กลอน - กลอนอวยพร

กลอน โคลง กาพย์ยานี

กลอนดีๆนับแสนกลอนจากนักเขียนมากมาย ผู้ถ่ายทอดเรื่องราวความสุข เศร้า เหงา รัก จากคมความคิดสู่คมอักษร

ลองผิดลองถูกเพื่อปลูกประสบการณ์

extreme

อันลองผิดลองถูกปลูกประสบ
ได้รู้ครบคำตอบที่สงสัย
ที่พลาดพลั้งไปแล้วไม่เป็นไร
เริ่มต้นใหม่ด้วยใจใฝ่โบยบิน

หากหลบเลี่ยงเพียงมองว่าต้องถูก
ก็เหมือนลูกไข่ไก่ในก้อนหิน
เพราะต้นไม้ไม่ได้ปลูกแค่ในดิน
จะหากินต้องเชี่ยวชาญในงานตน

เมื่อรู้จริงรู้แจ้งแถลงข่าว
ทุกเรื่องราวเข้าใจเหตุที่เป็นผล
ทนเอาหน่อยการดูถูกจากปากคน
เพื่อฝึกฝนจนแข็งแรงแกร่งปัญญา

ที่ยอดสูงรุ่งเรืองประเทืองจิต
อย่าได้คิดเย่อหยิ่งอหิงสา
จงถ่ายทอดคร่ำหวอดตลอดเวลา
เพื่อโลกาจะได้พากันเจริญ				
 1249    8    0    
>