กลอน - กลอนให้ข้อคิด

กลอน โคลง กาพย์ยานี

กลอนดีๆนับแสนกลอนจากนักเขียนมากมาย ผู้ถ่ายทอดเรื่องราวความสุข เศร้า เหงา รัก จากคมความคิดสู่คมอักษร

มั่นใจ..ในตัวเอง

ForLife

ถ้าอยากทำ สิ่งใด ใจอย่าหวั่น
ทำสิ่งนั้น ให้สม ปรารถนา
คงจะไม่ ยากเย็น เกินปัญญา
ให้รู้กัน ไปว่า จะเป็นอย่างไร

อย่ากลัวทำ ไม่ได้ ก่อนได้ทำ
ถ้าเราคิด จะทำ ต้องทำได้
ลองทำดู จะได้ รู้กันไป
ต้องมีความ มั่นใจ ในตัวเอง				
 4325    5    0    
>