กลอน - กลอนกำลังใจ

กลอน โคลง กาพย์ยานี

กลอนดีๆนับแสนกลอนจากนักเขียนมากมาย ผู้ถ่ายทอดเรื่องราวความสุข เศร้า เหงา รัก จากคมความคิดสู่คมอักษร

ขอบคุณ

คนขี้เหงา...

ขอบคุณสำหรับความจริงใจ
ที่เธอมีให้เสมอมา
ขอบคุณสำหรับเวลาดีๆที่มีค่า
และฉันจะเก็บรักษาตลอดไป
ขอบคุณสำหรับความรักความห่วงใย
ขอบคุณทุกสิ่งในใจที่เธอมีให้เสมอมา				
 254    1    0