กลอน - บทกวี-คำคม

กลอน โคลง กาพย์ยานี

กลอนดีๆนับแสนกลอนจากนักเขียนมากมาย ผู้ถ่ายทอดเรื่องราวความสุข เศร้า เหงา รัก จากคมความคิดสู่คมอักษร

ลำดับ ๑ แด่ดาวน้อย

tiki

แด่ดาวน้อย

 โบกผ้าทอง จรัสประกาย ณ.ปลายฟ้า  
ร่วงดารา  ระยิบระยับ  จับเวหน
ดาวทุกดวง ปลิวคว้าง กลางสกนธ์      
 เพื่อให้ยล แยกคัด    สัจจธรรม

   เมื่อดาวเคลื่อน เดือนไป ใจหวนหา  
แต่ดาวน้อย ลอยนภา อยู่คราคล่ำ
เปล่งประกาย เป็นจังหวะ * .*.*ประ..ฟ้าดำ  
 คือลำนำ   ของชีวิต  คิดเป็นครู

   เปรียบดวงดาว ดารา เต็มฟ้ากว้าง   
 เปรียบคือคน รอบข้าง ผู้ต่อสู้
ต่างร่วมแรง ชีวิต  เผ้าคิดดู   
 อาทิตย์ลับ จันทร์มิอยู่ ดูดารา

  แต่ละแรง เปล่งแสง ดารดาษ  
มิบังอาจ แข่งแสง อันแรงกล้า
แต่ในคืน  เดือนอับ ดับจันทรา    
 ดาวทั้ง				
 730    3    0