กลอน

กลอน โคลง กาพย์ยานี

กลอนดีๆนับแสนกลอนจากนักเขียนมากมาย ผู้ถ่ายทอดเรื่องราวความสุข เศร้า เหงา รัก จากคมความคิดสู่คมอักษร

รัตติกาล

ก้าวที่...กล้า


เมื่อฟ้ามืดฟากหม่นฝันคนหมาย
ก็ประกายแสงเกิดบรรเจิดกล้า
พราวระยับกลายฟื้นกลับผืนฟ้า
ย่อมจันทราจ้าในหัวใจนั้น

มั่นเถิดเหมือนเธียรส่องใสผ่องสาด
ธำรงมาดรับไหวเมื่อใครหวั่น
แปรเปลี่ยนหยาบปรับญาณให้กาลยัน
บ่งจิตปันเจตวาง..อย่าว่างเว้น

หยัดเพื่อย้ำนำสรวงเผยช่วงแสง
คือเปิดแจ้งแห่งดาวห้วงหาวเด่น
คือโสมส่องแสงป่นหมายยลเป็น
จึงค่ำเห็นคืนกู้เพื่อรู้การณ์

เมื่อตะวันหันดับหายกับด้าว
เดือนและดาวรอผายร่วมฉายผ่าน
สว่างใสในนับออรับนาน
รัตติกาลแต่งไล้..เต็มใจแล้ว

				
 735    6    0