28 พฤศจิกายน 2549 22:44 น.

-ขอแสดงความยินดีแด่ นัทนิตย์ และ ม้าลาย สำหรับรางวัลชมเชย บทกวีพานแว่นฟ้า ๒๕๔๙

อัลมิตรา

จากแหล่งข่าว ..http://www.parliament.go.th/php4/job/temp/pkawee.pdf

ตามที่รัฐสภาร่วมกับสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้าปี ๒๕๔๙ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นและบทกวีการเมืองรางวัลพานแว่นฟ้าประจำปี ๒๕๔๙ ขึ้น โดยมีผู้ส่งผลงานเรื่องสั้นและบทกวีการเมืองเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น จำนวน ๔๐๘ ผลงานนั้น

ผลการตัดสินที่ประกาศมา ณ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ออกมาแล้วตามแหล่งข่าวที่อยู่ด้านบน

เป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่สมาชิกสองท่านจากเวปบ้านกลอนไทย 
ที่ส่งผลงานเข้าประกวดและได้รับรางวัลชมเชยประเภทบทกวีการเมือง 
ซึ่งสมาชิกดังกล่าวคือ นัทนิตย์ สมาชิกหมายเลข.๑๔๗๕๔
และ ม้าลาย สมาชิกหมายเลข. ๖๕๒๖ 

** หมายเหตุ สมาชิกทั้งสองใช้อีกนามแฝงในการส่งงานเข้าประกวด


มิตรภาพตราบสิ้นฟ้า				
Calendar
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟอัลมิตรา
Lovings  อัลมิตรา เลิฟ 0 คน
มาอีกรอบนะ พยายามจะเขียนกลอนที่นี่ แต่ยังใช้ไม่เป็น เห็นกลอนขุดบ่อล่อปลาแล้วคิดถึงอิม คิดถึงเรื่องเก่า ๆ จะสิบปีแล้วสินะที่เริ่มเขียนกลอนได้ เหมือนกลอนที่เคยอ่านหรือเขียนขึ้นใหม่นะ
คิดถึงจังอิม สบายดีหรือเปล่า
>