กลอน - บทกวี-คำคม

กลอน โคลง กาพย์ยานี

กลอนดีๆนับแสนกลอนจากนักเขียนมากมาย ผู้ถ่ายทอดเรื่องราวความสุข เศร้า เหงา รัก จากคมความคิดสู่คมอักษร

ยาวิเศษ

Beauty

กีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษ
เกลากิเลสให้สิ้นโบยบินหนี
ผูกสมัครให้เรารักสามัคคี
เป็นคนเด่นคนดีที่ต้องการ
อย่าหันหน้าไปพึ่งพายาเสพติด
มันเป็นพิษเป็นภัยให้เสียฐาน
ปลูกนิสัยให้เป็นเช่นอันทพาล
ให้เสียงาน เสียเงิน เสียคนเอย				
 867    0    0    
>