30 กรกฎาคม 2553 17:54 น.

.ยังไม่สายก่อน"หัวใจ"จะรักฉัน

พิมญดา

2224382h6vogxkkf8.gif
ยังไม่สายที่คุณจะเดินลับ
หากคิดกลับทางเดิมอย่าเริ่มใหม่
ถึงแม้ว่าจะเจ็บไม่เป็นไร
ฉันมันพวกหัวใจ..ไร้ราคา

 หากคุณหวั่นหนทางขวางขวากหนาม
หวั่นคำหมิ่นเหยียดหยามครหา
อย่าเกรงใจหญิงเศร้าเจ้าน้ำตา
เอ่ยคำลาจากกันอย่าหวั่นเลย

 ดีกว่ารู้ตัวสายหมายจะจาก
คงลำบากแน่นอนตอนเฉลย
จากเมื่อเริ่มดีกว่าหากคุ้นเคย
ไฉนเลยจะเจ็บอย่าเก็บกัน

 ฉันคือหญิงคนหนึ่งซึ่งพลาดหวัง
ทุกข์ประดังถาโถมตรมโศกศัลย์
แผลรักร้ายไม่หายพ่ายจาบัลย์
อย่าให้มันย้ำแผลแพ้รักคุณ

 โอกาสเสี่ยงสูงไปให้คุณคิด
คุณมีสิทธิ์คิดฝันอันอบอุ่น
จะขอหลีกรอยรักอันละมุน
เผื่อว่าคุณเจอคนดี..มีหลีกทาง

				
ไม่มีข้อความส่งถึงพิมญดา
>