แนะนำสมาชิก

 
สมาชิก
ผลงาน

+++ ๓๒ ปี คณะแพทยศาสตร์ ขอนแก่น +++

วฤก

๏ สถานสถิตพร้อม.................พิทยา 
ผลาญเหล่าภัยรุชา..................ชั่วร้าย 
รู้ศิลป์สั่งรักษา........................โรคสร่าง 
เสมือนอย่างจิตจินต์คล้าย........คิดสร้างวางฐาน ฯ 

๏ อีสานอาจสุขด้วย.................ดุษฎี 
แพทย์ประกอบกรณี...............เนื่องพร้อม 
เห็นประโยชน์ประชามี...........มากกว่า.........ตนเนอ 
ดำรัสดำริน้อม........................มนัสพร้อมพลีถวาย ฯ 

๏ มุ่งหมายมานมั่นแม้น.........เสมอสมัย 
กำจัดพยาธิภัย......................หยุดพ้อง 
จรรยาอยู่ฤทัย.......................แท้ธาตุ 
แท้ค่าประชาร้อง....................เรียกร้องก้องขาน ฯ 

๏ สถานสถิตพร้อม....				
2035   5   0     love  
>