กลอน - กลอนกำลังใจ

กลอน โคลง กาพย์ยานี

กลอนดีๆนับแสนกลอนจากนักเขียนมากมาย ผู้ถ่ายทอดเรื่องราวความสุข เศร้า เหงา รัก จากคมความคิดสู่คมอักษร

รักของแม่...แน่ที่สุด

ธารา


   รักของแม่...แน่ที่สุด
รักเอ๋ยรัก รักของใคร ที่ไหนแน่
จะรักแท้ เท่าแม่รัก ประจักษ์จริง
รักเอ๋ยรัก รักของใคร ที่ใหญ่ยิ่ง
จะรักจริง เท่าแม่รัก ประจักษ์แจ้ง

รักเอ๋ยรัก รักของใคร ที่ใสสุด
จะผ่องผุด เท่าแม่รัก ยากจักแย้ง
รักเอ๋ยรัก รักของใคร ที่ไม่แปลง
จะฝังแฝง เท่าแม่รัก ยากจักผัน

รักเอ๋ยรัก รักของใคร ที่ประเสริฐ
จะเลอเลิศ เท่าแม่รัก ตระหนักมั่น
รักเอ๋ยรัก รักของใคร ที่ไหนกัน
จะสำคัญ เท่าแม่รัก ตระหนักนาน
	
รักเอ๋ยรัก รักของใคร ที่หลากล้น
จะเปี่ยมผล เท่าแม่รัก ไม่กักกาล
รักเอ๋ยรัก รักของใคร ที่สุขศานติ์
จะเปรียบปาน เท่าแม่รัก ไม่มีเอย...
				
 575    0    0    
>