แนะนำสมาชิก

 
สมาชิก
ผลงาน

เพ้อ

ดวงจันทร์

เพ้อเพราะรักหนักหน่วงร้าวทรวงลึก
จึงตรองตรึกลำนำพร่ำเฉลย
เพื่อบรรเทาร้าวรานพี่พานเชย
ไฉนเลยไม่เข้าใจในอารมณ์
............................................................

อักษรสารขานขจัดบำบัดทุกข์
ร้อยสร้อยสุขเสริมสร้างตามเหมาะสม
ทิ้งถ้อยช้ำคำรักไว้แยบคายคม
เพื่ออบรมบ่มชีวิตจิตวิญญาณ

เพื่อสอนสั่งตัวตนพ้นความทุกข์
เพื่อจะปลุกธรรมมานุสถาน
ให้สว่างเกิดในกลางใจฌาน
ทิ้งร้าวรานแล้วรับรู้อยู่คู่ตน				
1346   1   0     love  
>