กลอน

กลอน โคลง กาพย์ยานี

กลอนดีๆนับแสนกลอนจากนักเขียนมากมาย ผู้ถ่ายทอดเรื่องราวความสุข เศร้า เหงา รัก จากคมความคิดสู่คมอักษร

มากกว่าคำว่ารัก

นิวรุ่ง
                เพิ่งรู้ก็วันนี้
          ว่าเธอมีความหมายแค่ไหน
          ขาดเธอก็เหมือนขาดใจ
          ชีวิตเหมือนเป่ลาดายไปวันวัน
              ฉันรักเธอรักมาก
         แค่คิดว่าเราต้องจากก็ไหวหวั่น
         อยากอยู่ตรงนี้มีเพียงกันและกัน
         ไม่อยากให้เราแปรผันเหมือนวันเวลา
				
 544    1    0