1 มกราคม 2557 21:30 น.

Talking to a Stone Buddha

คีตากะ

buddha.jpg
Hallo Buddha why do you cry ?
In your stone heart how much desire ?
Why do your tears stream down the sea ?
Why give your love to the pebbles ?
Oh Buddha , oh Buddha,
Why did you leave Nirvana ?
What is here to search for ?
Endless pain or sorrow ?
Oh Buddha , oh Buddha,
Hurry now leave Samsara.
Back to where no sorrow,
Only joy eternal,
Only love no border.
Hallo Buddha why do you smile ?
In your stone heart is full of light. 
Why do your arms embrace the world ?
Why does your love shine forever ?
Oh Buddha , oh Buddha.
By  Supreme Master Ching Hai
Lovers  0 คน เลิฟคีตากะ
Lovings  คีตากะ เลิฟ 0 คน
Lovers  4 คน เลิฟคีตากะ
Lovings  คีตากะ เลิฟ 1 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟคีตากะ
Lovings  คีตากะ เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงคีตากะ