14 มิถุนายน 2556 04:15 น.

๏ กรอบ ที่ต้องใช้หัวใจสัมผัส

อัลมิตรา


 ๏ ฉันสร้างกรอบด้วยใจใคร่กำหนด
จึงวางกฏเข้มขลังกว่าครั้งไหน
กรอบกล้าแกร่งแข็งแรงกำแพงใจ
เพื่อคุ้มภัยปกป้องผองเหตุการณ์
ในทุกข์สุขทุกประเด็นที่เป็นอยู่
ฉันเรียนรู้รอยกรรมธรรมดาผ่าน
ใต้กะลาฝาครอบกรอบสันดาน
คล้ายวิญญาณซาบซึ้งถึงตัวตน
กรอบที่ต้องอาศัยใจสัมผัส
อาจอึดอัดเลือนลางในบางหน
ยังดีกว่าภายนอกกรอบทุรน
กว่าผ่านพ้นลางทีมีน้ำตา
ท่ามกลางวัฏกฏเกณฑ์เช่นกรงกรอบ
บ้างอาจชอบบ้างไม่ฝักใฝ่หา
กรอบของฉันนั้นสร้างอย่างเจตนา
ถึงแม้นว่าคล้ายกรงก็คงยอม ๚ะ๛
Calendar
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟอัลมิตรา
Lovings  อัลมิตรา เลิฟ 0 คน
มาอีกรอบนะ พยายามจะเขียนกลอนที่นี่ แต่ยังใช้ไม่เป็น เห็นกลอนขุดบ่อล่อปลาแล้วคิดถึงอิม คิดถึงเรื่องเก่า ๆ จะสิบปีแล้วสินะที่เริ่มเขียนกลอนได้ เหมือนกลอนที่เคยอ่านหรือเขียนขึ้นใหม่นะ
คิดถึงจังอิม สบายดีหรือเปล่า
>