กลอน - กลอนกำลังใจ

กลอน โคลง กาพย์ยานี

กลอนดีๆนับแสนกลอนจากนักเขียนมากมาย ผู้ถ่ายทอดเรื่องราวความสุข เศร้า เหงา รัก จากคมความคิดสู่คมอักษร

ฮาโลวีน

ตราชู

ฮาโลวีน
	ปล่อยผีมากมีผัน
มาเดินดั้นบนดินแดน
สู่สิงทุกสิ่งแสน-
บัดสีซ้ำบ่งส่ำทราม
	เร็วรี่ปล่อยผีฝรั่ง
คนไทยตั้งตาแลตาม
แล้วยังให้หรั่งหยาม
ออกอรรถเย้ยเอื้อนเอ่ยหยัน
	หลงหรั่งพร้อมพรั่งหรู
ย้ำย้ำอยู่โดยยืนยัน
คอยเคร่าตามเขาครัน
แห่ครึกครื้นโห่ครืนเครง
	รอสั่ง รอหรั่งเสี้ยม
ลืมโอ่เอี่ยมชาติเราเอง
ว่างโว้งแลโหวงเหวง-
วิญญาณถิ่นธานินไทย
	ปล่อยผีอัปรีย์เผ่า
ใครเล่าเป่าไล่มันไป?
ยิ่งวัน ยิ่งหวั่นไหว
ยิ่งเว้โว้  “ฮาโลวีน”				
 1752    2    0    
>