31 มีนาคม 2555 12:24 น.

ชีวิตคู่

อนงค์นาง


ชีวิตคู่มากมายได้เรียนรู้ 
การกินอยู่ด้วยกันสัมพันธ์หวัง 
จะยากจนรวยไหมไม่จีรัง 
ไปถึงฝั่งปลอดภัยไม่แยกทาง 

ทำงานสร้างครอบครัวผัวเมียช่วย 
เลี้ยงลูกด้วยหัวใจไม่บาดหมาง 
ปัญหามีทุกคู่สู้ทุกทาง 
ไม่อ้างว้างเดินหน้าอย่าทิ้งกัน 

แค่เข้าใจอภัยในแตกต่าง 
ผิดมีบ้างเป็นครูรู้เปลี่ยนผัน 
ปรับปรุงใหม่ให้ดีมีทุกวัน 
ใจตนนั้นตั้งสติเลิกติเตียน 

คิดบวกไว้ใจเย็นเห็นปัญหา 
พัฒนาอาชีพรีบอ่านเขียน 
ทำงานให้ได้ดีมีความเพียร 
ศีลธรรมเรียนปฏิบัติให้ชัดเจน

BGBG				
23 มีนาคม 2555 07:25 น.

เพราะเข้าใจในความแตกต่าง

อนงค์นาง


เพราะแตกต่างห่างไกลในความคิด 
ใครลิขิตยอมรับกับความฝัน 
มีที่มาที่ไปไม่เหมือนกัน 
เข้าใจพลันสุขศรีมีน้ำใจ

แต่ถ้าไม่ยอมรับกลับเดียดฉันท์ 
ทุกคืนวันมัวหมองไม่ผ่ิองใส 
เอาชนะระรานเนิ่นนานไกล
สังคมไม่ปรองดองเห็นพ้องกัน 

ฉันไม่คิดโกรธใครให้ใจหนัก 
เติมความรัีกชักพาน่าสุขสันต์ 
ด้วยศีลธรรมจรรยามาสัมพันธ์ 
รับฟังกันปล่อยวางอย่างเยือกเย็น 

หน้าที่ยังมีมากอยากก้าวต่อ 
จะไม่ท้อด้วยพลังตั้ืงใจเห็น 
วางเป้าหมายชีวิตคิดทำเป็น 
กรรมดีเน้นปฏิบัติอย่างชัดเจน

				
20 มีนาคม 2555 15:20 น.

ดอกหญ้า....ผู้ร่าเริง

อนงค์นาง


อยู่ต่างถิ่นบินไปในโลกกว้าง 
แม้แตกต่างร่าเริงบันเทิงขวัญ 
ข้าวของแพงทุกอย่างก็ช่างมัน 
กินอยู่กันประหยัดขัดสนไป 

ทุกประเทศเศรษฐกิจพิษย่ำแย่ 
ทำงานแก้ความจนตนผ่องใส 
ยามมีแรงเก็บออมไม่ตรอมใจ 
ยามมีภัยใช้สอยค่อยชะลอ 

อย่าก่อหนี้เกินตัวมัวแต่กู้ 
บ้านรถอยู่พอเพียงเลี้ยงตัวหนอ 
ไม่ต้องผ่อนมากมายอดใจรอ 
วันหนึ่งพอใช้จ่ายได้ทุกวัน 

กินข้าวเหนียวปลาร้าช่างน่าแซบ 
ผักสดแบบปลอดสารสราญฝัน 
ไข่ต้มตำแตงมีทุกวี่วัน 
มะนาวนั้นไม่ใส่พอใจกิน 

มะขามเปียกถูกกว่าหาซื้อได้ 
เปรี้ยวถูกใจรสดีนี้ถวิล 
แก้ปัญหาทุกอย่างปล่อยวางจินต์ 
ไร้ทุกข์สิ้นสุขใจในความพอ

asyncasyncBGasync				
19 มีนาคม 2555 18:01 น.

ขอร้องว่าอย่า.......

อนงค์นาง

อย่ายุบสภาอย่าทำรัฐประหาร 
ให้รัฐบาลสร้างสิ่งดีมีอีกหนอ 
อยู่ให้ครบสี่ปีมีมากพอ 
ทำชั่วขอลงทัณฑ์นั้นสมควร				
19 มีนาคม 2555 17:48 น.

ปูนบำเหน็จเจ้าหน้าที่ปราบปรามยาเสพติด

อนงค์นาง

ต้องปราบยาเสพติดอย่าคิดขาย 
ซื้อไม่ได้มีโทษโปรดศึกษา 
ผลงานดีชื่นชูคู่พัฒนา 
ตำรวจกล้าทำดีศัีกดิ์ศรีไทย ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบพิจารณาบำเหน็จความชอบประจำปี 2554 (กรณีพิเศษ) ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด

ตามที่ รองนายกรัฐมนตรี ร้อยตำรวจเอก เฉลิม อยู่บำรุง ในฐานะประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเสนอ ดังนี้  1. ให้พิจารณาบำเหน็จความชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เป็นกรณีพิเศษ ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้มีผลการปฏิบัติงานด้านยาเสพติดดีเด่นไม่เกินร้อยละ 2.5 ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดโดยตรง จำนวน 299,789 คน คิดเป็นอัตราไม่เกิน 7,494 คน 2. ให้พิจาณาบำเหน็จความชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เป็นกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้มีผลการปฏิบัติงานด้านยาเสพติดดีเด่นไม่ เกินร้อยละ 0.5 ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกื้อกูลต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติด จำนวน 431,118 คน คิดเป็นอัตราไม่เกิน 2,155 คน 3.ในกรณีของผู้ที่เงินเดือนเต็มขั้นให้ได้รับค่าตอบแทนเป็นไปตามระเบียบที่ กระทรวงการคลังกำหนด				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟอนงค์นาง
Lovings  อนงค์นาง เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟอนงค์นาง
Lovings  อนงค์นาง เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟอนงค์นาง
Lovings  อนงค์นาง เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงอนงค์นาง
>