25 พฤศจิกายน 2554 15:36 น.

มันใช้เวลาหลายชาติที่จะได้มาซึ่งร่างกายของผู้หญิง

คีตากะ

1881579ekqx54re3a.gifปราศรัยโดยท่านอนุตราจารย์ชิงไห่
ฟลอริดา สหรัฐอเมริกา
วันที่ 5 ตุลาคม 2541 (ต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ)


   เราจะต้องบำเพ็ญมาเป็นเวลายาวนานเพื่อจะให้ได้มาซึ่งร่างกายของผู้หญิง ด้วยเหตุนี้ผู้ชายจึงไม่เข้าใจว่าทำไมบางครั้งผู้หญิงจึงช่างละเอียดลออและช่างใส่ใจในมากมายหลายสิ่ง พวกผู้ชายไม่สนใจ และไม่เข้าใจ สักวันหนึ่งพวกเขาจะเข้าใจ
   แท้จริงแล้ว วิญญาณมิได้แบ่งเป็นชายหรือหญิง เพื่อให้ได้เป็นผู้หญิง จะต้องบำเพ็ญมายาวนาน มีผู้คนเคยกล่าวว่าผู้หญิงไม่สามารถกลายเป็นพุทธะได้ แต่จริงๆ แล้วมันเป็นในทางตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิง ผู้หญิงใกล้สภาวะความเป็นพุทธะมากกว่าหากเธอรู้ตัว หากเธอใช้คุณภาพแห่งความเป็นหญิงของเธอเพื่อจุดมุ่งหมายที่สูงส่งกว่า เธอจะไปถึงที่นั่นได้รวดเร็วกว่า เธอมีความละเอียดลออ มีความตั้งอกตั้งใจ มีความรู้สึกอันอ่อนไหว และมีเหตุมีผล ดังนั้นไม่ว่าเธอต้องการสิ่งใด เธอก็จะได้มา นั่นคือเหตุผลที่ผู้ชายกลัวผู้หญิง
    เราถูกฝึกฝนมาเป็นเวลาหลายภพหลายชาติเพื่อให้ได้มาซึ่งร่างกายของผู้หญิง เพื่อมีคุณลักษณะแบบผู้หญิง และเพื่อให้ได้มาซึ่งคุณภาพแห่งมนุษย์อันเปี่ยมด้วยรักและละเอียดลออเหล่านี้ ผู้ชายยังมิได้ถูกขัดเกลาเช่นนี้ พวกเขามีคุณลักษณะอันงดงาม พวกเขามีสิ่งต่างๆ แต่ไม่ละเอียดเช่นนี้ พวกเขายังไม่ถึงตำแหน่งอันละเอียดลออนี้ นั่นคือสาเหตุที่พวกเขาไม่เข้าใจหลายๆ อย่างเกี่ยวกับผู้หญิง และเกี่ยวกับชีวิต พวกเขาจะมองอะไรในลักษณะทั่วๆ ไปเป็นมุมกว้างๆ และผู้หญิงจะละเอียดกว่าและเห็นทุกสิ่ง บางครั้งผู้ชายช่างมืดบอด "ตู้เย็น" เต็มไปด้วยอาหาร แต่พวกเขาหาอะไรทานไม่ได้สักอย่างเดียว (เสียงหัวเราะ)
   ผู้ชายไม่ค่อยละเอียดถี่ถ้วนในเรื่องความรู้สึกและในการสังเกตการณ์สิ่งต่างๆ โดยรอบ ดังนั้นพวกเขาจึงได้ละเลยหลายสิ่งหลายอย่าง นั่นคือสิ่งที่สร้างความเจ็บปวดให้กับผู้หญิงและสัมพันธภาพระหว่างพวกเขา เพราะความไร้การเอาใจใส่ของพวกเขา พวกเขาเพียงไม่ทราบเท่านั้นเอง พวกเขาไม่ได้ตั้งใจจะไร้มารยาทหรือไม่ดี หรือแข็งกระด้าง หรือไม่ใส่ใจ เพียงพวกเขาไม่เข้าใจเท่านั้นเอง พวกเขายังต้องได้รับการฝึกฝนในอีกหลายๆ ภพหลายชาติ
    ดังนั้น หากมีใครกล่าวว่าผู้หญิงด้อยกว่าและมิอาจจะเป็นพุทธะได้ นั่นเป็นความเห็นที่ไร้ซึ่งปัญญาที่สุด พวกเขาไม่เข้าใจกฎเกณฑ์ของจักรวาล พวกเขาไม่เข้าใจว่ามนุษย์จะต้องผ่านมากี่ภพกี่ชาติ ว่าวิญญาณจะต้องผ่านการฝึกฝนมามากเพียงใด เพื่อให้ได้เป็นผู้หญิง นั่นคือสาเหตุที่พวกเขากล่าวเช่นนั้น...


1197473meh64iseav.gifBe Veg, Go Green 2 Save the Planet
www.godsdirectcontact-thai.org
www.suprememastertv.com				
Lovers  0 คน เลิฟคีตากะ
Lovings  คีตากะ เลิฟ 0 คน
Lovers  4 คน เลิฟคีตากะ
Lovings  คีตากะ เลิฟ 1 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟคีตากะ
Lovings  คีตากะ เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงคีตากะ