กลอน

กลอน โคลง กาพย์ยานี

กลอนดีๆนับแสนกลอนจากนักเขียนมากมาย ผู้ถ่ายทอดเรื่องราวความสุข เศร้า เหงา รัก จากคมความคิดสู่คมอักษร

บ้านว่าง

ก่องกิก

ดูเงียบเหงา เศร้านัก หมู่บ้านนี้
น้องคนดี หายไป ไหนกันหมด
พี่เข้ามา หาแฟน แสนรันทด
เห็นแต่มด เดินไต่ ไปตามทาง

น้องทิ้งบ้าน หลังนี้ ไปที่อื่น
แม่ทรามชื่น ใจดำ ทำเหินห่าง
ลืมพี่แล้ว แก้วตา มาจืดจาง
พี่อ้างว้าง โดดเดี่ยว อยู่เดียวดาย

เราเคยคุย ลุยกลอน มาด้วยกัน
เมื่อแจ่มจันทร์ มาหนีหน้า พาใจหาย
ปล่อยบ้านว่าง บ้านข้าง ต้องทำใจ
น้องรู้ไหม พี่ชะแง้ แลทุกวัน

กลับมาเถิด คนดี พี่ขอร้อง
กลับเถิดน้อง กลับมา อย่าเหหัน
กลับมาบ้าน มาแต่งกลอน อ้อนรำพัน
กลับด้วยกัน ไปกับพี่ ที่บ้านกลอน 
				
 563    10    0