กลอน

กลอน โคลง กาพย์ยานี

กลอนดีๆนับแสนกลอนจากนักเขียนมากมาย ผู้ถ่ายทอดเรื่องราวความสุข เศร้า เหงา รัก จากคมความคิดสู่คมอักษร

สมัครรัก

หญ้าคา

อยากสมัครเป็นคนที่เธอรัก
ฉันจะซื้อใบสมัครได้ที่ไหน
เต็มหรือยังอัตราว่างของหัวใจ
คุณสมบัติใช้ได้ไหมพิจารณา

ส่วนเงินเดือนขอแค่ความห่วงใย
สวัสดิการเป็นอะไรที่ห่วงหา
พร้อมเริ่มทำให้เธอทุกเวลา
ถ้าไม่ว่าขอ O.T. 24 ชั่วโมง

-------------- ^_^ ------------------				
 512    3    0