13 มกราคม 2558 11:40 น.

ขุดบ่อล่อปลา

อัลมิตรา

ช่วยมาเป็นคนรักฉันสักหน่อย
ใจดวงน้อยเคว้งคว้างอ้างว้างแสน
เถิด! เชิญหว่านถ้อยคำพร่ำดั่งแฟน
หากวางแผนเข้าหาไม่ว่ากัน
อยากมีแฟนหลอกหลอกเพื่อหยอกเย้า
กลบเกลื่อนเหงาเซ็งโลกลบโศกศัลย์
เรื่องทุกข์สุขมากมายหมายแบ่งปัน
โปรดรักฉันถึงหลอกจงบอกมา
เขียนประกาศติดไว้เผื่อใครสมัคร
เนิ่นนานนักเฒ่าไปไร้คนหา
ดีกรีฉันช่ำชองสองปริญญา
รับรองว่าไม่ต้องเสี่ยงคอยเลี้ยงดู
ช่วยมาเป็นคนรักฉันสักหน่อย
ย้ำบ่อยบ่อยหากเขาฟังเข้าหู
อาจมีบ้างบางจิตคิดเอ็นดู
ถึงเจ้าชู้พ่อปลาไหลไม่ว่าเลย ...
12 มกราคม 2558 16:58 น.

สัญญาใจ ที่ไม่จริง

อัลมิตรา


ก็แค่อยากวนเวียนขีดเขียนบ้าง
เผื่อสะสางสารพันอันหวั่นไหว
ท่ามเส้นทางความจริง/สิ่งลวงใจ
เรื่องบางใครบางคนสืบค้นกัน
บางใครที่ก่อนนั้นฝากสัญญา
ตราบสิ้นฟ้าดินสลายไม่ลืมฉัน
ทุกถ้อยคำพร่ำภักดิ์รักนิรันดร์
แท้เพียงฝันชั่วคราวราวนิยาย
บางคนที่ใกล้ไกลไม่เคยเจอ
แต่สม่ำเสมอดวงจิตมิตรสหาย
จากรู้สึกหงอยเหงาทุกข์เปล่าดาย
กลับคลี่คลายอบอุ่นดุจคุ้นเคย
ก็แค่อยากวนเวียนขีดเขียนบ้าง
เพิ่งกระจ่างสิ้นสงสัยหัวใจเอ๋ย
ชั่วฟ้าดินสลายใครหนอเปรย
ความจริงเผยออกมาสัญญาลวง
ชั่ ว ฟ้ า ดิ น ส ล า ย   สั ญ ญ า ใ จ ค น ไ ห น บ อ ก
รั ก แ ล้ ว ไ ม่ ล ว ง ห ล อ ก   ค น ที่ บ อ ก อ ยู่ ที่ ไ ห น
ก็ ฟ้ า ยั ง ฟ้ า อ ยู่   ดิ น ก็ ดู ไ ม่ เ ป็ น ไ ร
แ ล้ ว รั ก ก็ จ า ก ไ ป ที่ ส ล า ย คื อ ใ จ ค น
Calendar
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟอัลมิตรา
Lovings  อัลมิตรา เลิฟ 0 คน
มาอีกรอบนะ พยายามจะเขียนกลอนที่นี่ แต่ยังใช้ไม่เป็น เห็นกลอนขุดบ่อล่อปลาแล้วคิดถึงอิม คิดถึงเรื่องเก่า ๆ จะสิบปีแล้วสินะที่เริ่มเขียนกลอนได้ เหมือนกลอนที่เคยอ่านหรือเขียนขึ้นใหม่นะ
คิดถึงจังอิม สบายดีหรือเปล่า
>