30 กันยายน 2545 07:27 น.

โสม - สะคราญ (กลอนโคลง)

อัลมิตรา

(๑)

สายฝนหลั่งพรั่งฟ้าวสันต์กาล
ผ่านเนิ่นนานพลันฉ่ำชื้นยามสาย 
เจิดตะวันพรรณพร่างกระจ่างพราย
ไป่มลื้นดุจคล้ายหทัยบาน 

(๒)

มวลวิหกนกน้อยคอยเคียงติด
พินิจคิดเพียงเยี่ยงเย้าเรียงขาน 
ขับสำเนียงเสียงส่งบ่งแลนาน
ดุจเพลงกานท์เฝ้าหมั่น เร้าราวโสดม* 

(๓)

รุ้งทอแสงแหล่งหล้า ณ นภาเพริศ
ยิ่งบรรเจิดหาเลิศใกล้เฉิดโฉม 
กัลยาหาสิ่งอิงแม่โพยม
พร่างพราวโสมไล้จ่ม*ใว้ชมเชย 

(๔)

ทุกทิวาว่าใว้ไป่หลงจิต
แน่วพินิจคงชิดเชื้อคิดเอ่ย 
เนื่องอนงค์ตรงไฝ่บ่งเปรียบเอย
สบถเอ่ย เปรยเอื้อเพื่อ ใกล้เนื้อนวล ฯ				
30 กันยายน 2545 07:23 น.

โสม - สะคราญ (โคลงกลอน ฯ)

อัลมิตรา

(๑)

.....สายฝนหลั่งพรั่งฟ้า.............วสันต์ 
กาลผ่านเนิ่นนานพลัน................ฉ่ำชื้น 
ยามสายเจิดตะวัน.....................พรรณพร่าง 
กระจ่างพรายไป่มลื้น*...............ดุจ*คล้ายหทัยบาน ฯ 

(๒)

.....มวลวิหกนกน้อย.................คอยเคียง 
ติดพินิจคิดเพียง.....................เยี่ยงเย้า 
เรียงขานขับสำเนียง.................เสียงส่ง บ่งแล 
นานดุจเพลงกานท์เฝ้า...............หมั่นเร้าราวโสดม* ฯ 

(๓)

.....รุ้งทอแสงแหล่งหล้า............ณ นภา 
เพริศยิ่งบรรเจิดหา..................เลิศใกล้ 
เฉิดโฉมกัลยา*........................หาสิ่ง อิงแม่ 
โพยมพร่างพราวโสมไล้............จ่มใว้ชมเชย ฯ 

(๔)

.....ทุกทิวาว่าใว้.......................ไป่หลง 
จิตแน่วพินิจคง.......................ชิดเชื้อ 
คิดเอ่ยเนื่องอนงค์ตรง............ใฝ่บ่ง เปรียบเอย 
สบถเอ่ยเปรยเอื้อ....................เพื่อใกล้เนื้อนวล ฯ				
27 กันยายน 2545 07:21 น.

น้ำท่วมน้ำใจ..(โคลงสี่สุภาพ)

อัลมิตรา

(๑)

.....น้ำ.....บ่านาล่มแล้ว.........................เรียมเอย
ท่วม.....ทุ่งสูงลิบเลย..........................ดอกหญ้า
น้ำ.....หลากหากเปรียบเปรย.................จิตพี่
ใจ.....หม่นจนอ่อนล้า..........................กว่าข้าวรวงเขียว ฯ

(๒)

.....น้ำ.....ไหลใจสั่นซ้ำ........................โศกทรวง
ท่วม.....ทั่วกลัวทิวรวง........................ร่วงร้าง
น้ำ.....พัดพรากยากทวง......................ถามไถ่- คืนนอ
ใจ.....ร่ำไรใยคว้าง............................อย่างน้ำคำครวญ ฯ

(๓)

