กลอน - บทกวี-คำคม

กลอน โคลง กาพย์ยานี

กลอนดีๆนับแสนกลอนจากนักเขียนมากมาย ผู้ถ่ายทอดเรื่องราวความสุข เศร้า เหงา รัก จากคมความคิดสู่คมอักษร

เพียงคำเดียว

ปลายอนันตกาล

 
ซึ้งซึ้งสุขสุขเศร้า............เดียวดาย
รักรักร่ำมิวาย..................สะกดกล้ำ
เนิบเนิบท่ามดาวราย.......ราวรอบ
หวั่นหวั่นหวามอกย้ำ........ยอกย้ำอุราถวิลฯ

ร้าวร้าวกมลละม้าย............ร้าวลึก
แปลบแปลบมโนสำนึก.....เนิบนี้
ก้องก้องอกระทึก.............ก้องกู่
นานเนิ่นต่างตะกี้..............เมื่อกี้อยู่เสมอฯ

ทิศเทศรอบเขตด้าว........แดนไกล
ลมลอบหอบหัวใจ...........สู่เจ้า
วิบวิบอยู่รำไร..................เพียงจิต
นิดนิดหวามสุขเศร้า........คลุกเคล้าละเมอบ่หายฯ

รักเอยอันรักเจ้า...............มั่นคง
ตราบภพตราบดำรง..........คู่ค้ำ
ตราบกายตราบวายปลง....ใจรัก
ตราบเท่าที่ทนช				
 894    3    0    
>