กลอน

กลอน โคลง กาพย์ยานี

กลอนดีๆนับแสนกลอนจากนักเขียนมากมาย ผู้ถ่ายทอดเรื่องราวความสุข เศร้า เหงา รัก จากคมความคิดสู่คมอักษร

ลุกขึ้น . . .

Mr.yoda

ใครที่เคยท้อแท้และสิ้นหวัง        จงคิดเสียว่าครั้งหนึ่งจะต้องลุก
ดวงพลังที่หลับไหลจะต้องปลุก              แล้วความสุขจะเยือนตามหาเรา
ใครที่ชอบฟูมฟายอยู่เดียวดาย             มันก็คือเจ้าควายที่โง่เขลา
ทุกหนทางแก้ได้อยู่ที่เรา                 จงคว้าเอาชัยจากอุปสรรคเอย				
 890    0    0    
>