บล็อก - ตามใจคนเขียน

ความสุข-ความทุกข์-ความเศร้า

ความสุขเกิดขึ้นได้อย่างไร 

เราจะค้นพบความสุขได้ที่ไหน 

บางคนก็ว่าความสุขเกิดจาก 

การไม่ไปทำสิ่งไม่ดีกับผู้อื่น 

บางคนก็ว่าความสุขเกิดจาก 

การมีทรัพย์สินมากมายร่ำรวย 

บางคนก็ว่าความสุขเกิดจาก 

ความสวยงามของเรือนร่างมนุษย์ 

แต่ที่แน่ๆ คนเราจะค้นพบกับความสุข 

ก็ต่อเมื่อเรารู้จักกับความทุกข์กะความเศร้าก่อน ใช่ไหม 

ถ้าคนเราไม่รู้จักความทุกข์กะความเศร้า 

ก็จะทำให้เราไม่รู้จักกับความสุข 

ดังนั้นความสุขกะความทุกข์และความเศร้าจึงเป็นเงาที่แตกต่างของคน 

กระนั้นหรือ				
 705    2    0    
>