กลอน - กลอนอวยพร

กลอน โคลง กาพย์ยานี

กลอนดีๆนับแสนกลอนจากนักเขียนมากมาย ผู้ถ่ายทอดเรื่องราวความสุข เศร้า เหงา รัก จากคมความคิดสู่คมอักษร

ลืมเพื่อลา

MISS SONG

ลืมซักที.. ลืมเถิด.. ลืมได้ไหม
ลืมหัวใจ.. ที่เคยอยู่.. คู่กับเขา
ลืมเรื่องราว.. เก่าๆ.. ระหว่างเรา
ลืมความทุกข์.. ลืมความเศร้า.. ของหัวใจ

เพื่อการเริ่มต้นรักครั้งใหม่
เพื่อหัวใจที่เหนื่อยและอ่อนล้า
เพื่อตามหารักแท้ที่ไม่มา
เพื่อคุณค่าของหัวใจ.. ของตัวเอง

ลาก่อนความรักครั้งแรก
ลาก่อนความรู้สึกแปลกๆที่เคยมีให้
ลาก่อนอดีตคนดีของหัวใจ
ลาก่อนคนที่ไม่เคยมองกลับมา				
 663    3    0    
>