กลอน - กลอนกำลังใจ

กลอน โคลง กาพย์ยานี

กลอนดีๆนับแสนกลอนจากนักเขียนมากมาย ผู้ถ่ายทอดเรื่องราวความสุข เศร้า เหงา รัก จากคมความคิดสู่คมอักษร

ตีควายเข้าไห ๒

ผกากรอง


  หนูเอ๋ยฟังดู   คงรู้สาเหตุ
ที่เกิดอาเพศ     เพราะเหตุนั้นมี
ติดยาเสพติด     หนูคิดอีกที
ดีหรือไม่ดี       ตอบตัวหนูเอง...

   ลูกชายเศรษฐี อยากชี้ต้นเหตุ
ให้ข้อสังเกต      แต่ก็ยังเกรง
จะกลายสอนพ่อ   จึงขอแก้เอง
ไม่บ่นโฉงเฉง    จูงควายเข้ามา...

   แล้วหยิบเอาไห หนึ่งใบมาตั้ง
จูงจมูกควายรั้ง    เข้ามาตรงหน้า
แล้วเอ่ยสำทับ    กำกับวาจา
นี่เจ้าทรพา       จงมุดเข้าไป...

   เข้าสิเข้าสิ     อย่าริดื้อรั้น
เร็วเข้าขมีขมัน    ลุกเข้าไวไว
ควายนิ่งยืนเฉย   ก็เลยขัดใจ
คว้าไม้ตีไล่       เข้าไปไอ้ทุย...

   เศร				
 687    3    0    
>