กลอน - กลอนอวยพร

กลอน โคลง กาพย์ยานี

กลอนดีๆนับแสนกลอนจากนักเขียนมากมาย ผู้ถ่ายทอดเรื่องราวความสุข เศร้า เหงา รัก จากคมความคิดสู่คมอักษร

Why Worry กังวลทำไม

นกตะวัน


Why Worry
กังวลทำไม

Dire Straits

Baby I see this world has made you sad 
Some people can be bad 
The things they do, the things they say  

ที่รักจ๋าโลกาพาเธอเศร้า		
เป็นเพราะเหล่าเขาทรามหยามศักดิ์ศรี
คงเหยียบย่ำทำไว้ไร้ปรานี	
ทั้งวจีที่พูดซ้ำย้ำให้อาย

But baby I ll wipe away those bitter tears 
I ll chase away those restless fears 
That turn your blue skies into grey 

แต่คนดีมีฉันช่วยฟันฝ่า		
ซับน้ำตาพาสุขทุกข์ห่างหาย
ขจัดมันความกลัวนั้นพลันมลาย
สุขใจกายคลายเศร้าไม่เหงานาน	

* Why worry, there should be laughter after the pain 
There should be sunshine after rain				
 277    0    0    
>