กลอน - บทกวี-คำคม

กลอน โคลง กาพย์ยานี

กลอนดีๆนับแสนกลอนจากนักเขียนมากมาย ผู้ถ่ายทอดเรื่องราวความสุข เศร้า เหงา รัก จากคมความคิดสู่คมอักษร

หุ่นไล่กา

นกตะวัน


ตั้งแต่เช้าเฝ้าไร่นาท้าตะวัน			
ยืนเช่นนั้นมันเฉยมิเคยบ่น
แดดส่องแรงแสงจ้าน่าร้อนรน		
เขายังทนไม่บ่นเมื่อยเหนื่อยหมดแรง		

เพื่อเจ้าของครองไร่นาได้ผาสุก		
หมดเรื่องทุกข์สุขใจใคร่แสวง
พืชในไร่ให้ผลดีมีสิทธิ์แพง			
คุ้มค่าแรงแห่งเขาเฝ้าทั้งวัน

เขานั้นเป็นเช่นหุ่นฟางสร้างตั้งไว้		
ทั้งสวมใส่ให้เสื้อผ้าช่างน่าขัน
สวมหมวกด้วยสวยเก๋เท่ทั้งวัน		
เพียงเท่านั้นนกหวั่นได้ให้กลัวจริง

เหล่านกกาพากันผินบินจากไร่		
เลิกเข้าใกล้ให้กลัวกันตัวสั่นยิ่ง
ใครหนอคิดประดิษฐ์ก่อนยอกย้อนจริง		
ได้ผลยิ่งพึ่งพิงได้หุ่นไล่กา


				
 153    4    0    
>