29 กันยายน 2553 22:22 น.

๏ คนนอก

อัลมิตรา


 ๏ เพราะห่างหายไปบ้างอย่างที่เห็น
ใช่ซ่อนเร้นหมกตัวหวาดกลัวไหน
มวลอักษรทุกประเด็นความเป็นไป
ถ้อยออดอ้อนคำใครยังได้เจอ

อ่านเงียบเงียบเปรียบตนเฉกคนนอก
เปล่าซักฟอกเคืองใครว่าใจเผลอ
ยิ่งรอยรักสลักพรมลมละเมอ
พจน์ปรนเปรอชาวกวีงามลีลา

" สายฝนยังชื้นชุกอยู่ทุกคาบ
แสนกำซาบตรึงใจในสเน่หา
เสียงไผ่แกว่งกวัดไกวลมไล้พา
ให้โหยหาเกินปลีกถึงอีกคน

ดุจห้วงจินต์ถวิลคอยหนึ่งรอยรัก
คงประจักษ์แจ้งใจหากได้ผล
หวังนิรมิตจิตฝันวันก่อนดล
ช่วยรักพ้นเภทภัยได้เคียงครอง "

สายฝนยังชื้นชุกอยู่ทุกคาบ
จากพื้นราบข้ามฟ้าภูผาผอง
ไม่อยากก่อกระแสจึงแค่มอง
เข้าทำนองคนนอกบอกตามตรง ๚ะ๛

				
15 กันยายน 2553 11:13 น.

๏ บางอย่างที่หายไป

อัลมิตรา


๏ ฉันเห็นกลอนบางกลอนถูกย้อนลบ
ใครหนอกลบร่องรอยแล้วคล้อยหาย
เพียงผ่านวันเลื่อนลับกลอนกลับกลาย
เป็นเปล่าดายไหวหวามยามทบทวน

ถ้าอักษรหย่อนวางอย่างอุทิศ
ไม่ยึดติดกระแสใดให้ผันผวน
มากหมู่มิตรสนิทสนมชมกระบวน
ไยแปรปรวนถ้อยคำเหมือนอำพราง

จินตนาการสานฝัน ณ ลานกวี
คือ.. "เสรีหัวใจปราศใครขวาง"
ทุกความเห็นเป็นไปในเส้นทาง
คือ.. "แบบอย่างให้ฝึกฝนกลวิธี"

ฉันเห็นกลอนบางกลอนถูกย้อนลบ
หากใครพบฝากคำถามตามวิถี
บอกว่าฉัน "อัลมิตรา" อยากพาที
เหตุผลมีประการใดใคร่รับฟัง ๚ะ๛

				
Calendar
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟอัลมิตรา
Lovings  อัลมิตรา เลิฟ 0 คน
มาอีกรอบนะ พยายามจะเขียนกลอนที่นี่ แต่ยังใช้ไม่เป็น เห็นกลอนขุดบ่อล่อปลาแล้วคิดถึงอิม คิดถึงเรื่องเก่า ๆ จะสิบปีแล้วสินะที่เริ่มเขียนกลอนได้ เหมือนกลอนที่เคยอ่านหรือเขียนขึ้นใหม่นะ
คิดถึงจังอิม สบายดีหรือเปล่า
>