กลอน

กลอน โคลง กาพย์ยานี

กลอนดีๆนับแสนกลอนจากนักเขียนมากมาย ผู้ถ่ายทอดเรื่องราวความสุข เศร้า เหงา รัก จากคมความคิดสู่คมอักษร

นกน้อยค่อยใจ......

นิติ


            มองดูนกที่บินจนสิ้นสายตา
            คิดถึงหน่า....ใครหน่อที่รออยู่
           คิดถึงมากอยากบอกให้รับรู้
           เหมือนนกคู่หลัง......บินผ่านมา
           เจ้าคลอเคลีย..เนียะ..ไม่เกรงใจฉัน
           อบอุ่นกัน..ฉันนั้นไม่มี...เสนห์หา
           เจ้าอย่าว่าข้าบ่นปนน้ำตา
            แต่ว่าข้านองน้ำตา..เลย..ว่าเจ้าไป  
 (นกอยู่ส่วนของนกแล้ว..ไม่แคล้วไปว่ามันอีก..แย่เลยเรา         				
 327    0    0