แนะนำสมาชิก

 
สมาชิก
ผลงาน

+++ ชาตินักกลอน ๒ +++

วฤก


๏ เสียงสังคีตดีดสีดนตรีขับ
กำซาบซับโสตซ่านกังวานเสียง
ยินอักษรกลอนพร่ำถ้อยคำเพียง
ศัพท์สำเนียงสังคีตประณีตยิน
ศิลปะปรากฎจากรสถ้อย
ที่สอดสอยสร้างสารชำนาญศิลป์
มาเคล้าคละประพนธ์เพียงชลริน
ให้ดื่มกินกาพย์กลอนดังก่อนมา
สาธยายระบายพจน์เป็นบทบาท
กวีวาดวางลึกชวนศึกษา
จารจับอรรถจัดสรรพรรณนา
ก็เลอค่าเลิศคำที่นำจาร
สานอักษรกลอนกลฤๅพ้นยุค
ยินปู่ปลุกเปล่งเสียงจำเรียงสาร
ควรศึกษาวิชาเก่าแต่เบาราณ
เป็นลูกหลานลืมหลังหรือบังควร ๚ะ

๒๗ เมษายน ๒๕๔๕
				
676   5   0     love  
>