กลอน

กลอน โคลง กาพย์ยานี

กลอนดีๆนับแสนกลอนจากนักเขียนมากมาย ผู้ถ่ายทอดเรื่องราวความสุข เศร้า เหงา รัก จากคมความคิดสู่คมอักษร

แม้ความตายมิอาจพราก

สุริยันต์ จันทราทิตย์


     ฉันสลักรักลงตรงหินผา
				
เป็นบันไดศิลามารับขวัญ

หน้าเถื่อนถ้ำวิมานทองผ่องอำพัน
			
ให้เธอนั้นลีลาศเยื้องยาตรกราย

     เพื่อชื่นชมความหมายโลกภายนอก
				
ทะเลหมอกดอกไม้พรรณอันหลากหลาย

กำซาบไอ ป่า ดิน กลิ่นกำจาย
					
รับลมพรายพริ้วโชยโบยโบกมา

     หลีกหนีม่านประเพณีที่กางกั้น			

ห่างจากคนเหยียดหยันครหา

มาอยู่เถื่อนถ้ำทองผ่องโสภา
				
ตามประสายากจนข้นเข็ญใจ

     จะคอยเป็นเช่นดั่งดวงประทีปกล้า
				
ส่องนำทางนาวาชีวิตให้

จะคอยอยู่เคียงข้างไม่ห่างไกล
					
กล่อมไม่ให้รู้สึกแย่แม้สักวัน

     ฉันสกัดสลักหินและดินผา
			
เป็นบันไดไกลกว่า ๖,๐๐๐ ขั้น

ส				
 1109    12    0