กลอน - บทกวี-คำคม

กลอน โคลง กาพย์ยานี

กลอนดีๆนับแสนกลอนจากนักเขียนมากมาย ผู้ถ่ายทอดเรื่องราวความสุข เศร้า เหงา รัก จากคมความคิดสู่คมอักษร

ยกมือที..ต้องการ(แฟน)ด่วน

ไอดิน...กลิ่นฝุ่น

อยู่กับตัวเองในความเงียบเหงา
อยากมีใครแบ่งเบาความเหว่ว้า
เป็นเพื่อนพูดคุยทุกเวลา
สบสายตาห่วงหาและปราถนาดี

ใครคนน้นของฉันอยุ่ที่ไหน
คนไม่มีเจ้าของที่ยังว่างเหมือนใครคนนี้
คนที่รักจริงใจจริงจังแหวังดี
อยู่ตรงไหน..ยกมือที..คนเหงาคนนี้
ต้องการแฟน(ด่วน)				
 748    3    0    
>