กลอน - บทกวี-คำคม

กลอน โคลง กาพย์ยานี

กลอนดีๆนับแสนกลอนจากนักเขียนมากมาย ผู้ถ่ายทอดเรื่องราวความสุข เศร้า เหงา รัก จากคมความคิดสู่คมอักษร

ตัวตลกในบ้านกลอนหรือเปล่า?

บ้านวรรณกรรมคนตัวเล็ก

ตัวตลกหรือเปล่าเดามิรู้
ต้องเฝ้าดูต่อไปหากใจห่วง
ดีหรือชั่วตัวทำย้ำทะลวง
หากมิติดใจห้วงอวิชชา

ลองตรองไตร่ใคร่ครวญสอบสวนหน่อย
ทีละน้อยค่อยคิดพินิจค่า
มิอาจแก้แน่นอนผ่อนเวลา
ปมปัญหาน่าอยู่ตรงผู้ทำ

เราเพียงคนรอบข้างวางทีท่า
รอดูว่าจะเป็นเช่นสูงต่ำ
มิควรเร่งผลีผลามพล่ามรุดนำ
บัวอาจช้ำน้ำขุ่นเป็นวุ่นวาย

ขอบคุณที่กรุณาเห็นค่ามิตร
เมื่อพินิจพิจารณ์มิกล้าหมาย
เพียงเฝ้าดูเป็นธรรมมิกล้ำกราย
ค่อยขยายปรับตนฝึกฝนไป

ใครจะเป็นตัวตลกพกรักเข้า
นำคลุกเคล้าอารมณ์พรมกลอนใหญ่
ทั้งห่วงหาอาวรณ์อ้อนออดใด
เพียงดูไว้น้อมมาระวังตน

คนตัวเล็กเด็กน้อยยังด้อยหัด
ยังต้องจัดดัด-ฝึก-ลึก-เข้ม-ข้น
				
 621    6    0