แนะนำสมาชิก

 
สมาชิก
ผลงาน

โลกของฉัน โลกของเธอ

แดดเช้า

ฉันมีโลกจินตนาการอันไกลโพ้น
ความอ่อนโยนมีไว้ให้คิดฝัน
มีบทเพลงบรรเลงกล่อมความผูกพัน
มีอารมณ์พลิ้วอันบันดาลดล

ส่วนเธอมีโลกคำนวณกระบวนครบ
เป็นต้นแบบระบบจบเหตุผล
ช่างวิเคราะห์วิจารณ์อย่างแยบยล
เป็นจักรกลขั้นตอนไม่ซ้อนลึก

ฉันมีโลกของฉันในวันเหงา
ยากคาดเดาความคิดความรู้สึก
เธอมีโลกของเธอตามคิดนึก
คำนวณตึกโครงสร้างอย่างโอฬาร

ฉันเฉียบไวฉับพลันและรวดเร็ว
เธอเกรงความล้มเหลวจึงเงอะง่าน
ค่อยค่อยคิด ค่อยค่อยทำ จนชำนาญ
ส่วนฉันผ่านตัดสินใจในหนึ่งครั้ง

ระหว่างเธอกับฉัน .... นั้นต่างคิด
ต่างวิถีชีวิต ต่างความหวัง
ต่างอาชีพ ต่างรักชอบ ต่างชิงชัง
แต่เรายังพร้อมปรับเปลี่ยน เพื่อเรียนรู				
1585   4   0     love