กลอน

กลอน โคลง กาพย์ยานี

กลอนดีๆนับแสนกลอนจากนักเขียนมากมาย ผู้ถ่ายทอดเรื่องราวความสุข เศร้า เหงา รัก จากคมความคิดสู่คมอักษร

*.*.* ตัวไกลแต่ใจคิดถึงจัง *.*.*

มะปรางหวาน5

คิดถึงใครคนหนึ่งคิดถึงมาก
   คิดถึงอยากอยู่ใกล้อยากไปหา
     คิดถึงแววอาลัยในสายตา
        คนนั้นหนาที่ว่านั้นคือเธอไง
      คิดถึงเธอทุกวันเฝ้าคอยหา
   คิดถึงเธอตลอดมาจะรู้ไหม
คิดถึงเธอเพราะเธอคือแรงใจ
   คิดถึงเธอห่วงใยทุก ๆ วัน
     คิดถึงเธอเกินคำว่าที่สุด
        คิดถึงเธอไม่หยุดสุดความฝัน
          คิดถึงเธอทุกคืนและทุกวัน
             คิดถึงเธอแม้ตัวฉันต้องห่างไกล				
 407    1    0