กลอน

กลอน โคลง กาพย์ยานี

กลอนดีๆนับแสนกลอนจากนักเขียนมากมาย ผู้ถ่ายทอดเรื่องราวความสุข เศร้า เหงา รัก จากคมความคิดสู่คมอักษร

อย่าเอ่ย....ถึง!!!

สาวดำ-รำพัน

 อย่าเอ่ยถึง......
     ผู้ชายคนนั้นอีกได้ไหม
       เพราะเขาได้ตายจากใจฉัน
         ไปนานแล้ว
          ไม่มีเหลือแม้วี่แวว
             ตายไปแล้ว.......
               จากความรู้สึก
                   และหัวใจ...!				
 386    5    0