กลอน

กลอน โคลง กาพย์ยานี

กลอนดีๆนับแสนกลอนจากนักเขียนมากมาย ผู้ถ่ายทอดเรื่องราวความสุข เศร้า เหงา รัก จากคมความคิดสู่คมอักษร

1 รอบของเข็มนาฬิกา

โอเมก้า


 1 นาทีที่เวลาเวียนมาครบ
    เมื่อจุดจบ...มาหยุด..ที่จุดเริ่ม
    ผ่านร้อนหนาวก้าวลงตรงที่เดิม
    บางอย่างเพิ่ม..บางอย่างผัน...ต่างกันไป
       ณ นาทีที่เวลาเวียนมาถึง
       คนๆหนึ่งอาจเจ็บช้ำและร่ำไห้
       คนๆหนึ่งอาจแย้มยิ้มอย่างอิ่มใจ
       หรือมีใครที่เฝ้ารอ ทรมาน
            บ้างผลิพร้อมหอมกรุ่นอย่างรุ่นใหม่
            บ้างโรยไปตามครรลองของสังขาร
            เกิดและดับ...สลับกันเหมือนวันวาน
            เพียงไม่นานเริ่มและจบ...ก็พบกัน
       ที่ผิดพลาดก็อาจหวังอีกครั้งใหม่
   				
 967    5    0