กลอน

กลอน โคลง กาพย์ยานี

กลอนดีๆนับแสนกลอนจากนักเขียนมากมาย ผู้ถ่ายทอดเรื่องราวความสุข เศร้า เหงา รัก จากคมความคิดสู่คมอักษร

สัจจธรรม

คุณยาย

เมื่อพบแล้ว จำพราก จากไกลพ้น
ชีวิตคน บนเวที ที่กว้างขวาง
อาจไม่เน้น จำเพาะ ความเปราะบาง
ตลอดทาง สายยาว ที่ก้าวเดิน

มีสุขเศร้า ปรุงแต่ง ทุกแห่งหน
ปุถุชน ชี้ชัด มิขัดเขิน
อย่ายึดมั่น ถือมั่น ฝันไกลเกิน
เมื่อเผชิญ สัมผัส อนัตตา

กิเลสคือ ตัวแปร ที่แย่มาก
มีหลายหลาก ปมเปิด เกิดปัญหา
เข้าเกาะกุม สุมจิต อนิจจา
รอเวลา ลุกลาม ท่ามกลิ่นไอ

เมื่อเกิดแล้ว สุดท้าย ต้องตายแน่
คือจริงแท้ จวบบรรลุ อายุขัย
หมดกรรมของ ภูมิภพ จบชีพไป
ร่างมอดไหม้ สูญสิ้น ทั้งอินทรีย์

รวมดินน้ำ ลมไฟ ในมนุษย์
เพื่อเป็นจุด ประกาศ ธาตุทั้งสี่
หล่อหลอมขึ้น มาทำ กรรมชั่วดี

แล้วแต่มี ดุลยพินิจ คิดไฝ่ปอง

รั				
 683    1    0