กลอน - กลอนอวยพร

กลอน โคลง กาพย์ยานี

กลอนดีๆนับแสนกลอนจากนักเขียนมากมาย ผู้ถ่ายทอดเรื่องราวความสุข เศร้า เหงา รัก จากคมความคิดสู่คมอักษร

เพียงวันนี้

กิ่งอ้อกะกอไผ่

เพียงวันนี้ที่ฉันมีหัวใจ
หัวใจที่คล้าย ๆ ไร้ความรู้สึก
หัวใจคล้ายๆ ตายด้านชา
เหมือนมีหัวใจคล้ายหุ่นยนต์
เพียงไม่ต้องการอะไรจากใคร
ไม่ต้องการความรัก
ไม่ต้องการการดูแล
ไม่ต้องการแม้เพียงเสี้ยว
ของชีวิตที่เป็นอยู่
				
 461    3    0    
>