กลอน - กลอนตามใจคุณ

กลอน โคลง กาพย์ยานี

กลอนดีๆนับแสนกลอนจากนักเขียนมากมาย ผู้ถ่ายทอดเรื่องราวความสุข เศร้า เหงา รัก จากคมความคิดสู่คมอักษร

ธรรมดา

windsaint

ธรรมดา

เสียงคลื่นลมตั้งระลอกกระฉอกฉาน
เสียงสายธารรินไหลไล้ผ่านสาย
เสียงใบไม้ปลิดปลิวผ่านผิวกาย
เสียงคลื่นคลายเคลื่อนคล้อยล่องลอยไป

ธรรมชาติวาดฝันวันสวยงาม
น่าครั่นคร้ามสายธรรมมากล้ำใกล้
เสียงระรินหินกระทบสบที่ใจ
น้ำสายใหญ่ไหลรินกลิ่นโชยมา

ลมชิดโชยโหมหัดพัดกระพือ
ลมก็คือความเหงาความห่วงหา
ลมเจ้าเอ๋ยใยเจ้าเล่าพัดมา
ลมเฉื่อยชาพาพัดสะบัดใจ

ยามลมหวนทวนใจให้คิดถึง
ยามลมซึ้งตรึงจิตคิดสงสัย
ยามลมย้อนอ้อนชมให้สมใจ
ยามลมคิดถึงใครคนนั้นแม่นวลปราง				
 700    11    0    
>