30 ธันวาคม 2552 07:47 น.

๏ ส.ค.ส. ๒๕๕๓

อัลมิตรา


   ๏ อภิลักขิตศุภสมัย 
   มหาชัยฤกษ์สิทธิ์มหิทธิผล
   เปลี่ยนศักราชฉลูส่งมิ่งมงคล 
   สู่ขาลดลวัฒนาสถาพร

   โดยอ้างคุณบุญญาพระชินสีห์ 
   พระบารมีพระศาสดาวราหร
   คุณแห่งพระสัทธรรมล้ำสุนทร 
   ผู้ธรรมบวรคือพระสงฆ์ดำรงคุณ 

   ด้วยเดชามหาพรหมอุดมเดช 
   สรรพสุรเชษฐ์ทรงฌานพิศาลหนุน
   ทวยเทวาในจักรภพครบพิบุล 
   เทพทรงคุณสหัสสเนตรเดชฤทธา

   ท้าวจตุโลกบาลวิศาลสิทธิ์ 
   ผู้เรืองฤทธิ์มหิทธิไกรในโลกหล้า
   ทั้งนารายณ์มหิศวรล้วนกฤติยา 
   อีกฤทธาพิฆเนศเดชธำรง

   คุณพระสยามเทวาธิราชเจ้า 
   ได้โปรดเข้าค้ำจุนหนุนนำส่ง
   ทั้งทศพิธราชธรรมล้ำยรรยง 
   บารมีองค์สยามินทร์ปิ่นธานี

   จงรวมกันพลันให้เกษมศานต์ 
   กิจการงานล้วนล้ำจำเริญศรี
   สุขสำราญเลิศล้นพ้นทวี 
   ต่างเปรมปรีดิ์ถ้วนหน้าพาอภิรมย์ 

   มีลาภเพิ่มเติมทรัพย์เกินนับได้ 
   ทั้งปัจจัยต้องตามความเหมาะสม
   อีกยศฐานันดรศักดิ์หากนิยม 
   ขอให้สมดังใจในปัจจุบัน

   คนนิยมชมชอบรายรอบทิศ 
   มากมวลมิตรดีงามนำสุขสันต์
   เปี่ยมความสุขสดชื่นทุกคืนวัน 
   สุขภาพพลันสมประสงค์คงแจกแจง

   มีคุณธรรมนำตนพ้นวิกฤติ 
   พาชีวิตสงบสุขทุกหนแห่ง
   แม้นอนิฏฐารมณ์ข่มรุนแรง 
   ให้รู้แจ้งด้วยปัญญาพาปลอดภัย

   หวังสิ่งใดจิตประสงค์จงบังเกิด 
   สิ่งประเสริฐสุจริตจิตฝันใฝ่
   ขอพ่อแม่พี่น้องผองเพื่อนไทย
   มีกายใจเกษมสันต์นิรันดร์เทอญ ๚ะ๛

				
Calendar
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟอัลมิตรา
Lovings  อัลมิตรา เลิฟ 0 คน
มาอีกรอบนะ พยายามจะเขียนกลอนที่นี่ แต่ยังใช้ไม่เป็น เห็นกลอนขุดบ่อล่อปลาแล้วคิดถึงอิม คิดถึงเรื่องเก่า ๆ จะสิบปีแล้วสินะที่เริ่มเขียนกลอนได้ เหมือนกลอนที่เคยอ่านหรือเขียนขึ้นใหม่นะ
คิดถึงจังอิม สบายดีหรือเปล่า
>