กลอน

กลอน โคลง กาพย์ยานี

กลอนดีๆนับแสนกลอนจากนักเขียนมากมาย ผู้ถ่ายทอดเรื่องราวความสุข เศร้า เหงา รัก จากคมความคิดสู่คมอักษร

จารคำลำนำต้นไม้

แดดเช้า

ใบหนึ่ง ร่วงโรยลงพื้น
ใบหนึ่ง ฝังผืนดินหาย
ใบหนึ่ง ฉีกแยกมลาย
ใบหนึ่ง แทรกสายฝนจม

ใบเขียว เรียวงามตามต้น
ใบแห้ง ลู่หล่นทับถม
ใบร่วง ริ้วรอยปรุปม
ใบรม แดดเผาเฉาไป

เป็นสิ่งจริงอิงให้เห็นความเป็นหนึ่ง
แทรกให้ซึ้งความเป็นจริงอิงความไหว
ไหวกับความแปรเปลี่ยนเวียนหมุนไพร
ไหวกับความเป็นต้นไม้ไม่มั่นคง

จากรากหยั่งดั่งปักหลักมั่นแน่
จากลำต้นตีแผ่ใบสูงส่ง
จากดอกผลดลบันดาลความยืนยง
จากกิ่งก้านดำรงเพื่อจีรัง

แท้แล้ว ... รากแก้วฝังยังพังได้
แท้แล้ว ... ลำต้นใหญ่ถูกโค่นฝัง
แท้แล้ว ... ใบกิ่งก้านยังภินท์พัง
แท้แล้ว ... ดอกผลยังฝังลงดิน

ใบเป็นปุ๋ยเป็นอาหารเลี้ยงก้านกิ่ง
เป็นสิ่งจ				
 966    4    0