กลอน - กลอนกำลังใจ

กลอน โคลง กาพย์ยานี

กลอนดีๆนับแสนกลอนจากนักเขียนมากมาย ผู้ถ่ายทอดเรื่องราวความสุข เศร้า เหงา รัก จากคมความคิดสู่คมอักษร

บุญทำกรรมแต่ง

คนเดียวกัน

...บุญทำกรรมแต่งสร้าง....เสกสรรค์
เราต่างมาพบกัน..............ก่อเกื้อ
แลจึงเริ่มผูกพัน...............วันผ่าน
วันหนึ่งจึงสนิทเนื้อ............นิ่มน้องนวลสวรรค์

เรานั้นต่างสุขล้น............ดวงแด
เคียงคู่คอยดูแล.............ค่ำเช้า
สัญญามิผันแปร.............ใจเปลี่ยน
ชื่นฉ่ำคำปลอบเล้า..........ลึกล้ำฤดีไหว

ยืนยันในรักนี้..................นวลปราง
มิคิดจะทิ้งนาง.................นิ่มน้อง
เคียงคู่ร่วมหนทาง..........ทุกข์ฝ่า ผจญแฮ
บุญเก่าเราร่วมคล้อง.......คู่แล้วร่วมเข็ญ

ยากเย็นชีวิตได้.............ดำเนิน
แม้อุปสรรคเผชิญ..........บ่เว้น
ยากใดจะอาจเกิน..........ใจแกร่ง เรานา
ตรา				
 1406    7    0