กลอน

กลอน โคลง กาพย์ยานี

กลอนดีๆนับแสนกลอนจากนักเขียนมากมาย ผู้ถ่ายทอดเรื่องราวความสุข เศร้า เหงา รัก จากคมความคิดสู่คมอักษร

เพ้อ

วิทย์ ศิริ

     เพ้อ


    ยลนภาดาราพราย
ร้อยเรียงรายปลายฟ้าหนาว
ยลกานดาตางามวาว
ดูพริ้งพราวราวเมขลา


    พิศเรือนร่างช่างน่ามอง
แนบประคองปองใจยา
พิศดวงเนตรเกศเกศา
ลลิตาคราต้องมนต์


    คนึงคิดจิตหวั่นไหว
แม้นหลับใหลใจสับสน
คนึงรักปักกมล
ว่ายเวียนวนบนเมฆินทร์


    ฝันจุมพิตชิดนวลปราง
กอดนงคราญร่างประทิน
ฝันสดชื่นรื่นเจตจินต์
ดั่งเสียงพิณยินกังวาล				
 530    7    0