25 เมษายน 2562 00:10 น.

ตาลยอดด้วน...

คีตากะ

414607b6e.jpg

บนถนนลูกรังริมฝั่งทุ่ง

ฝุ่นคละคลุ้งค่อยคลายมลายสูญ

กลีบสีเหลืองสดใสใต้โคนคูน

แลจำรูญยามเย็นเด่นสะคราญ

 

นกกระยางเยื้องย่างบนทางเปลี่ยว

ลมกอดเกี่ยวกิ่งกกโยกผสาน

ดอกผักตบสีม่วงพวงผลิบาน

ครอบครองธารสองฝั่งยังงดงาม

 

บนถนนว่างเปล่าทาบเทาหม่น

ลูกรังปนโมลาสราดรดหลาม

กลิ่นน้ำตาลโชยทุ่งฟุ้งทุกยาม

คอยช่วยปรามธุลีแดงลอยแรงลม

 

ตาลยอดด้วนเดียวดายยืนปลายทุ่ง

ดับการปรุงภพชาติพิลาสสม

คอยประกาศสัจธรรมท่ามสายลม

ที่ครอบห่มทุ่งธารผ่านเดือนปี

 

คืออนุสรณ์สอนฉันในวันพรุ่ง

ผ่านท้องทุ่งยามเย็นเป็นสักขี

ท่ามต้นข้าวช่อเรียวเขียวขจี

แทนวจีกวีวงศ์องค์ศาสดา...

 

เธอจงละความพอใจ ความกำหนัด ความเพลิดเพลิน  ความทะยานอยาก ในเวทนา ... ในสัญญา ... ในสังขาร ...ในวิญญาณเสีย ด้วยอาการอย่างนี้  วิญญาณนั้นจักเป็นธรรมชาติ อันเธอละได้แล้ว  ตัดรากขาดแล้ว ทำให้เป็นเหมือนตาลยอดด้วน  ทำไม่ให้มี ไม่ให้เกิดอีกต่อไปเป็นธรรมดา.

 พุทธวจน...

22 เมษายน 2562 22:40 น.

รถไฟทางคู่

คีตากะ

b81968ad490785dd74946470d9276a4c.jpg
				
Lovers  0 คน เลิฟคีตากะ
Lovings  คีตากะ เลิฟ 0 คน
Lovers  4 คน เลิฟคีตากะ
Lovings  คีตากะ เลิฟ 1 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟคีตากะ
Lovings  คีตากะ เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงคีตากะ