กลอน - กลอนให้ข้อคิด

กลอน โคลง กาพย์ยานี

กลอนดีๆนับแสนกลอนจากนักเขียนมากมาย ผู้ถ่ายทอดเรื่องราวความสุข เศร้า เหงา รัก จากคมความคิดสู่คมอักษร

หัวใจไม่มีใครอื่น

ผู้ชายในโลกมืด

เชื่อเถิดว่า..............ลาจากกันอย่างเข้าใน...........วันนี้เพื่อคงความ.......รู้สึก.........ดี.........ดีเอาไว้ดีกว่าจากกัน..........อย่างปวดร้าว.... 
            วันต่อไป.......เเล้ว...........ไม่หลงเหลือ...............ความรู้สึก.....ดี........ดี
..............................................ไว้ให้จดจํา.........................................				
 308    2    0    
>