2 ตุลาคม 2566 11:18 น.

สิทธิในการเปลี่ยนแปลง

คีตากะ

มนุษย์ถูกสร้างตามลักษณ์พระพักตร์เจ้า
ร่างกายเอาผงคลีดินสิ้นผสม
ปั้นคลุกเคล้าก่อรูปร่างอย่างน่าชม
มอบปราณลมให้ไว้ในวิญญาณ์
วิญญาณนี้อมตะอัประไมย
มิมีใครทำลายหมายเข่นฆ่า
กายเกิดดับลับไปไม่นำพา
แต่วิญญาณ์ยืนยงคงกระพัน
เปลี่ยนร่างใหม่เรื่อยไปไม่สิ้นสุด
กายโทรมทรุดแตกไปในรูปขัณฑ์
คืนสู่ดินดั่งเดิมเริ่มวารวัน
วิญญาณเป็นนิรันดร์มิผันไป
พระองค์มอบเจตจำนงเสรี
ให้ชนมีสิทธิเลือกเป็นแบบไหน
เพียงเปลี่ยนแปลงถ้าหากมิชอบใจ
ผลเช่นใดเพียงยอมรับกับความจริง...
สิ่งที่เปลี่ยนไม่ได้
1.เจตจำนงเสรี (สิทธิในการเลือก/เปลี่ยนแปลงแต่ไม่สามารถกำหนดผลได้แน่นอน)
2.วิญญาณอมตะ (ทำลาย/ทำให้สูญหายไม่ได้เป็นพลังงานที่เป็นนิรันดร์)
Lovers  0 คน เลิฟคีตากะ
Lovings  คีตากะ เลิฟ 0 คน
Lovers  4 คน เลิฟคีตากะ
Lovings  คีตากะ เลิฟ 1 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟคีตากะ
Lovings  คีตากะ เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงคีตากะ