กลอน - กลอนกำลังใจ

กลอน โคลง กาพย์ยานี

กลอนดีๆนับแสนกลอนจากนักเขียนมากมาย ผู้ถ่ายทอดเรื่องราวความสุข เศร้า เหงา รัก จากคมความคิดสู่คมอักษร

....เสียงสน....

plaing_piu
๑   ทอดกายสุดสายตามองฟ้าน้ำ
เพริดระบำระยิบคลื่นลิบไล่
เสียงสนดั่งคนคร่ำครวญร่ำไร
ทอดถอนใจรอนแรมแกมร้อนรน


๑   ปรารถนา...ทะเลไร้เสแสร้ง
ลมคลื่นแรงกลืนกลบสงบฝน
แดดระยับพยับมัวเหนือตัวตน
ธรรมชาติปราศกล..คนดุจกัน


๑   เกิดเห็นเป็นไปตามความจริงรู้
สนจะวู่ระริกใบพลิกผัน
ทะเลครืนลมคลื่นกระแทกกระทั้น
อกคนสงบ..ป่วนปั่นตามครรลอง


๑   อารมณ์หวานขมรับสรรพสิ่ง
ความเป็นจริงเห็นนัยไม่สนอง
รักชังเป็นทั้งทุกข์สุขไตร่ตรอง
สติป้องพินิจถูกผิดกระทำ


๑   ทะเลมิเหหันสิ่งพลันเกิด
คนล้ำเลิศธรรมกระจะดื่มด่ำ
รอยทรายรายทางบุญหนุนรอยจำ
ให้ผลกรรมย้ำเตือนในเรือนใจ


๑   เส				
 1065    6    0