กลอน - กลอนอวยพร

กลอน โคลง กาพย์ยานี

กลอนดีๆนับแสนกลอนจากนักเขียนมากมาย ผู้ถ่ายทอดเรื่องราวความสุข เศร้า เหงา รัก จากคมความคิดสู่คมอักษร

ทีลอซู

แม่มดใจร้ายออกเดินทาง ตามใจ ที่คิดฝัน
ยังถิ่นนั้น ที่เคย ได้ฝันถึง
ทีลอซู ป่าใหญ่ ยังตราตรึง
ยังคงซึ้ง ถึงครา ที่ได้ยล

น้ำตกใหญ่ ใจกลาง ธรรมชาติ
งามพิลาส พาให้ ใจดั้นด้น
ออกเดินป่า อีกครั้ง ตามใจตน
แสนสุขล้น ชมป่า คราตั้งใจ

ถิ่นพงไพร ไหนเล่า จะใหญ่เท่า
เหมือนตัวเจ้า ทีลอซู ผู้ยิ่งใหญ่
น้ำตกดำ แสนงาม นามเกรียงไกร
ทีลอซู นั้นไซร้ น่าชื่นชม
				
 706    10    0