15 กุมภาพันธ์ 2566 13:39 น.

การเสด็จมาครั้งที่สอง

คีตากะ

เมื่อพระองค์ลงมาคราครั้งแรก
ทรงรับแบกกรรมมนุษย์สุดหนักหนา
สละชีพเพื่อโลกคงทรงเมตตา
แม้นสวรรค์ยังโกรธามหาชน
มงกุฎหนามคือรางวัลอันทรงเกียรติ
คำหยามเหยียดเยี่ยงสรรเสริญเจริญผล
ไม้กางเขนดุจบัลลังก์แห่งทศพล
โลหิตราวสายชลล้างมลทิน
ครั้นพระองค์กลับมาคราที่สอง
มนุษย์ต้องสำนึกบาปเป็นนิจสิน
สวรรค์มองจ้องเขม่นหมายล้างดิน
คนชั่วสิ้นส่งนรกอกไหม้ตรม
โอ้มนุษย์ดุจโคเคี้ยวเล็มหญ้า
หารู้ว่าภัยพิบัติซัดถาถม
เหตุุการกระทำแห่งตนทนงายงม
เพียงหน้าก้มรับกรรมที่ทำมา...
***กัมมุนา วัตตติ โลโก...
Lovers  0 คน เลิฟคีตากะ
Lovings  คีตากะ เลิฟ 0 คน
Lovers  4 คน เลิฟคีตากะ
Lovings  คีตากะ เลิฟ 1 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟคีตากะ
Lovings  คีตากะ เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงคีตากะ