กลอน - กลอนอวยพร

กลอน โคลง กาพย์ยานี

กลอนดีๆนับแสนกลอนจากนักเขียนมากมาย ผู้ถ่ายทอดเรื่องราวความสุข เศร้า เหงา รัก จากคมความคิดสู่คมอักษร

ขอ..พัก

tiki

....ขอพัก.... 

.....ทุกขณะจิตตะช่างสับสน
อลวนการงานพานวิ่งหา
ชั่วขณะหนึ่งนั้นจึงหลับตา
แล้วถามตนเองว่า...ได้อะไร

.......ก็เพียงเราเกิดมาในชาติหนึ่ง
เร่งตะบึงจะเกิดอีกไปชาติไหน
อายุมากฝากบุญแต่โดยไว
บุญกิริยาสิบไซร้..เพ่งกระทำ

.....มีสิ่งหนึ่งพึงหมายกายสะกัด
จิตรู้ชัดวิ่งวนจนถลำ
คือหยุดเร่งเสียบ้างการกระทำ
ไกลระกำ..ฝึกสติ..ผลิหยุดคน

....ทุกขณะจิตตะช่างว้าวุ่น
ชุลมุนการงานพานสับสน
ชั่วขณะหนึ่งนั้นจึงหยุดตน
เพ่งตัวเองไว้บน..คำ..พุทโธ

.....คือดำริ..จิตผลิ..ที่อากาศ
ซึ่งสูดเข้า.ขนาดไม่อักโข
รีบเร่งนัก ลืมหายใจ..ทำใหญ่โต
เข้าคือพุธ...ออกคือ โธ...จงหายใจ

.....ฤาเป็นเพ				
 851    3    0    
>