กลอน

กลอน โคลง กาพย์ยานี

กลอนดีๆนับแสนกลอนจากนักเขียนมากมาย ผู้ถ่ายทอดเรื่องราวความสุข เศร้า เหงา รัก จากคมความคิดสู่คมอักษร

ใครเอ่ย...?

ice_ry

คนน่ารักคนหนึ่งนอนไม่หลับ
คนน่ารักอีกคนนอนหลับไหม
คนน่ารักสองคนอยู่ห่างไกล
คนน่ารักคนไหนฉี่ใช่ที่นอน...?				
 243    1    0