แนะนำสมาชิก

 
สมาชิก
ผลงาน

เวลานั้น

พี่ดอกแก้ว

เมื่อได้รับสัมผัสรัดรึงจิต 
สร้างนิมิตต่อเนื่องเรื่องตัณหา 
คราวที่ชอบกอปรในอภิชฌา 
ยามที่ล้าโทมนัสสกัดใจ 

ตาเห็นรู้หูยินเสียงสำเนียงถ้อย 
จมูกคอยสูดกลิ่นลิ้นชิมไล้ 
กายสัมผัสเย็นร้อนผ่อนพิษภัย 
ทวารใจรับทราบฉาบอัตตา 

หากกำหนดรู้ได้ในอารมณ์ 
จะไม่ขมขื่นใจในตัณหา 
แยกเป็นรูปและนามตามธรรมา 
ได้ปัญญาคราสัมผัสตัดวัฏฏ์กรรม 

คือหนทางย่างไปให้พบสุข 
พ้นจากทุกข์เกี่ยวคล้องกองความช้ำ 
รู้สิ่งเดียวรู้ที่ใจไม่จดจำ 
ไม่ต้องย้ำความอดทนบนทวาร 

เมื่อสงบจากตัณหาในคราไหน 
มีทวารหรือไม่ก็สุขสานต์ 
เพราะอารมณ์บ่มไว้ในนิพพาน 
สิ้นสังสารการเกิดกำเนิดชนม์ 
				
769   15   0     love  
>