กลอน - กลอนกำลังใจ

กลอน โคลง กาพย์ยานี

กลอนดีๆนับแสนกลอนจากนักเขียนมากมาย ผู้ถ่ายทอดเรื่องราวความสุข เศร้า เหงา รัก จากคมความคิดสู่คมอักษร

ปลอบขวัญ

ฝากรักฟากฟ้า


  ขวัญเอย.....ขวัญคนดี
แก้วตาพี่....อย่าร้องไห้
ใครทำ....ให้...ช้ำใจ
เจ้าอย่าได้ใจขุ่นแค้น
  คำคนฟังเขาใย
เจ้าทำใจให้หนักแน่น
รักเจ้า...รักเหลือแสน
รักเจ้าแม้น...กว่าชีวี
  หญิงใด....ไม่รักเท่า
รัก...แต่เจ้า....ขวัญฤดี
นิ่งเถิดขัวญใจพี่
ซบอกนี้...ซับน้ำตา
   ไม่เคยจะเป็นอื่น
ไม่เคยชื่นหญิงใดมา
ฝากรักฝากฟากฟ้า
พี่ฝันหาเจ้าผู้เดียว
   สิ่งใดให้เจ้าโกรธ
พี่ขอโทษเจ้าจริงเจียว
ไม่ปองไม่ยุ่งเกี่ยว
ไม่แลเหลียวหญิงอื่นใด
   ไม่รัก...ไม่ซ่อนชู้
มีเจ้าอยู่หนึ่งในใจ
ฝากฝันฝากรักไว้
จากฟ้าไกลไปสู่เจ้า
   ใครทำเจ้าขุ่นเคือง
อย่าเอาเรื่องมาโศกเศร้า
ใครพูดก็ช่างเขา
อ				
 598    6    0