27 ธันวาคม 2557 17:25 น.

ปีกที่มองไม่เห็น

คีตากะ

634769m6skijy3au.gif
ครุวนา...อัตตาดั่งหิมาลัย
สุดสูงใหญ่โพ้นฟ้ามหาศาล
หมายปีนป่ายดั้นด้นพ้นภัยพาล
ยากข้ามผ่านซานซมตรมทรวงใน
อีกห้วงกรรมอุปมามหรรณพ
คลื่นกระทบถาโถมโหมหลั่งไหล
ซัดซ้ำซากวิบากกรรมนำทุกข์ภัย
ทำหมองไหม้เหนื่อยล้าจนชาชิน
ท่ามหมู่มวลปัญหาอุปสรรค
ปีกแห่งรักหนึ่งนั้นมั่นถวิล
คอยพยุงยามล้าน้ำตาริน
พาโบยบินสู่ฟ้าเลิศลาวัณย์
คือครูแห่งเทวาและมานุษ
คือสัมพุทธอนุตระอรหันต์
คือสุคโตโลกวิทูปุริสธรรม์
คือภควันต์พระรู้แจ้งแห่งวิชชา...
1673000s86fermhdh.gif
2452165k8jvoe5z0x.gif
Lovers  0 คน เลิฟคีตากะ
Lovings  คีตากะ เลิฟ 0 คน
Lovers  4 คน เลิฟคีตากะ
Lovings  คีตากะ เลิฟ 1 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟคีตากะ
Lovings  คีตากะ เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงคีตากะ