8 กุมภาพันธ์ 2553 09:20 น.

ประชาสัมพันธ์ “วารสารวิทยาจารย์

อัลมิตรา


        สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาปรับโฉมใหม่ วารสารวิทยาจารย์ วารสารเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ให้ทันสมัยและเข้าถึงครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ โดยขยายขอบเขตเนื้อหาให้ครอบคลุมเรื่องราวแง่มุมต่างๆ ของผู้ประกอบวิชาชีพครู รวมถึงผู้สนใจทั่วไป ขณะเดียวกันก็ยังคงระดับความเข้มข้นของความเป็นวารสารวิชาการ ซึ่งเป็นเวทีสำหรับตีพิมพ์รายงานการวิจัยของบุคลากรด้านการศึกษาไว้ อย่างไรก็ดี วิทยาจารย์ โฉมใหม่ยังคงรักษารากเหง้าและจิตวิญญาณที่สืบทอดมาถึง 109 ปีไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์

        วิทยาจารย์ เกิดขึ้นจากการที่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนฝึกหัดอาจารย์ได้หารือกันว่า เป็นการสมควรที่จะมีวารสารทางการศึกษาขึ้นมาสักฉบับหนึ่ง เพื่อเป็นเวทีในการแสดงออกทางวิชาการในหมู่อาจารย์และผู้ที่จะเตรียมตัวเป็นครูอาจารย์ในอนาคต ให้ได้ทราบข่าวความเคลื่อนไหวทางการศึกษา วิทยาการใหม่ๆ กฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่จำเป็นใช้ในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งสรรพวิชาอันมีสารัตถประโยชน์และมีความก้าวหน้าที่หลากหลาย ควรที่จะได้เผยแพร่ให้ได้ทราบกันอย่างทั่วถึง โดย วิทยาจารย์ ฉบับปฐมฤกษ์ตีพิมพ์และออกวางจำหน่ายครั้งแรกในเดือนพฤศจิกายน ร.ศ. 119 (พ.ศ. 2443 นับเป็นปีที่ 33 ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว) กำหนดออกปีละ 1 เล่ม โดยทยอยออกเป็นตอนๆ จำนวน 12 ตอน หรือเดือนละ 1 ตอน ปัจจุบัน วารสารวิทยาจารย์ ก้าวเข้าสู่ปีที่ 109 ดำเนินการโดยมีสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาเป็นเจ้าของและผู้พิมพ์ผู้โฆษณา

         วิทยาจารย์ โฉมใหม่เปิดตัวในงานวันครู 16 มกราคม 2553 ที่ผ่านมา ในการนี้ นายองค์กร อมรสิรินันท์ เลขาธิการคุรุสภา ได้เห็นชอบให้จัดพิมพ์ วิทยาจารย์ โฉมใหม่ จำนวน 40,000 เล่ม เพื่อเป็นอภินันทนาการให้แก่โรงเรียนและสถานศึกษาทั่วประเทศในวาระวันครู โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทางการศึกษา เช่น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และหน่วยงานด้านการศึกษาอื่นๆ ให้ความอนุเคราะห์ในการจัดส่งถึงสถานศึกษาในสังกัด

        นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดทำ เว็บไซต์วิทยาจารย์ ควบคู่กันไปด้วย เพื่อเป็นสื่อกลาง เป็นสนามในการเผยแพร่ความรู้ สะท้อนแนวความคิดของครู อาจารย์ นักวิชาการ นักการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อให้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิด และสรรค์สร้างบรรยากาศทางวิชาการให้คึกคักเข้มแข็ง นำไปสู่การพัฒนาวิชาชีพครูอย่างยั่งยืน

        ทั้งนี้วารสารวิทยาจารย์เปิดรับต้นฉบับ ผลงานนวัตกรรมการเรียนการสอน ข้อคิดเห็นเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ บทความ สารคดี บทกวี เรื่องสั้น และข้อเขียนอื่นๆ จึงขอเชิญผู้สนใจส่งข้อเขียนเพื่อคัดเลือกลงตีพิมพ์ได้ที่ withayajarn@gmail.com หรือ กองบรรณาธิการวารสารวิทยาจารย์ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 128/1 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์  086-6180011 หรือ 081-9165161 โทรสาร 0-2931-6221 ผลงานที่ได้รับคัดเลือกลงตีพิมพ์ มีค่าตอบแทนให้ผู้เขียน และสามารถนำไปอ้างอิงได้ (ฝ่ายสมาชิก 083-7577642 อัตราค่าสมาชิกรายปี 12 ฉบับ 500 บาท)

				
Calendar
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟอัลมิตรา
Lovings  อัลมิตรา เลิฟ 0 คน
มาอีกรอบนะ พยายามจะเขียนกลอนที่นี่ แต่ยังใช้ไม่เป็น เห็นกลอนขุดบ่อล่อปลาแล้วคิดถึงอิม คิดถึงเรื่องเก่า ๆ จะสิบปีแล้วสินะที่เริ่มเขียนกลอนได้ เหมือนกลอนที่เคยอ่านหรือเขียนขึ้นใหม่นะ
คิดถึงจังอิม สบายดีหรือเปล่า
>