.....น้ำ.....นองมองแผ่นฟ้า..................คราวสันต์ แม่เอย
ท่วม.....เท่าราวลงทัณฑ์......................มั่นแท้
น้ำ.....ชลเชี่ยวโมหันธ์.........................หยันเหยียด เราฤา
ใจ.....คร่ำครวญป่วนแล้.....................สั่งฟ้าแลฝน ฯ

(๔)

.....น้ำ.....เอยเคยมากด้วย..................คุณอนันต์
ท่วม.....ทบทวีมหันต์..........................หล่อเลี้ยง
น้ำ.....ขังคลั่งโกรธกัน........................กาลก่อน แลฤา
ใจ.....มั่นผสานเพี้ยง.........................เขื่อนกั้นธารคนอง ฯ				
26 กันยายน 2545 07:34 น.

..น้องแก้ว..

อัลมิตรา

...๑...

.....เด็ดดอมหอมกลิ่นแก้ว.................กลีบขาว- งามเฮย
ชมดอกออกเรียงราว........................แข่งแย้ม
ไฉไลใคร่หมายสาว..........................เยาวเรศ แม่เอย
เปรียบดั่งศศางค์แฉล้ม.....................หยอกให้ใจหลง ฯ

...๒...

.....ไหวโยกลมโบกบ้าย....................กลีบบาน
เกรงหล่นเกลือกกลางลาน.................ย่านพื้น
หากเชยกลิ่นเผยวาร........................กาลเนิ่น นานนา
ยังติดตรึงจิตฟื้น..............................ชื่นช้องผองสุคนธ์ ฯ

...๓...

.....ขาวนวลชวนกรีดนิ้ว.....................หวิวหวาม
กลีบเบ่งยังเกรงขาม..........................คร่ำกร้าน
ประคองผ่องคืนยาม..........................ค่ำล่วง เลยนา
สูดกลิ่นระรินสอ้าน............................ปราศกลั้วมัวกมล ฯ

...๔...

.....หอมใดใครอื่นได้.........................หมายหอม
หาเปรียบเทียบอาจถนอม....................นาฏน้อง
แก้วอาจมาตรเด็ดดอม.......................หอมครู่ เดียวนา
หากพลัดนุชนาฏต้อง.........................ชอกช้ำอวสาน ฯ				
25 กันยายน 2545 09:35 น.

..หลงรัก รูปนาง..

อัลมิตรา

...โอ้โอ๋กระไรเลย.....................บมิเคย ณ ก่อนกาล 
พอเห็นก็ทราบซ่าน...................รติรักบหักหาย 

...ยิ่งยลวนิดา..........................ละก็ยิ่งจะร้อนคลาย 
เพลิงรุ่มประชุมกาย...................ณ อุราบลาลด 

...พิศไหนบ่มิทราม....................วธุงามสง่าหมด 
จนสุดจะหาพจน์.......................สรเสริญเสมอใจ 

...องค์วิศวกรรมัน....................นิสิปั้นวธูไซร้ 
พอเสร็จก็เทพไท......................พิศรูปสุรางค์เพลิน 

...ยืนเพ่งและนั่งพิศ..................วรภักตร์บหมางเมิน 
งามใดบงามเกิน.......................กลยา* ณ โลกสาม 

...และวิศวกรรมัน.....................ผิวะปั้นวธูตาม 
แบบอีกก็มิงาม.........................ดุจ โฉมอนงค์นี้ ฯ				
Calendar
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟอัลมิตรา
Lovings  อัลมิตรา เลิฟ 0 คน
มาอีกรอบนะ พยายามจะเขียนกลอนที่นี่ แต่ยังใช้ไม่เป็น เห็นกลอนขุดบ่อล่อปลาแล้วคิดถึงอิม คิดถึงเรื่องเก่า ๆ จะสิบปีแล้วสินะที่เริ่มเขียนกลอนได้ เหมือนกลอนที่เคยอ่านหรือเขียนขึ้นใหม่นะ
คิดถึงจังอิม สบายดีหรือเปล่า
>