กลอน - กลอนกำลังใจ

กลอน โคลง กาพย์ยานี

กลอนดีๆนับแสนกลอนจากนักเขียนมากมาย ผู้ถ่ายทอดเรื่องราวความสุข เศร้า เหงา รัก จากคมความคิดสู่คมอักษร

^^ วันนี้...ฉันจะอยู่^^

พิมพรรณ

ฉันจะอยู่วันนี้..เพื่อที่รัก
ได้ประจักษ์แจ้งในหัวใจฉัน
ถ้ารอยบุญร่วมสร้างแต่ปางบรรพ์
คงพบกันพรุ่งนี้..นะที่รัก

แดดละเมอเพ้ออ้อนวอนฟ้าว่า
วันนี้ลาพรุ่งนี้จะคืนตระหนัก
เหมือนเราสองต้องพรากจากไกลนัก
ไม่นานจักพบกันเหมือนฝันเรา

จามจุรีคลี่ใบไม่เหมือนก่อน
คล้ายอาทรถามไถ่  "ทำไมเหงา"
ชงโคบานหวานหวามย้อนถามเรา
"ทำไมเศร้าคอยหายอยู่ดายเดียว"

อยากจะบอกว่าท้อ  รอที่รัก
ก็สุดจักเอ่ยได้ใจแปลบเสียว
เราจากกันเพื่องานประสานเกลียว
ถูกละเปลี่ยว  แต่ปลื้มดื่มศรัทธา

ฉันต้องอยู่วันนี้สุดที่รัก
เพื่องานหนักเสร็จตามความปรารถนา
และพรุ่งนี้อยู่รับเธอกลับมา
แล้ววันหน้าชีวาตม์นี้อาจวาย

งานที				
 833    13    0    
>