กลอน - กลอนกวนๆ

กลอน โคลง กาพย์ยานี

กลอนดีๆนับแสนกลอนจากนักเขียนมากมาย ผู้ถ่ายทอดเรื่องราวความสุข เศร้า เหงา รัก จากคมความคิดสู่คมอักษร

คนไร้น้ำยา ..

ปลาทูสามเข่ง

         ..ถึงฉันเป็น ..ในหนึ่ง ไร้น้ำยา..
       แต่ยังไง ..ไม่ไร้ค่า ...เท่าที่เห็น
       อาจจะแค่ ..ไม่มีน้ำยา ..ที่ฉันเป็น
       มีเรื่องอะไร ..ก็เล่นๆ ..ไม่สนใจ ..
          มาว่ากัน ..ไร้สมอง ..ไร้กะทิ
       ..ไร้สาระ ..ไร้กะปิ ...ก็พอไหว ..
        แต่มาว่า ..ไร้น้ำยา ..ช้ำขึ้นใจ ..
        ให้ทำไง ..ก็ตอนนี้ ...ไม่มีน้ำยา ..
          ..ถึงจะมี ..ส่วนผสม ..ติดตัวอยู่
       แต่ไม่รู้ ..ว่าจะปรุง ..จะเริ่มหา ..
       สูตรเด็ด-เด็ด ..ถูกฉีกทิ้ง ..พร้อมถูกปา
       จนฉันไม่มีน้ำยา ..				
 1470    17    0    
>