมทางมนุษย์สุดจักรวาล
ดั่งสายธารที่รินไหลไปตามกรรม
   คือพระผู้นิรมิตลิขิตมนุษย์
ประเสริฐสุดหรือทรามสัตว์ขจัดล้ำ
อยู่ที่ตัวมนุษย์จะพึงกระทำ
ทุกเช้าค่ำถูกตราไว้ในโลกันต์
   คือพระผู้นิรมิตลิขิตนรก
สถานปกเดรัจฉานมารสวรรค์
ทำกรรมชั่วก็ส่งมานรกโลกันต์
สุดแท้แต่สวรรค์จะชี้ทาง
   
   คือมนุษย์ผู้เหิมเกริมเฉลิมสัตว์
คิดก่อการปฏิวัติพระผู้สร้าง
คิดการใหญ่ก้าวออกจากรอยทาง
ที่พระสร้าง เปล่าร้าง อา				
 842    6    0    
>