กลอน

กลอน โคลง กาพย์ยานี

กลอนดีๆนับแสนกลอนจากนักเขียนมากมาย ผู้ถ่ายทอดเรื่องราวความสุข เศร้า เหงา รัก จากคมความคิดสู่คมอักษร

เรือ ดาว นก และใจกระดาษ

กระดานโต้คลื่น

  เรือ.........กระดาษ ลอยระลิ่ว ปลิวระรื่น
ละลอกคลื่น ลื่นไหล ตามกระแส
   ดาว........กระดาษ  เรืองระยับ จันทร์มิแคร์
กลับผันแปร  ได้เพียง แสงนีออน
   นก..........กระดาษ บินคว้าง กลางเวหา
ดิ่งปีก..ล้า  โค้ง...กรีดลม ไม่ถึงขอน
  ไม้ขีดไฟ มิอาจเอื้อม ทินกร
แต่ปักศร ตรงกลาง กระดาษ....ใจ				
 424    5    0