กลอน - บทกวี-คำคม

กลอน โคลง กาพย์ยานี

กลอนดีๆนับแสนกลอนจากนักเขียนมากมาย ผู้ถ่ายทอดเรื่องราวความสุข เศร้า เหงา รัก จากคมความคิดสู่คมอักษร

สัจจธรรม

โอ้ละหนอ

สัจจธรรม สัตว์จะทำ คำพ้องเสียง
สรรพสำเนียง  เสียงพ้อง  เข้าต้องหู
สัจจธรรม  ทำยังไง ให้คิดดู
ไม่ใช่อยู่ อย่างสัตว์- จะทำ กัน
เป็นมนุษย์ สุดประเสริฐ  ล้วนเลิศหรู
อยู่เป็นหมู่  เป็นประเทศ  เป็นเขตขัณฑ์
อยู่แล้วก็  ตั้งระบอบ มอบแก่กัน
ประพฤตินั้น  ให้ถูกตาม แบบอย่างไป
ไม่ใช่ตั้ ง กฎเกณฑ์ ไว้เข่นฆ่า
ชาวประชา ชาวพารา หน้าใสใส 
ไม่รู้เรื่อง ของผู้ที่ ท่านเลือกไป
เลือกแล้วท่าน ทำอะไร ไม่รู้เลย
เพราะก่อนเลือก ดูท่า น นั้นดีออก
เพราะท่านบอก กติกา มาเฉลย
ดูดี๊ดี ดีมากมาก เอ้า กาเลย
ท่านได้แล้ว ท่านก็เฉย  เลยงงงัน
นี่นะหรือ คือคำว่า สัจจธรรม 
สัตว์จะทำ น่าเป็				
 998    6    0    
>