กลอน

กลอน โคลง กาพย์ยานี

กลอนดีๆนับแสนกลอนจากนักเขียนมากมาย ผู้ถ่ายทอดเรื่องราวความสุข เศร้า เหงา รัก จากคมความคิดสู่คมอักษร

คำคน

windsaint

คำคน

คำพูดพล่อยถ้อยคำสำนวนส่อ
คำสอพลอตอแหลยากแก้ไข
คำพูดคนประจบไม่จริงใจ
คำพูดให้ถ้อยคำอันน่ากลัว

คำพูดคนมากมายไม่จีรัง
คำพูดยังแบ่งพรรคพวกสองหัว
คำพูดคนของคนของพวกตัว
คำพูดกลั้วยาพิษที่เจือจาง

คำพูดเทียบกระทบและเสียดสี
คำพูดมีทุกคำแฝงทุกอย่าง
คำพูดปล่อยใยพิษที่เบาบาง
คำพูดร้างปล้อนปล้อนและหลอกลวง

คำพูดใดไม่สะท้อนซึ้งถึงใจเท่า
คำพูดจากคนที่เรายังคงหวง
คำพูดที่ขโมยใจไปทั้งดวง
คำทั้งปวงที่อยากรู้จากใจเจ้า...แม่นวลปราง				
 582    8    0