กลอน - กลอนอวยพร

กลอน โคลง กาพย์ยานี

กลอนดีๆนับแสนกลอนจากนักเขียนมากมาย ผู้ถ่ายทอดเรื่องราวความสุข เศร้า เหงา รัก จากคมความคิดสู่คมอักษร

- - - ความรู้ - - -

ลมฟ้าอากาศ

ความรู้คือทรัพย์สิน
ไม่มีสิ้นหมดสูญหาย
ทราบเท่าชีวาวาย
อาจสลายไปพร้อมกาล

ความรู้คืออาวุธ
บริสุทธิ์มหาศาล
ศัตรูหมู่ภัยพาล
อวสานหมดสิ้นไป

ความรู้คือแสงส่อง
สร้างมุมมองส่องไสว
ส่องทางให้ก้าวไกล
โลกสดใสในมือเรา

ความรู้ไม่มีสาย
หาได้ง่ายรอบตัวเขา
หรืออยู่รอบตัวเรา
ลองหาเอา . . . มีอยู่จริง				
 1000    2    0