กลอน - กลอนกำลังใจ

กลอน โคลง กาพย์ยานี

กลอนดีๆนับแสนกลอนจากนักเขียนมากมาย ผู้ถ่ายทอดเรื่องราวความสุข เศร้า เหงา รัก จากคมความคิดสู่คมอักษร

รักถึงฆาต ขาดกันแล้วนะแก้วตา ก็เพราะว่า ... (กลอนแปด)

คืนแรมสามค่ำหน้าร้อน
  เหมือนจากกันทั้งๆที่ยังอยู่ 

ตาเมินดูทั้งๆที่ยังเห็น 

ยิ้มให้กันแต่ใจจืดแสนชืดเย็น

ไม่ต้องเค้นคำแค้นไหน ก็ได้ยิน


  คนเคยรักมาสิ้นลดหมดความรัก

ทุกข์ถมหนัก หัวใจดวงดั่งถ่วงหิน

ครารักหวานหวานชื่นดังกลืนกิน

ครารักสิ้น สิ้นหมดไปไม่เหลือเลย


  ดอกไม้เอ๋ยเคยช่อชู ก็ดูเฉา

กิ่งไม้เงา เคยไกวกรูก็ดูเฉย

เพลงไพเราะดั่งดับไป กระไรเลย

ความทุกข์เย้ย ยอกย้ำ ย่ำยีใจ


  จบกันที รักเก่าที่เศร้าจิต

คนควรคิดถึงวันชื่นและคืนใหม่

บั่นสะบั้น วันเศร้าลวงล่วงทรวงใน

ต่อนี้มันจะจบไปในพริบตา


  ขอเธอจรไปยังที่ไม่มีแมว

ฉันจะแจวไปยังที่ไม่มีหมา

รักถึงฆาตขาดกั				
 921    2    0    
>