แนะนำสมาชิก

 
สมาชิก
ผลงาน

น้อมใจถวายพระพร

บ้านวรรณกรรมคนตัวเล็ก


“หกสิบปี” ที่ทรงดำรงมั่น
เป็นมิ่งขวัญชาวไทยในทุกถิ่น
เหนือจรดใต้ในหล้าทั่วธานินทร์
พระภูมินทร์ทรงห่วงทุกช่วงกาล

“ทศพิธราชธรรม” นำปกป้อง
ไทยทั้งผองครองรักสมัครสมาน
ทรงอุทิศพระองค์เพื่อทรงงาน
เพื่อบรรดาลสุขให้ไทยทั่วแดน

“หกสิบปี” มากกว่า “หกสิบล้าน”
ยกกล่าวขาน “ความดี” มีปึกแผ่น
ชาวสยามประเทศทั่วเขตแคว้น
จึงเนืองแน่น “เหลืองทอง” ผ่องอำไพ

เป็นสีแห่งแสงเรืองที่เปรื่องปราด
พระปรีชาสามารถประกาศได้
พระราชกรณียกิจใด
ทรงเป็นไปเพื่อปวงพสกนิกร

“หกสิบปี” ยาวนานสืบสานต่อ
ทรงเกิดก่อโครงการดำริห์ก่อน
พัฒนาประเทศเขตดินร้อน
แปลงดินดอนเป็นเขตเกษตรกรรม

ทรงย้ำหนักหลักการมานานเนิ่น
				
2049   3   0     love  
>