กลอน - บทกวี-คำคม

กลอน โคลง กาพย์ยานี

กลอนดีๆนับแสนกลอนจากนักเขียนมากมาย ผู้ถ่ายทอดเรื่องราวความสุข เศร้า เหงา รัก จากคมความคิดสู่คมอักษร

ลืมไม่ลง

ภูมะ

คอยครุ่นคิดคะนึงถึงคราวนั้น
แม้คืนวันผันผ่านไปนานแล้ว
ยังฝังจิตจดจำอยู่ในแวว
ลอยแผ่วแผ่วติดตาอยู่มิลืม

คืนสิบสี่ปีนั้นยังจำได้
ต่างสดใสในอ้อมของความปลื้ม
ท่ามแสงดาวแสงจันทร์อันดูดดื่ม
ต่างหยิบยืมเวลามาแบ่งปัน

จนรุ่งสางต่างจากแล้วจางหาย
ดั่งสายลมพรมจูบให้วูบฝัน
เช่นน้ำค้างต้องแสงแห่งตะวัน
ลอยจากกันไม่เหลือไร้วี่แวว

เพียงเหลือไว้ให้คิดและรู้สึก
ในส่วนลึกลึกลงจนใจแผ่ว
ต้องแอบเก็บความรักมาเป็นแนว
จวนถึงแล้วคืนนั้นฉันมิลืม				
 980    4    0    
>