กลอน

กลอน โคลง กาพย์ยานี

กลอนดีๆนับแสนกลอนจากนักเขียนมากมาย ผู้ถ่ายทอดเรื่องราวความสุข เศร้า เหงา รัก จากคมความคิดสู่คมอักษร

แสดดอกจานบ้านป่า (กลอน ๙ - กลบทคำผวนเขบ็ด ๓ ชั้น)

สุริยันต์ จันทราทิตย์


     แสดดอกจานสานดอกแจดสีแผดจ้า
				
ช่างทายท้าช้าทายท่างอย่างยวนยั่ว

เชิญตะวันชันตะเวินเพลินมองตัว
					
ไหวระรัวหวัวระไรราวไฟรอน

     แจ่มจรัสจัดแจร่มเจิดแจ่มจ้า
				
ราวเพลิงกล้าร่าเพลิงกลาวพราววะว่อน

สล้างพรั่งสลั้งพร่างกลางนาดอน
					
ราวไฟฟอนรอนไฟฟาวราวไฟกัลป์

     ตะลึงพิศตะลิดพึงคนึงภาพ
				
ประกายวาบประกาบวายพรายไฟฝัน

แม้ไฟอื่นมื้นไฟแอ่แห่ร้อยพัน
					
ไม่เทียบชั้นมั้นเทียบใช่เจ้าได้เลย

     แสดดอกจานสานดอกแจดสีแผดจ้า
				
ประกายกล้าประก้ากลายพรายเหลือเอ่ย

เด่นเจิดจ้าด้าเจิดเจ่นเหมือนเช่นเคย
					
แค่ชิดเชยเคยชิดแช่ได้แง่งาม

     ดงดอกจานดานดอ				
 2109    5    0