แนะนำสมาชิก

 
สมาชิก
ผลงาน

รักเรานิรันดร: กลบท สร้อยสน

กุ้งหนามแดง

โอ้อกเอ๋ยเอ๋ยอกตกหลุมรัก
รักได้กวักกวักเรียกเจ้าเพรียกหา
หาขวัญกล่อมกล่อมขวัญวันเวลา
เวลามีมีค่าครามีเธอ

เธอผู้เปรียบเปรียบแรงแสงสว่าง
สว่างจิตจิตกระจ่างเคียงข้างเสมอ
เสมอใจใจสุขทุกครั้งเจอ
เจอแล้วเออเออรักประจักษ์ใจ

ใจของน้องน้องเล่าคงเท่าพี่
พี่รักศรีศรีสมรฤผ่อนไหว
ไหวหวั่นนักนักเจ้าเข้าใกล้ใคร
ใครรู้ไว้ไว้ห่วงกลัวช่วงชิง

ชิงไปครอบครอบครองจะหมอง.อก
อกวิตกตกตามจึงปรามหญิง
หญิงอย่ามอบมอบใครให้แอบอิง
อิงอกจริงจริงเพียงพี่น่ะที่รัก

รักแล้วหวงหวงเธอจึงเพ้อพร่ำ
พร่ำด้วยคำคำนี้ที่สมศักดิ์
สมศักดิ์ศรีศรีใจหทัยภักดิ์
ภักดิ์ด้วยรักรักเรานิรันดร
..				
1278   12   0     love  
>