แนะนำสมาชิก

 
สมาชิก
ผลงาน

**รุ้ง..ในสายัณห์(กลบทรุ้งพาดนภา)**

คนกุลา


๐ รุ้งเรื่อเรืองร่ำระบาย เป็นสายรุ้ง
โค้งขอบคุ้งข้ามเขา สาดเงาโค้ง
โยงยองใยเยี่ยมยอด เชื่อมสอดโยง
แลลิบโล่งเลิศล้ำ ฉ่ำตาแล

๐ ฝอยฝนฟุ้งฟากฟ้า พร่าเป็นฝอย
แขไขค่อยคืบคลาน  คลี่ม่านแข
แปรเปลี่ยนปานเป็นไป ใจปรวนแปร
ชวนเชือนแชช่างชอบ  อยากตอบชวน

๐ กับกลกลอนก่อนเก่า เอาบวกกับ
สรวลสร้อยสรรพเสียงใส ไยกำสรวล
นวลน้องนางนุชแนบ แอบเนื้อนวล
ใจเจ็บจวนจำจน  หมองหม่นใจ

๐ พร่างพรมพรูพรายพราว  ราวลมพร่าง
ไหลเลือนรางลูกลอน  ทวนย้อนไหล
ไกลใกล้กลายกลืนกลับ ลับเลือนไกล
นานเนิ่นในนับเนื่อง เรื่องยาวนาน

๐ รุ้งเรื่อเรืองร่ำระบาย เป็นสายรุ้ง
ผ่านพวยพุ่งเพียงพาด คราวาดผ่าน
การ				
1195   6   0     love