กลอน - กลอนกำลังใจ

กลอน โคลง กาพย์ยานี

กลอนดีๆนับแสนกลอนจากนักเขียนมากมาย ผู้ถ่ายทอดเรื่องราวความสุข เศร้า เหงา รัก จากคมความคิดสู่คมอักษร

ความรัก.........

โอ้ละหนอ

ด้วยดวงใจ  ไหวหวาม   นาม"ความรัก"

ใจประจักษ์  ด้วยใจ   ที่ไหวหวาม

รักด้วยรัก  ใจด้วยใจ  ใช่นิยาม

แต่เป็นความ จริงใจ  ในนิรันดร์

เป็นนิรัน-  ตกาล  อันนานยาว

ที่หนุ่มสาว  เอื้อกันไว้  ด้วยใจมั่น

ตั้งแต่กาล  นานจวบ  ปัจจุบัน

"ความรัก" นั้น คือนิยาม ในความจริง				
 640    1    0    
>