กลอน - กลอนกำลังใจ

กลอน โคลง กาพย์ยานี

กลอนดีๆนับแสนกลอนจากนักเขียนมากมาย ผู้ถ่ายทอดเรื่องราวความสุข เศร้า เหงา รัก จากคมความคิดสู่คมอักษร

นกแร้งกับหงส์หยก

สุนทรวิทย์

แร้งขนดำ หัวล้าน ชาญเวหน
				ดูพิกล อัปลักษณ์ ไร้ศักดิ์ศรี
				ปากงองุ้ม ตึตัง ทั้งอินทรีย์
				มิเห็นมี ตรงไหน ให้ชื่นชม	
					
    ทึ้งซากสัตว์ เน่าเหม็น เป็นอาหาร
				สาบสังขาร มลทิน กลิ่นหมักหมม
				วิหคอื่น เบือนหน้า สิ้นสมาคม
				อนิยม หยามเหยียด นึกเกลียดชัง
					
    ส่วนหงส์หยก ลวดลาย หลายสีสัน
				ช่างขยัน แต่งองค์ ในกรงขัง
				บรรจงไซ้ ปีกหาง สำอางจัง
				ยืดอกตั้ง สำรวย อวดสวยงาม 
					
     กายวิลาส โสภี มีสง่า
				ส่งภาษา เพลิดเพลิน เดินงุ่มง่าม
				ยืนเคลียคลอ ออเซาะคู่ อยู่ทุกยาม
				ผสมความ เริงร่า ยิ่งน่ารัก
								
 617    0    0