17 ธันวาคม 2560 21:29 น.

ขอพักร้อน

คีตากะ

images?q=tbn:ANd9GcSTrvzO9iv6SG3l_hCO4Q5
การเดินทางยาวไกลใต้จรดเหนือ
เหตุผลเพื่อพระประสงค์จำนงหมาย
อัลลอฮ์เจ้าพระผู้สร้างร่างมากมาย
ปรากฏกายทุกแห่งย่อมแจ้งใจ
การทดสอบหนักหนาและสาหัส
เพียงเพื่อวัดระดับชั้นพาหวั่นไหว
สอบศรัทธาสาวกยกจิตใจ
ตั้งมั่นในคุณงามและความดี
อัลวาฮิด ท่านยิ่งใหญ่ในสวรรค์
แต่โลกนั้นแสนทุกข์สิ้นสุขี
ทาสพระองค์แสนล้าโปรดปราณี
จบเกมนี้เสียเถิดเปิดปัญญา
ฉันกลายเป็นคนบ้าแปลกหน้านัก
เมื่อรู้จักท่านนั้นช่างหรรษา
เอ่ยถ้อยคำแห่งท่านเนานานมา
ถูกตราหน้าว่าบ้ามานานปี
ปล่อยให้ชนทั้งหลายเกิดตายเถิด
แม้ท่านให้กำเนิดเขาเหล่านี้
ในท้ายสุดจะกลับสู่ท่านอยู่ดี
ขอฉันนี้พักร้อนก่อนวายปราณ
โครงการใดอนาคตของดเว้น
ขอเพียงเป็นผู้ดูอยู่สถาน
เคียงข้างบาทต่อไปไม่ร้าวราน
ปิติฌานพักใจภายในเอย...

 

Lovers  0 คน เลิฟคีตากะ
Lovings  คีตากะ เลิฟ 0 คน
Lovers  4 คน เลิฟคีตากะ
Lovings  คีตากะ เลิฟ 1 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟคีตากะ
Lovings  คีตากะ เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงคีตากะ