กลอน - กลอนกำลังใจ

กลอน โคลง กาพย์ยานี

กลอนดีๆนับแสนกลอนจากนักเขียนมากมาย ผู้ถ่ายทอดเรื่องราวความสุข เศร้า เหงา รัก จากคมความคิดสู่คมอักษร

หวาน ขม ลม หลอก

อังโกะ

อันคำชายหวานชม..........เพียงลมลิ้น
พอหวานสิ้น..............ลิ้นลม.......คงขมนั่น 
หากวาจาหวานเชือด..............บาดใจกัน 
คำหวานนั้นคงเปรียบมีด........กรีดกลางใจ
-------------------------------------------------------------------
แต่ความหวาน....บ้างก็หล่อเลี้ยงดวงจิต
หากหวานจากมิตรภาพ............ที่โปร่งใส
ไม่เคลือบแคลง...............หรือ ทุจริต ใจ
หวานนั้นไซร้..............ที่ อาบชุ่ม ฤดีแด
--------------------------------------------------------------------
อันยาขม.........นั้นแก้ลม..........ให้หายได้
อันคนร้าย........ที่สันดาน............ยากเกินแก้
ภายนอกเปลือกที่ห่อหุ้ม.......				
 290    2    0