กลอน - กลอนกำลังใจ

กลอน โคลง กาพย์ยานี

กลอนดีๆนับแสนกลอนจากนักเขียนมากมาย ผู้ถ่ายทอดเรื่องราวความสุข เศร้า เหงา รัก จากคมความคิดสู่คมอักษร

๙ มิถุนายน ๒๕๔๙ ......วานนี้เมื่อสามปีที่แล้ว

อัลมิตรา
 

..๏ ภาพปรากฏงดงามย้อนสามปี
ณ วันที่พสกไทยสวมใส่เหลือง
ต่างแซ่ซ้อง"ทรงพระเจริญ"จำเริญเมือง
ปราศจากเรื่องแบ่งสีที่วุ่นวาย
จากวันนั้น - วันนี้  สามปีแล้ว
ยังเพริศแพร้วชลมารคอันเฉิดฉาย
พยุหเลิศล้ำเกียรติกำจาย
เหล่าฝีพายท่วงท่าสง่างาม๏ กาพย์เห่เรือ “กระบวนพยุหยาตราชลมารค ”   

๏ นารายณ์จำหลักล้ำ.......เลออง-  อาจเฮย
ครุฑยุดนาคทรวดทรง......สง่าแท้
ลายทองล่องชาดผจง.......กระจกแต่ง
ฉัตรพู่ดูเลื่อมแล้.............เลิศริ้วปลิวงาม ๚

๏ นารายณ์หมายเทียบไท้...สยามินทร์
ทรงครุฑดุจเสด็จดิน-.......ถิ่นแคว้น
พระเกียรติแห่งพระจักริน...ขจัดทุกข์-  เข็ญนา
ทวยราษฎร์ปราศย				
 4657    8    0