กลอน - กลอนกำลังใจ

กลอน โคลง กาพย์ยานี

กลอนดีๆนับแสนกลอนจากนักเขียนมากมาย ผู้ถ่ายทอดเรื่องราวความสุข เศร้า เหงา รัก จากคมความคิดสู่คมอักษร

เวลากับรัก

เจ้าพานทองว่ากันว่า คำรัก
ไม่นานนักก็อาจจาง
เพียงไกลใจก็ออกห่าง
อาจเมินหมางเลิกร้างกัน

แต่น้ำใจอันใสแท้
คือรักแน่มิแปรผัน
แม้ห่างต่างวานวัน
ไม่อาจบั่นสัมพันธ์ใจ

ดอกไม้ที่ว่าหอม
สักวันหอมก็ราไป
แต่หอมรักกลับหอมไกล
ยิ่งนานไปยิ่งหอมทน

ทางเดินที่ว่ายาว
ไม่กี่ก้าวคงสุดถนน
ทางรักกลับยาวจน
อายุคนหนึ่งคนนั้น


ความหมายของรักแท้
จะนับแค่คำรักนั่น
หรือนับจากทุกวัน
ที่ไกลกัน...แต่มั่นคง

				
 1856    4    0    
>