กลอน - กลอนกำลังใจ

กลอน โคลง กาพย์ยานี

กลอนดีๆนับแสนกลอนจากนักเขียนมากมาย ผู้ถ่ายทอดเรื่องราวความสุข เศร้า เหงา รัก จากคมความคิดสู่คมอักษร

เผลอฝัน ( ในไร่ข้าว 3 )

ถ. ดอกฝิ่น ม่อนเงาะ

เสียงนกป่ากาไก่เรียกให้ตื่น
ลมพลิ้วผืนยอดข้าวยามเช้าสวย
อากาศเย็นสบายพระพรายโชย
กรุ่นปลายโปรยกอข้าวผลิรดอกรวง

ม่านฟ้าใกล้เปิดรับแสงระวีส่อง
ไก่นกร้องก้องไพรคล้ายในฝัน
หรือตั้งใจจะร้องแข่งขันกัน
เรไรสั่นกรีดกายคล้ายโดนตรี

มองแมกไม้ไหวพลิ้วพระพรายฉิว
เสียงหวีดหวิวตามคลื่นลมโลมลูบไล้
ฤาเป็นเสียงดนตรที่กล่อมไพร
ธรรมชาติมอบให้ได้รื่นรมย์

เห็นผึ้งน้อยลอยบินกินน้ำหวาน
ที่ผลิบานจากรวงข้าวเป็นเป้าหมาย
ดอกไม้ป่าสร้างสีสรรหอมทั่วไพร
มวลแมลงเซาะไซร้ตามใจตน

กลิ่นเกษรมาลีที่ยวนเย้า
หลอกให้เฝ้าชื่นชมเสน่หา
จนคร่ำครวญชวนฝันคู่อุรา
เคียงข้างพาสร้างขวัญกำลังใจ.......

ไม่ได้หมายปองน				
 890    0    0    
>