กลอน - กลอนกำลังใจ

กลอน โคลง กาพย์ยานี

กลอนดีๆนับแสนกลอนจากนักเขียนมากมาย ผู้ถ่ายทอดเรื่องราวความสุข เศร้า เหงา รัก จากคมความคิดสู่คมอักษร

บวชให้แม่เถอะลูก

namsai


                     นับแต่วันลูกรักได้ลืมตา 

                    แม่เฝ้าเลี้ยงลูกยาด้วยรักยิ่ง

                   เจ้าเป็นแก้วตาดวงใจและทุกสิ่ง

                    เหลือบลิ้นยุงไร้ไม่ให้กลาย


                       มีสิ่งใดที่ดีดีที่สุด 

                    แม่รีบรุดเสาะหาให้ลูกได้

                   หวังเพียงลูกน้อยเติบโตใหญ่

                    เป็นคนดีต่อไปในผองชน


                   อีกวั				
 6573    8    0