กลอน - กลอนกำลังใจ

กลอน โคลง กาพย์ยานี

กลอนดีๆนับแสนกลอนจากนักเขียนมากมาย ผู้ถ่ายทอดเรื่องราวความสุข เศร้า เหงา รัก จากคมความคิดสู่คมอักษร

อาลัย...พยอม

นรศิริ

ดอกพยอมหอมไกลร่วงไปแล้ว
สู่พิมานเมืองแก้วเสวยสวรรค์
สำหรับเรายอมจะอยู่คู่นิรันดร์
 จะไม่มีวันพรากยอมจากใจ
คุณความดีมีซึ้งตรึงใจปัก
ค่าแห่งรักมีให้เพื่อนมิเลื่อนไหล
ยังสลักปักแน่นเต็มแผ่นใจ
แสนอาลัยสุดซึ้งตรึงในทรวง
สุดเสียดายแสนอาลัยใจจะขาด
ยอมนิราศร้างไกลใจห่วงหวง
จารึกจากดวงใจคนชื่อดวง
ระรินร่วงจากใจไม่สิ้นเรา
ดอกพะยอมหอมไกลสิ้นไปแล้ว
ดุจดวงแก้วแตกกระจายให้อับเฉา
คนข้างหลังวิปโยคโศกซบเซา
ดินฟ้าเศร้าสมุทรสลดเมื่อหมดยอม

ด้วยความอาลัยรักจาก…คนชื่อดวง				
 485    0    0