บล็อก - ตามใจคนเขียน

พาเธอมาประท้วง

อ้างถึง : http://203.150.0.182/forever/ipage/poem145087.html  


ความคิดเห็นที่ 35 : หมายเลข 1271983  
ขอประท้วงท่านผู้ดูแลระบบเล่นผิดกติกา
ไม่ล้อกอินสามารถแสดงความเห็นได้
บางคนใช้อักษรย่อก็ได้ ไม่ให้มีการสืบหาว่าเป็นใคร
แต่ไฉนท่านอยากให้ลงชื่อแสดงความจริงใจ
กลอนที่ท่านแต่งก็ไม่ได้ลงชื่อว่าเอ่ยถึงใครนอกจากพี่คนสนิทกัน การที่ท่านเก่งไอทีสามารถรู้ว่าเป็นใคร
ให้เผยตัว ไม่ควรเลือกปฏิบัติเพราะมีมากมายที่ไม่
ล้อกอิน ถ้าอยากให้จริงใจทุกคนต้องล้อกอินเหมือนกันหมด อย่าเลือกที่รักมักที่ชัง 
สมาชิกคนหนึ่ง 23 ก.ค. 55 - 22:25 IP 166.137.88.168  


 ค่อย ๆ อ่าน ค่อย ๆ พิจารณา ใครคิดเป็นทนาย ใคร				
 3030    5    0    
>