กลอน - กลอนกำลังใจ

กลอน โคลง กาพย์ยานี

กลอนดีๆนับแสนกลอนจากนักเขียนมากมาย ผู้ถ่ายทอดเรื่องราวความสุข เศร้า เหงา รัก จากคมความคิดสู่คมอักษร

รักเอย

คนไร้ถิ่น

       ความรักไม่ใช่ความทุกข์

  แต่คนเรามักจะมีความทุกข์เพราะความรัก

       เช่นเดียวกัน....

  ความรักไม่ใช่ความสุขที่หวานหอม

  แต่คนเราจะรู้ว่ามันขมก็ต่อเมื่อ........ได้ลองลิ้มชิมรสแล้ว				
 360    2    0