กลอน - กลอนตามใจคุณ

กลอน โคลง กาพย์ยานี

กลอนดีๆนับแสนกลอนจากนักเขียนมากมาย ผู้ถ่ายทอดเรื่องราวความสุข เศร้า เหงา รัก จากคมความคิดสู่คมอักษร

เกินรักษา

ค้างคาวคืนคอน

  
       เธอดีพอต่อฉันจะมั่นรัก
ด้วยฝูมฟักต่อเติมเริ่มจากศูนย์
เก็บสะสมบ่มหมักรักเพิ่มพูน
คอยเกื้อกูลห่วงใยใกล้ชิดมา
แต่เมื่อถึงซึ่งวันที่ผันเปลี่ยน
ความหมุนเวียนหักรักเกินรักษา
ดุจดั่งผงหลงเข้าที่เบ้าตา
เกินที่กว่าเอาออกนอกเหมือนกัน
ความพอดีที่ฉันนั้นจะบอก
แม้จะยอกใจนักรักเหหัน
วาสนาเรานี้ที่สัมพันธ์
คงหมดวันเราคู่อยู่เคียงครอง
การควรคู่อยู่ในใครคู่ควร
ใช่ฉันรวนหมายหักรักเราสอง
รักรักได้ไม่ยากหากตรึกตรอง
แต่ควรมองเส้นทางร่วมสร้างเดิน
รักให้เป็นเช่นนี้ไม่มีทุกข์
รักไม่สุขหรอกหนาถ้าห่างเหิน
รักเรานี้ที่ยากหากประเมิน
ต่างบังเอิญเจอกันเท่านั้นเอง				
 465    1    0    
>