28 มกราคม 2554 00:28 น.

รถด่วนขบวนสุดท้าย....

คีตากะ

รถไฟสายด่วนขบวนสุดท้าย
จุดมุ่งหมายปลายทางหว่างสวรรค์
เส้นทางสู่ดวงดาวพราวผ่องพรรณ
โพ้นฟ้าอันไกลลิบระยิบดาว

รถไฟสายด่วนขบวนสุดท้าย
ตั๋วมีขายจำกัดจัดเหินหาว
ทางสายรุ้งโค้งเคียวทอดเรียวยาว
เยี่ยมหมู่ดาวนับพันอันตระการ

รถไฟสายด่วนขบวนสุดท้าย
ออกสายสายรออยู่ผู้โดยสาร
ยามอาทิตย์ทอแสงแห่งวันวาร
รถเคลื่อนผ่านจากท่าสถานี

รถไฟสายด่วนขบวนสุดท้าย
เส้นทางสายช้างเผือกเลือกวิถี
เตรียมสำรองตั๋วนั่งยังพอมี
สุขาวดีจุดหมายสุดปลายทาง....
stock-photo-travel-in-comfortable-train-				
16 มกราคม 2554 22:59 น.

บุรุษไปรษณีย์.....

คีตากะ

ฉันเป็นเพียงบุรุษไปรษณีย์
มีหน้าที่ขับรถส่งจดหมาย
แล่นเทียวไปตามย่านบ้านมากมาย
ตั้งเรียงรายน้อยใหญ่ให้บริการ

ฉันเป็นเพียงบุรุษไปรษณีย์
ทุกวันวี่ทำกิจทั่วทิศสถาน
ดั้นด้นถึงชุมชนจนกันดาร
เพื่อส่งสาส์นมากล้นดั่งคนจร

ฉันเป็นเพียงบุรุษไปรษณีย์
เสี่ยงชีวีท่ามสุนัขมักเห่าหอน
บางตัวกัดไม่เห่าเฝ้าสังวร
เพียรสัญจรด้วยหน้าที่ยินดีทน

ฉันเป็นเพียงบุรุษไปรษณีย์
คงไม่มีสิ่งใดให้น่าสน
รูปขี้เหร่หรืองามความรวยจน
ใช่เหตุผลอันใดให้ติดตาม

ฉันเป็นเพียงบุรุษไปรษณีย์
จะเลวดีอย่างไรอย่าไถ่ถาม
มีแฟนแล้วหรือโสดโปรดอย่าลาม
จดหมายตามกำหนดเป็นหมดงาน

ฉันเป็นเพียงบุรุษไปรษณีย์
เนื้อความมีตามถ้อยคอยสื่อสาร
ตัวฉันเป็นเช่นใดไยประจาน
งานคืองานโปรดแจ้งอย่าแคลงคน

ฉันเป็นเพียงบุรุษไปรษณีย์
มีไมตรีหรือไม่ใช่เหตุผล
จะรักหรือจะชังไม่กังวล
รับเงินเดือนของตนด้วยผลงานpostman_and_electronic_dog_242275.jpg				
Lovers  0 คน เลิฟคีตากะ
Lovings  คีตากะ เลิฟ 0 คน
Lovers  4 คน เลิฟคีตากะ
Lovings  คีตากะ เลิฟ 1 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟคีตากะ
Lovings  คีตากะ เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงคีตากะ