แนะนำสมาชิก

 
สมาชิก
ผลงาน

ไปลา มาไหว้

อ.วรศิลป์

ไปก็ลา มาก็ไหว้ธรรมเนียมไทย ปฏิบัติวัยเด็ก ได้ฝึกหัดปฏิบัติ จนเคยชินจะไป ต้องร่ำลาบอกกล่าวหนา เป็นอาจิณคราวเยือน ถึงเรือนถิ่นเป็นนิจศีล ต้องไหว้กันพบผู้ใหญ่ ให้อ่อนน้อมรู้จักถ่อม ตนทุกวันสุภาพไว้ ไม่ดื้อรั้นใครพบพาน พลันชอบใจ				
903   0   0     love  
>