แนะนำสมาชิก

 
สมาชิก
ผลงาน

**แด่..โรงเรียนในฝัน**

คนกุลา
  ๐ มีอยู่บ้างทางไหนในเมืองนี้
สร้างวิถีปัญญาน่าส่งเสริม
คอยหมั่นเพียรเขียนฝันช่วยกันเติม
เพื่อสานเสริมจินตนาสารพัน

  ๐ หวังให้ฝันงามงดเธอสดใส
หวังแรงใจเจือเจิมแต้มเติมขวัญ
ให้เรียนรู้ชูวิถีเคยมีกัน
ย้ำกตัญญูยิ่งเหนือสิ่งใด

  ๐ รู้หนทางสร้างชาติอย่างอาจหาญ
รู้ทางสานนวัตกรรมล้ำกว่าไหน
หากมิลืมหลงคุณหนุนนำไทย
แต่กาลไกลคืนหลังครั้งนานนม

   ๐ เก่งอังกฤษคณิตศาสตร์ฉลาดล้ำ
เก่งรู้จำ-วิเคราะห์อย่างเหมาะสม
เก่งคุณธรรมนำค่ามาอบรม
เก่งสุดสมศักดิ์ศรีที่ได้เรียน

   ๐ คอมพิวเตอร์ต้องใช้ให้แคล่วคล่อง
บทกวีวรรคทองต้องได้เขียน
มุ่งผลงานด้านใดด้วยใจเพียร
สร้างโรงเรียนในฝันอันตระ				
7843   4   0     love