กลอน - กลอนตามใจคุณ

กลอน โคลง กาพย์ยานี

กลอนดีๆนับแสนกลอนจากนักเขียนมากมาย ผู้ถ่ายทอดเรื่องราวความสุข เศร้า เหงา รัก จากคมความคิดสู่คมอักษร

ดอกมะลิ แทนใจลูก

ตันติกร

มะลิหอมแทนใจมอบให้แม่ 
        จากรักแท้ความผูกพันธ์ของลูกนี้
        กลิ่นหอมนั้นหอมนานซ่านฤดี 
        ความรักที่ลูกมีขอให้แม่				
 2176    0    0    
>