กลอน - กลอนกำลังใจ

กลอน โคลง กาพย์ยานี

กลอนดีๆนับแสนกลอนจากนักเขียนมากมาย ผู้ถ่ายทอดเรื่องราวความสุข เศร้า เหงา รัก จากคมความคิดสู่คมอักษร

นิรันดร์..."รัก"

บุหงาดาหลัน

ความรัก.....
ยากยิ่งนักจักค้นหา
รักเที่ยงแท้ในอุรา
ล้ำเลอค่าอยากครอบครอง

ความรัก.....
ซึ้งประจักษ์รักเราสอง
บริสุทธิ์ตามทำนอง
ไร้ครอบครองในเรือนกาย

ความรัก.....
จักแน่นหนักจนชีพวาย
สิ่งสิ่งเดียวที่ใจหมาย
อย่าคลอนคลาย..สายสัมพันธ์

ความรัก.....
จะฟูมฟักและสร้างสรรค์
ห่วงอาทรกันและกัน
เป็นนิรันดร์...นิรันดร์.."รัก"				
 1353    5    0